Začnite písať

RODIČOVSTVO Uncategorized

Prísni rodičia vychovajú vzdorovitých tínedžerov. Je to naozaj tak?

prísny rodičia

Keď som bola v siedmej a ôsmej triede, mala som kamarátku, ktorá mala naozaj prísnych rodičov. Nesmela mať telefón, používať sociálne siete a len zriedka dostala povolenie stretávať sa s priateľmi. Bez ohľadu na tieto prísne pravidlá robila všetky veci, ktoré sa jej rodičia snažili obmedziť.

Mala Snapchat, priateľa a dokonca sa v noci vykradla z domu. Neustále zdieľala príbehy o tom, ako fajčila a pila so svojimi priateľmi. Napriek tomu, že jej rodičia kládli na ňu veľa obmedzení, našla spôsoby, ako ich prekonať. Tajne sa stala ich najhoršou nočnou morou.

Byť tínedžerom je ťažké – hľadáme svoju vlastnú identitu nezávisle od toho, akými nás chcú mať naši rodičia. Vyrastať s množstvom obmedzení a bez adekvátneho vedenia, robí tínedžerské roky ešte ťažšími. Prísni rodičia môžu mať pocit, že robia správne veci na ochranu svojich detí, ale nedostatok komunikácie pri stanovovaní tvrdých pravidiel môže poškodiť úprimnosť vo vzťahu rodič-dieťa.

Podobné skúsenosti nie sú ojedinelé. Poznám tínedžerov, ktorí úmyselne nechajú svoje telefóny doma, aby ich rodičia nemohli zistiť polohu cez sledovaciu aplikáciu. Rodičia využívajú rôzne preventívne opatrenia a obmedzenia, aby udržali deti v bezpečí, ale bez otvorenej komunikácie nútia dospievajúcich praktizovať ešte riskantnejšie správanie. Keď si dieťa nechá telefón doma, riskuje, že sa v prípade núdze nebude môcť s niekým skontaktovať.

Funguje tu aj aspekt psychologickej reakcie – keď niekomu hovoria, aby niečo nerobil, zvyšuje to jeho túžbu to urobiť, pretože cíti ohrozenie slobody správania. „Keď rodičia nastavujú prísne pravidlá bez toho, aby sa prispôsobili rastúcej potrebe tínedžera po nezávislosti, títo tínedžeri budú s väčšou pravdepodobnosťou zápasiť s problémami duševného zdravia a rizikovým správaním, ako je užívanie návykových látok,“ hovorí doktorka Edlynn, klinická psychologička a mama troch detí. „Keď má tínedžer pocit, že nemôže otvorene diskutovať o pravidlách, nakoniec presadzuje svoju nezávislosť týmito menej zdravými spôsobmi.

Tínedžeri chcú, aby sme im dôverovali

Je úplne prirodzené, že dospievajúci chce zažiť bežné veci, ako sú večierky a vzťahy. Je však dôležité veriť, že váš dospievajúci môže robiť zodpovedné rozhodnutia. Pre vášho tínedžera je tiež užitočné vedieť, že ste tam, aby ste im pomohli, ak urobia chybu. Budovaním dôvery zistíte, že váš dospievajúci sa bude cítiť istejšie a nebude mať strach byť k vám úprimný. Aj takýmto spôsobom ho pripravujete na dospelosť. Praktizovanie bezpečných volieb teraz môže viesť k bezpečným rozhodnutiam neskôr.

Zdravé množstvo obmedzení je úplne v poriadku

Hoci sa môže zdať, že pubertiaci bojujú za úplnú slobodu, v skutočnosti potrebujú nejaké obmedzenia. Pomáhajú im stanoviť si hranice s priateľmi a zostať vo vlastných zónach pohodlia. Pri určovaní pravidiel by sa však rodičia nemali riadiť len svojim najlepším úsudkom. Zapojte dospievajúcich do tvorby pravidiel. Ak stále vzniká istý priestor na to, aby sa deti mohli sami rozhodovali a prežívali bežné aktivity tínedžerov, obmedzenia môžu fungovať dobre.

Dospievajúce deti potrebujú cítiť pochopenie

Z vašich bábätiek vyrástli mladí ľudia, ktorí potrebujú sociálne interakcie a skúsenosti, aby prosperovali. Hoci to nie je vždy jednoduché, skúste im prejaviť adekvátnu dávku pochopenia. Hovorte s nimi bez posudzovania a hnevu, keď za vami prídu s možnými večernými plánmi. Ak majú na sebe outfit, ktorý neschvaľujete, opýtajte sa nich, čo sa im na ňom páči a nájdite kompromis, ktorý bude vyhovovať obom stranám. Boj proti týmto situáciám negativitou a presadzovaním svojho názoru podporí rivalitu a vzdor, ktorý je v pubertálnom veku jedným z typických prejavov. Niekedy však stačí, že vaše deti budú cítiť, že k nim pristupujete s rešpektom.

Názor odborníka

Aby ste podporili zdravý vývoj tínedžera a zároveň zachovali zdravé hranice, klaďte otvorené otázky, aby ste pochopili ich perspektívu a spolupracujte s nimi na spôsoboch, ako upraviť pravidlá a očakávania v domácnosti,“ hovorí Dr. Edlynn. „Tento proces podporuje kritické myslenie a ukazuje, že si ceníte ich názor, aj keď zmena pravidiel skončí ako kompromis.

Zdroj: parents.com

Zdroj foto: unsplash.com

Tagy