NAČÍTAVAM

Začnite písať

MAGAZÍN VZDELÁVANIE

Asistenti učiteľa by po prvýkrát mohli byť aj v materských a stredných školách

Share

Asistenti učiteľa by po prvýkrát mohli byť aj v materských a stredných školách. Boli by povinne financovaní štátom a automaticky prideľovaní na triedu, nie na žiaka.

Financovanie by nemalo byť z eurofondov

Tieto zmeny by mala zaviesť reforma podpory žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.

Financovanie asistentov by po novom malo byť zo štátneho rozpočtu, nie z eurofondov ako doteraz. Podľa návrhu riaditelia škôl nebudú musieť o asistentov žiadať, budú automaticky prideľovaní podľa počtu žiakov so zdravotným znevýhodním v triede.

Na tlačovej besede to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Počet asistentov by sa mal zvýšiť približne na 18-tisíc, no mali by byť dostupní pre všetkých žiakov, ktorí to potrebujú. Nábeh na zmeny by mal byť postupný, naplno by mali fungovať od roku 2026.

Neboja sa nedostatku asistentov

Gröhling doplnil, že nárast počtu asistentov bude postupný a neobáva sa ich nedostatku na pracovnom trhu. Predpokladané náklady pri plne fungujúcich opatreniach by mali byť 361 miliónov na všetky pozície v inkluzívnych tímoch pre materské až stredné školy.

Asistenti by mali byť automaticky prideľovaní aj do materských škôl, ktoré by tiež mali dostať aj člena podporného tímu. V školskom podpornom tíme môže byť školský psychológ, školský špeciálny pedagóg (ŠŠP), sociálny pedagóg, školský logopéd, prípadne liečebný pedagóg.

Zmena aj na špeciálnych školách

Zmena sa dotkne aj špeciálnych škôl. Pri prideľovaní asistenta nebude nutné čakať na poradne, dostačujúci by mal byť posudok a potvrdenie od školského špeciálneho pedagóga v spolupráci a poradenským zariadením.

Tu je potrebné dodať, že v kontexte reformy poradenského systému bude musieť ŠŠP používať jednotné sady testov. Ich použitie a vyhodnotenie bude kontrolovať inšpekcia, aby nedochádzalo k nesprávnej diagnostike,“ vysvetlila tajomníčka MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Katalóg podporných opatrení

Nová legislatíva by mala zaviesť aj tzv. Katalóg podporných opatrení. Budú sa ním riadiť asistenti aj odborní zamestnanci.

Katalóg tiež rozdeľuje podporu na všeobecnú, teda určenú pre všetkých žiakov, cielenú, ktorá bude pre žiakov na prekonávanie menej závažných prekážok vo vzdelávaní a špecifickú, ako je napríklad debarierizácia či zabezpečenie špecializovaných intervencií.

Novela tiež upravuje aj definíciu dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Po novom by mala zahŕňať nielen deti so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale napríklad aj žiakov, ktorí potrebujú dočasnú krátkodobú pomoc.

Všetci bez ohľadu na diagnózu

Podporu by mali dostať aj žiaci, pre ktorých vyučovací jazyk nie je materinským jazykom.

Veľmi dôležitým aspektom tohto zákona je to, že podporu dostanú všetci žiaci bez ohľadu na diagnózu. Ide hlavne o preventívne aktivity zamerané na boj proti šikane, zdravý životný štýl a psychologické zdravie. Na školách ich bude povinne realizovať odborný zamestnanec. Rovnako to bude pri potrebe cielenej intervencie, pôjde napríklad o konzultácie so školským psychológom,“ povedala Síthová.

Dodala, že na tieto typy podpory bude mať nárok každý žiak, nielen žiaci so zdravotným znevýhodnením.

Zdroj: Webnoviny.sk – Gröhling chce asistentov učiteľov aj do materských a stredných škôl, financovať by ich mal štát (video).  © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy