NAČÍTAVAM

Začnite písať

MAGAZÍN VZDELÁVANIE

Žiaci by chceli modernejšie učebné metódy, ktoré ich lepšie pripravia na 21. storočie

Share
žiaci

Zástupcovia Žiackeho poradného výboru Oliver Kohúth a Matúš Hlocký predstavili podnety žiakov k reforme vzdelávania. Podľa ich vyjadrení dostali podnetov mnoho a často sa v nich opakovala požiadavka presadenia environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti, ale i kritického myslenia.

Zmeny vo vzdelávaní

Rezort školstva tieto námety premieta do kurikúl, ktoré by už od septembra mali byť dostupné v základných školách. Hlocký a Kohúth to povedali v relácii Teleráno.

V ankete sa žiaci a študenti vyjadrovali, aké zmeny by si vo vzdelávaní najväčšmi priali. Podľa Kohútha sa najčastejšie objavovala požiadavka na zmenu osnov takým spôsobom, aby žiakov pripravila na 21. storočie.

Opakovala sa i požiadavka environmentálnej výchovy, keďže táto téma medzi mládežou rezonuje. Dopyt je aj po vzťahovej, respektíve sexuálnej výchove. Dodal, že častá bola i téma mediálnej gramotnosti, ktorá je i pre neho veľmi dôležitá, obzvlášť v súčasnosti.

Modernejšie učebné metódy

Zástupcovia Žiackeho poradného výboru vnímajú počiatky zmien, najmä zo strany pedagógov, ktorí sa usilujú o modernizáciu školstva a prispôsobujú svoje učebné metódy, no vedia, že sami už väčšinu zmien, na ktorých sa podieľajú, nezakúsia a robia to najmä pre ďalšie generácie študentov.

Kohúth v úvode priblížil aj projekt Žiackeho poradného výboru, ktorý vznikol začiatkom minulého roka ako projekt mládežníckeho delegáta OSN a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Projekt zaštiťuje rezort školstva. Cieľom projektu je zapojiť mladých ľudí, žiakov a študentov, do reformy vzdelávania, ktorá sa ich bytostne dotýka. V rámci projektu sú zhromažďované podnety k reforme od mládeže.

Zdroj: Webnoviny.sk – Žiaci ministerstvu adresovali vlastné námety ako zlepšiť slovenské školstvo, dopyt je po sexuálnej či environmentálnej výchove.  © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy