NAČÍTAVAM

Začnite písať

MAGAZÍN TLAČOVÁ SPRÁVA

Na podujatí Skutočne zdravá konferencia predstavia verejnosti aj nové metodické materiály na tému zdravej výživy

skutočne zdravá

Program Skutočne zdravá škola prináša prostredníctvom Skutočne zdravej konferencie novinky zo sveta školských jedální a zdravej výživy s cieľom inšpirovať ľudí k udržateľnému stravovaniu.

Už 14.10.2022 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutoční druhá Skutočne zdravá konferencia aj vďaka podpore mesta Bratislava a programu Erasmus+ v rámci spolupráce Skutočnej zdravej školy, o.z. so sesterským programom Skutečně zdravá škola, z.s. v Českej republike. Je určená pre predstaviteľov škôl – od vedenia, cez vedúce a pracovníkov školských jedální až po pedagógov a rodičov, ale aj pre zriaďovateľov – kraje, mestá, obce, či pre širokú verejnosť. Jednoducho pre všetkých milovníkov kvalitnej, zdravej a udržateľnej výživy.

Konferencia Skutočne zdravá škola

Anetta Vaculíková, riaditeľka programu, prezrádza viac: Organizáciou konferencie chceme pomôcť so šírením osvety, vzdelávaním formálnou i neformálnou cestou a pochopením vzťahu medzi jedlom a svetom, v ktorom žijeme. Sme veľmi radi, že účasť prisľúbili napríklad pán Mikuláš Prokop z MŠVVaŠ SR, pani Ľubica Krajničáková, odborný radca pre školské stravovanie regionálneho úradu školskej správy a obľúbený šéfkuchár a lektor našich webinárov, Ľuboš Mego”. Na účastníkov čaká bohatý program. Okrem praktických workshopov na témy ako sezónnosť, lokálnosť, pestrosť a príťažlivosť našich jedál pre novú generáciu detí, čo je skutočné kakao a ako použiť bylinky pri príprave pokrmov, prebehne aj séria prednášok na rôzne “jedlé” témy, napr. predstavenie novej jedinečnej metodiky o tom ako začleniť prierezovo tému jedla do rôznych predmetov, zaznie prednáška o verejnom obstarávaní pre školy priamo od zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie, či pohľad a skúsenosti rodiča pri budovaní zdravého vzťahu detí k jedlu.

Nové metodické materiály pre učiteľov

Na konferencii organizátori predstavia zúčastneným nové metodické materiály – pracovné listy, ktoré vznikli vďaka spolupráci s Nadačným fondom Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu. Tieto pracovné listy s aktivitami s názvom Učenie chutí, majú za cieľ hravou formou a praktickými príkladmi pomôcť pedagógom začleniť tému jedla do výučby. Učenie chutí je tvorené samostatnými zošitmi pre materské školy, 1. aj 2. stupeň základných škôl. Hovorca Kaufland Slovenská republika, Samuel Machajdík, vysvetľuje, prečo projekt podporili: “Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami. Je preto skvelou možnosťou pre integrované vyučovanie, ktoré žiakom nenútene spojí vedomosti z viacerých predmetov. Podľa našich informácií nemajú základné školy a pedagógovia k dispozícii ucelený pracovný zošit, ktorý by komplexne mapoval témy zdravej výživy a udržateľného stravovania. Sme preto veľmi radi, že sme prostredníctvom Nadačného fondu Kaufland prispeli k vytvoreniu pracovných listov pre pedagógov materských a základných škôl, ktoré im pomôžu práve tieto témy zakomponovať prierezovo do rôznych predmetov v rámci výchovného a vzdelávacieho procesu. Spoločne tak vytvoríme príležitosti a možnosti pre využitie zážitkových foriem učenia a obohatenia výuky o novú, doteraz komplexne a prierezovo nespracovanú tému – jedlo.”

Osveta o výžive medzi žiakmi

Prečo je dôležité učiť o jedle, ozrejmuje aj Katarína Medveďová Ovečková, lektorka združenia: “Stále viac žiakov sa bude pravdepodobne týmto témam venovať aj v budúcnosti. Téma stravy a ekológie je prierezová a vinie sa medzi predmetmi. Dá sa o ňu dobre oprieť vo viacerých predmetoch. Pre žiakov a učiteľov prvého stupňa to môže byť veľmi prirodzené a praktické zároveň, pretože triedny učiteľ často učí viacero predmetov. Témy na úlohy a hry, sme volili tak, aby boli pre deti atraktívne. Vychádzajú zo skúseností lektorov Skutočne zdravej školy z lektorovania kurzov varenia a vedenia školských workshopov. Naše hry a úlohy nemajú jediné unikátne správne riešenie. Deti môžu mať rôzne skúsenosti a návyky v oblasti stravovania. Našim cieľom je podporiť zručnosti detí, žiakov a študentov, ktoré využijú v starostlivosti a zodpovednosti za seba samého a otvoria im cestu k zdravému životnému štýlu.”

Informácie ohľadom Skutočne zdravej konferencie nájdu záujemci na stránkach Skutočne zdravej školy.

Tagy