Začnite písať

Uncategorized

Vďaka zvýšeniu dávok v hmotnej núdzi si od nového roka prilepšia najmä viacdetné rodiny

children

Sumy dávok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali od začiatku budúceho roka zvýšiť. Dávka pre jednu plnoletú osobu alebo maloletého rodiča má stúpnuť o 8 eur na 76,80 eura.

Dávky pre viacdetné domácnosti

Pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu alebo maloletého rodiča pôjde od budúceho roka o dávku v sume 38,40 eura a spoločne posudzované nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa bude mať nárok na dávku vo výške 43,70 eura.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania. Dávky v hmotnej núdzi sa po týchto úpravách podľa rezortu práce výraznejšie zvýšia najmä u viacdetných domácností.

„Napríklad v prípade osamelého rodiča s dvoma deťmi sa dávka zvýši o 33,30 eura, v prípade dvojice s dvomi deťmi o 23,60 eura,“ uviedlo ministerstvo.

Zjednotenie príspevkov

Suma ochranného príspevku a aktivačného príspevku, ktoré sa zjednotia do jednej dávky, stúpne o 5,30 eura na 75,70 eura.

Zjednotením výšky ochranného príspevku sa príjem zvýši u člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav a člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, a to o 37 eur na 75,70 eura.

Na zvýšenie miery poskytovanej ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom až do jedného roku dieťaťa bude naďalej trvať nárok na ochranný príspevok v sume 75,70 eura.

Zruší sa osobitný príspevok

Zvýšiť sa má aj suma príspevku na bývanie, a to o 4,50 eura 63,90 eura, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba a o 7,10 eura na 101,90 eura pre domácnosti s dvomi a viac členmi. Najzásadnejšou navrhovanou zmenou je zrušenie osobitného príspevku, ktorý sa má podľa ministerstva práce riešiť samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce.

Zmeny by mali nastať aj pri posudzovaní niektorých druhov príjmov, či rozšírení okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou, o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Návrh tiež upravuje zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zdroj: Webnoviny.sk – Od nového roka porastú viaceré dávky v hmotnej núdzi, najviac si prilepšia viacdetné rodiny.  © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy