Začnite písať

RODIČOVSTVO

Prečo je v poriadku odstaviť toxických členov rodiny

child

Toxickí príbuzní môžu spôsobiť chaos vo vašej rodine. Podľa odborníkov je niekedy dobré ba až nutné prerušiť vzťahy s členmi rodiny, ktorí vedome či nevedome manipulujú vzťahy vo vašej rodine. Ako vlastne spoznáte toxické správanie?

Môj otec sa rozhodol prerušiť vzťahy so svojou matkou, mojou starou mamou, keď sme boli s bratom malí. K jeho rozhodnutiu viedlo veľa – a nebolo to ľahké – ale bolo to v prospech celej našej rodiny. Ako som rástla, zistila som, že odcudzenie rodiny nie je nezvyčajné. Viac ako jeden zo štyroch Američanov, celkovo 27 % ľudí vo veku 18 a viac rokov, prerušilo kontakt s rodinným príslušníkom. To je najmenej 67 miliónov ľudí, aj keď toto číslo je pravdepodobne vyššie, pretože niektorí si nechcú priznať odcudzenie rodiny, podľa národného prieskumu zverejneného v roku 2020, ktorý uskutočnil Karl Pillemer, Ph.D., Hazel E. Reed, profesor na oddelení psychológie a profesor gerontológie na Weill Cornell Medicine. To nie je všetko. Prieskum medzi študentmi na severovýchodných univerzitách z roku 2015 publikovaný v časopise Journal of Psychology and Behavioral Science ukázal, že asi 17 % z nich zažilo odcudzenie od najbližšieho člena rodiny. V inej štúdii matiek vo veku 65 až 75 rokov vedci zistili, že asi 11 % z nich bolo odcudzených aspoň jednému dospelému dieťaťu.

Rodinní príslušníci môžu zažiť konflikt z viacerých dôvodov, vrátane verbálneho alebo fyzického zneužívania, finančných problémov, nezhôd v životných rozhodnutiach a potreby odlúčiť sa od toxického správania, čo bol prípad aj môjho otca.

toxický

Čo je toxické správanie?

Toxické správanie môže byť urážlivé, ponižujúce, zraňujúce alebo vykorisťovateľské. „Správaniu v týchto kategóriách chýba základná zložka – ohľad na emocionálny zážitok a pohodu inej osoby,“ hovorí Andrew Roffman, LCSW, riaditeľ Programu rodinných štúdií a klinický odborný asistent na oddelení detskej a adolescentnej psychiatrie na NYU Langone Health.

Toxická osoba môže spôsobiť, že sa budete cítiť rozrušene alebo zle, kedykoľvek ste v ich prítomnosti. Sú to zvyčajne jednotlivci, ktorí nikdy neváhajú kritizovať vás alebo iných vo svojej rodine a majú tendenciu obviňovať ostatných za svoje vlastné životné problémy a nešťastie.

Občas sa môže jednať aj o gaslighting – formu psychologickej manipulácie, pri ktorej vás človek núti spochybňovať svoje vlastné vnímanie. Niekedy môžu byť títo ľudia manipulatívni a správať sa tak, akoby to bolo vaše správanie, ktoré im ubližuje, prípadne že sa o nich nestaráte alebo im neprejavujete dostatok úcty či lásky a nestaráte sa o ich vlastné potreby. Občas môžete mať pocit, akoby to boli nádoby, ktoré sa nikdy nedajú naplniť, pretože čokoľvek, čo pre nich robíte, nikdy nebude dosť. Ak ste na strane prijímateľa takéhoto toxického správania od ostatných, môže to viesť k problémom s duševným zdravím ako je nízka sebaúcta, úzkosť, stres a depresia.

Ako sa rodičia dokážu vysporiadať s toxickými príbuznými

Niekedy je potrebné odrezať toxických príbuzných. Ak člen rodiny nie je schopný obmedziť svoje negatívne interakcie s vami alebo vašimi deťmi po tom, čo ste ich o to požiadali, a je jasné, že vaše deti nemajú z tohto vzťahu nejaký úžitok, potom nemá zmysel pokračovať a udržiavať zraňujúci vzťah.

toxický

Možno je načase prerušiť kontakt s touto osobu, ak sa vy alebo vaše dieťa začnete báť návštevy tohto člena rodiny, pretože neustále komunikuje iba negatívne. Michele Goldmanová, Psy.D., psychologička a poradkyňa nadácie Hope for Depression Research Foundation, hovorí, že existuje množstvo dôvodov, prečo niektorí ľudia zostávajú v toxických vzťahoch s členmi rodiny dlhšie, ako je zdravé.

Niektoré z týchto dôvodov sú strach zo samoty, neschopnosť rozpoznať toxicitu, pohodlie so status quo, nízka sebahodnota, pocity viny, finančné dôvody, viera, že sa veci zmenia. Často máme pocit zodpovednosti voči rodine; môže to byť spôsobené tradíciou, kultúrou, náboženstvom alebo osobným presvedčením,“ vysvetľuje Dr. Goldmanová. „Nápad ukončenia vzťahu, dokonca aj nezdravého, sa pre niektorých ľudí nepovažuje za možnosť vzhľadom na dôležitosť rodiny, rešpektu alebo zodpovednosti k starším.“

Ak sa aj rozhodnete prerušiť alebo obmedziť vzťah na fyzickej úrovni, samotné rodinné puto tým nezanikne. Rodinné vzťahy pokračujú na emocionálnej úrovni, či už sme v aktívnom kontakte alebo nie. Je tiež užitočné mať na pamäti možné dôvody toxického správania príbuzného. Nejde ani tak o ospravedlnenie alebo odpustenie, ale o to, aby bolo správanie tejto osoby pre vás menej osobné. Ich činy väčšinou odzrkadľujú veľa vecí, ktorými si prešli a pre vás nemusia byť pochopiteľné. To, že si to uvedomíte, môže pomôcť zmierniť niektoré z trvalých následkov prežívania zraňujúcich činov niekoho iného. Samozrejme, toxické situácie treba riešiť od prípadu k prípadu. Ide o rozhodnutie, či sa toho budete držať alebo to proste necháte ísť. Odcudzenia môžu byť – a občas sú – oprávnené. Ale ako zdôrazňujú odborníci, odcudzenie môže byť nevyhnutné pre blaho vašej rodiny a je v poriadku, ak k tomu musí dôjsť.

Zdroj: parents.com

Zdroj foto: pexels.com

Tagy