Začnite písať

Marketing pre mamy

Ako prekonať strach z vystupovania na verejnosti?

Verejné vystupovanie vám spôsobuje nervozitu? Vieme ako ju prekonať. Pôsobiť sebaisto a vzbudiť záujem publika je na trhu práce čoraz dôležitejšie. Preto sme pre vás pripravili krátky návod, ako prekonať strach a stať sa úspešným rečníkom.

Každý z nás musí čeliť verejnému vystupovaniu aspoň raz za život. Či už ide o vystupovanie v škole, v práci, na večierku, svadbe, pred pár kolegami alebo rovno pred veľkou konferenčnou miestnosťou. Verejný prejav je náročná úloha, ktorá spôsobuje množstvu ľudí veľký stres. Verejné vystupovanie spôsobuje strach zo zlyhania, neúspechu a z obavy aký bude mať publikum na nás názor. No netreba zabúdať, že nervozita je prirodzená. Dokonca aj herci, moderátori alebo profesionálni rečníci majú pred svojim verejným vystúpením trému/stres. Táto nervozita im pripomína, že im na prejave záleží a chcú odviezť dobrý výkon.

K tomu, aby ste verejné vystúpenia zvládli dobre, nemusíte byť rodenými rečníkmi ani extrovertmi. Dôležitá je príprava, ktorá robí majstra. Vďaka nej bude váš prejav kvalitnejší a zároveň získate sebadôveru, že ste kvalitne oboznámený s témou, pripravený na prípadné otázky, a teda vaše vystúpenie bude kvalitné. Ak venujete príprave maximum, nie je dôvod na zlyhanie.

Príprava zahŕňa obsah toho, o čom budeme rozprávať, rozcvičenie tela, hlasiviek, pozitívne myslenie a sebadôvera. No ako začať s prípravou na verejné vystúpenie? To najpodstatnejšie je staviť si jasný cieľ nášho verejného vystúpenia.

Ako si stanoviť cieľ verejného prejavu?

Cieľ nášho prejavu si dokáže nastaviť po zodpovedaní piatich základných otázok: kto, ako, koľko, čo, prečo?

Kto nás o prejav požiadal? Je to náš šéf, kolega, nadriadený, priateľ, rodina známy? Ďalej kto je naše publikum? Aká je veľkosť publika, aké je ich oboznámenie sa s diskutovanou témou? Na základe týchto údajov vieme primerane prispôsobiť slovnú zásobu, ktorú v prejave použijeme.

Ako bude prejav prebiehať? Bude online alebo osobne? Aké vybavenie budeme mať k dispozícii, budeme mať mikrofón? Bude nás niekto kamerovať, fotografovať? Môžem použiť pomôcky, prezentáciu, poznámky?

Koľko má prejav trvať? Na základe tejto informácie sa viem pripraviť obsahovo, mám dostatok času povedať všetko, čo chcem alebo mám len čas na to povedať to najdôležitejšie?

Čo je moja téma, obsah prejavu? Vďaka presne určenej témy sa budem vedieť držať kontextu a nebudem zachádzať mimo témy k tomu nepodstatnému.

Prečo som rečníkom ja? Prečo som ja tá najvhodnejšia osoba? Aké mám znalosti v danej téme, čo môžem publiku ponúknuť? Môj zámer prejavu je vzdelať, informovať, motivovať alebo zabaviť?

Prečítaj si: Daniela Sameková: Nenapadlo mi, že predčasný pôrod by sa mohol týkať aj mňa

Ako spracovať obsah toho, o čom budeme v prejave hovoriť?

Jednoduchá pomôcka k tomu ako zistiť, čo je v danej téme dôležité povedať, je urobiť si dva stĺpce – predtým a potom. Do stĺpca „predtým“ si napíšte, čo predpokladáte, že publikum vie o danej téme ešte pred samotným prejavom. Do stĺpca „potom“ si napíšte, čo by po prejave o téme mali vedieť. Na záver si urobte stredný stĺpec, v ktorom prepojíte jednotlivé stĺpce, a tým si určíte obsah prejavu.

Reč tela

Hneď po obsahu je veľmi dôležitá reč nášho tela. Reč tela je neverbálna komunikácia, ktorá zahŕňa držanie tela, postoj, gestikuláciu a mimiku. Verejné vystupovanie nie je len psychicky, ale aj fyzicky náročné. Keď sme nervózni, robíme pohyby, ktoré vyzerajú neprofesionálne a navyše publikum vyrušujú.

Prečítaj si: Porovnanie výhod a nevýhod. Je lepšie bývanie v byte alebo stavba rodinného domu?

Ak chceme ovládnuť reč tela v náš prospech, dôležitý je pevný postoj. Pevný postoj dosiahneme rozkročením sa trochu viac než je vzdialenosť našich bokov. Ďalej sa snažíme stáť uvoľnene, vzpriamene s hlavou otočenou mierne nahor. Vyvarujte sa hrbeniu, prešľapovaniu, hojdaniu sa na mieste, prekríženým rukám, alebo rukám vo vreckách a podobne. Stojte pevne a používajte gestikuláciu.

Náš malý tip: Ak chcete, aby si vaše publikum z vášho prejavu, čo najviac zapamätalo prechádzajte sa zľava doprava. Pri každej dôležitej informáciu urobte jeden krok zľava doprava, po ďalšej informácií znovu, a takto to opakujte. Je dokázané, že ak sa rečník pri podávaní dôležitých informácií posúva zľava doprava, publikum si z prejavu viac zapamätá. Je to podmienené tým, že práve zľava doprava píšeme i čítame, takže vďaka správnemu pohybu rečníka zapájame viacero zmyslov naraz.

Čo určite nerobiť

  • neprekrižujte ruky,
  • neopierajte sa o stôl,
  • nehrajte sa s predmetmi,
  • negestikulujte prehnane, ani sa neprechádzajte príliš a bez cieľa,
  • nepozerajte sa len na jednu osobu, svoj pohľad postupne posúvajte po celom publiku,
  • dajte si pozor na rečové zlozvyky, slovnú vatu, čiže slová ako: teda, vlastne, ehm a podobne,
  • nezabúdajte na vodu, z veľkej nervozity rýchlo vyschne v ústach, preto ju majte po ruke.

No to najdôležitejšie: verte si! V publiku sú rovnakí ľudia ako aj vy, ktorí vašu nervozitu alebo jemné zaváhanie pochopia.

Zdroj foto: Pexels

Tagy