Začnite písať

Uncategorized

Nezastropované ceny energií ohrozujú fungovanie najväčšej slovenskej univerzity

Na dodanie elektrickej energie a plynu pre Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave na budúci rok sa do verejného obstarávania (VO) neprihlásil žiaden dodávateľ. VO na energie univerzita vyhlásila 13. septembra. Rektor univerzity Marek Števček v pondelok v tejto veci oslovil ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého.

Nik sa neprihlásil

Ako ďalej v tlačovej správe informuje hovorkyňa oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK Lenka Miller, univerzita vykonala všetky potrebné kroky a v dostatočnom predstihu, aby sa do verejného obstarávania prihlásili relevantní dodávatelia.

Vyhláseniu VO predchádzali tzv. prípravné trhové konzultácie, ktoré slúžia na zabezpečenie čo najpresnejšej a najvhodnejšej špecifikácie predmetu zákazky,“ dodala Miller.

Podľa hovorkyne univerzita posunula pôvodnú lehotu z dôvodu žiadosti o vysvetlenie a žiadosti o nápravu zo strany potenciálnych dodávateľov energií. Udialo sa tak i v nadväznosti na chýbajúce usmernenia či opatrenia zo strany štátu, no napriek tomu sa do súťaže nik neprihlásil.

Upozorňuje na hrozbu

Z hovorov s potenciálnymi dodávateľmi v rámci prípravných trhových konzultácií je zrejmé, že kým nie je jednoznačné, ako budú ,zastropované´ ceny energií a aký vplyv to bude mať na už uzatvorené zmluvy, je pre dodávateľov energií zazmluvnenie UK neprimeraným rizikom,“ napísal rektor Števček ministrovi v liste.

Univerzita zároveň upozorňuje na hrozbu, ktorá môže nastať od začiatku januára budúceho roku.

Hrozí scenár, podľa ktorého nebude na najväčšej a najstaršej slovenskej univerzite možné od 1. januára 2023 zabezpečiť kúrenie a svietenie,“ dodal Števček.

Čakajú zásah štátu

Hovorkyňa Miller taktiež ubezpečuje, že univerzita využije všetky dostupné právne nástroje, ako aj ďalšie kroky na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky aj v budúcom roku. UK sa taktiež podľa Miller obáva, že bez výrazného zásahu štátu to bude však len ťažko realizovateľné.

Zdroj: Webnoviny.sk – Univerzita Komenského čelí hrozbe, od nového roku nemajú zabezpečené kúrenie ani svietenie. © SITA Všetky práva vyhradené.

Titulná foto: ilustračná, SITA/Branislav Bibel

Tagy