Začnite písať

RODIČOVSTVO ROZHOVORY VZŤAHY

„Dieťa v puberte len prirodzene zrkadlí svojich rodičov,“ tvrdí psychologička

puberta

Puberta je dôležitým životným obdobím, ktoré výrazne ovplyvňuje vývoj jedinca. V tomto období sa prejavujú hormonálne a fyzické zmeny, ktoré formujú osobnosť a správanie adolescenta. Zároveň je to čas, keď sa dieťa stáva viac samostatným a začína hľadať svoje miesto vo svete.

Výchova v tomto období zohráva kľúčovú úlohu. Rodičia by mali poskytnúť svojmu dieťaťu dostatočný priestor na rast a sebapoznávanie, ale zároveň by mali byť aj dostatočne autoritatívni, aby pomohli dieťaťu prekonať výzvy, s ktorými sa stretáva.

Výchova v tomto období by mala byť založená na dôvere, porozumení a empatii. Rodičia by mali podporovať svoje dieťa v rozvoji sebavedomia a samostatnosti, ale zároveň by mali tiež učiť zodpovednosť a dobré morálne hodnoty. Okrem toho by mali byť ochotní vysvetľovať a diskutovať o dôležitých témach, ako sú sexuálne aktivity, drogy a alkohol.

Prečítajte si: Ako napísať pútavý newsletter, ktorý zabezpečí predaj a rast vašej značky

Ako vplýva puberta na vnímanie sebahodnoty dieťaťa?

Puberta je u chlapcov i dievčat mimoriadne citlivým obdobím z hľadiska sebahodnoty. Za prvé dospievajúci človek si oveľa viac začína všímať svoj vzhľad. Jeho/jej telo prechádza zmenami, ktoré sú dané hormonálne (biologicky), a mnohé z nich nemá pod kontrolou. To môže prinášať pocity neistoty, hanby, až odmietania. Za druhé, dievčatá aj chlapci v tomto veku venujú viac času skúmaniu svojho tela a pravdepodobne v žiadnom inom období života nie sú k sebe tak kritickí, ako práve teraz. Ďalej je tu výraznejšia snaha pozitívnu odozvu, snaha zapáčiť sa, aj snaha vyrovnať sa ostatným. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sa mnohom strácajú a nemusí platiť to, že vnútorná hodnota dievčat sa viac opiera o výzor a vzťahy, zatiaľ čo pocit sebahodnoty chlapcov súvisí skôr s výkonom a zdatnosťou. Primárne radím zaujímať sa, či sa dieťa vo svojom tele a v každodennom sociálnom kontakte cíti dobre.

Aký prístup vo výchove zvoliť, aby rodič rešpektoval dieťa a zároveň nepodkopával jeho sebavedomie?

Mnoho rodičov si to bohužiaľ neuvedomuje, ale to, ako oni vnímajú sami seba, to ich (nie len) dospievajúce deti budú zrkadliť. Ak má rodič sklony kritizovať, či dokonca zhadzovať vlastný vzhľad, schopnosti, či vlastnosti, jeho potomok to preberie. Rodič slúži ako vzor – ale omnoho viac v tom, ako sa chová, než v tom, čo hovorí. Ako budete tvrdí, či zhovievaví sami k sebe, takým príkladom pôjdeme aj deťom. Nemôžeme po nich chcieť nič lepšie. Je treba začať od seba. Často vidím, že je rodič náročný. Dieťa môže takto začať pochybovať o tom, či ho rodič prijíma také, aké je. Hoci sa dieťaťu nedarí „vynikať“, je potrebné uisťovať, že rodičovskú lásku nepodmieňujeme. Nie je potreba byť „nejaký“, aby sme si ju zaslúžili. A nakoniec, dajte si pozor na nevyžiadané rady a komentáre. Ak sa Vám napr. zdá, že v poslednej dobe možno Vaša dcéra pribrala, alebo synovi sa objavilo akné, a dieťa sa nesťažuje, ani nevyzerá byť v nepohode, je lepšie si svoj názor nechať pre seba. Aj nevinne mienená poznámka typu: „Možno by si si nemal/a brať tie plavky“ môže zostať v pamäti dlho a napáchať veľa školy.

Aké sú riziká vplyvu médií a sociálnych sietí v tomto období a ako sa k tomu postaviť z pohľadu rodiča?

Sledovanie médií a sociálnych sietí je už bežnou súčasťou života mládeže a nedá sa tomu zabrániť. Ak sa však dieťa môže oprieť o trvalé ľudské hodnoty, bude vedieť lepšie posúdiť to, čo v médiách vidí a zaujať k tomu rozumný postoj. Dospelý obvykle vie, že to, čo prezentujú média a sociálne siete, býva prikrášlené a neúplné a môže dospievajúceho na to upozorniť. Kľúčové je, pokiaľ ide o vzhľad, aby si zachovali reálny obraz ľudskom tele. Ten „ideál“ s ktorým sa bude porovnávať by mal byť posudzovaný ako zdravý, nie len ako estetický. Existujú aj populárne osobnosti, tvz. influenceri, ktorý si zakladajú na pravdivom obraze, a prezentujú nie len svoje úspechy, ale aj to, čo za nimi stojí. Každopádne, ak Váš „puberťák“ práve nadšene sleduje známu osobnosť a zveruje sa Vám, neodsudzujte jeho vkus, zbytočne sa mu vzďaľujete. Bez ohľadu to, aké sa Vám videá/fotky zdajú, opýtajte sa, čo sa mu/jej na tom páči, prečo obsah sleduje. Môže z toho vzniknúť príjemná debata, ktorá Vás prekvapí a zblíži.

Prečítajte si:Rodičia pozor: od januára 2023 sa zvýšili viaceré dávky určené pre rodičov

Signály nízkeho sebavedomia dieťaťa

Najskôr by som sa vyjadrila k tomu, čo k pocitu nízkeho sebavedomia prispieva. Z rodiny prichádza prvý signál. Teda ak sa napríklad väčšina rozhovorov točí okolo peňazí, nákupov, utrácania, tak mladý človek získa dojem: „Aha, toto je dôležité“ a do pocitu sebahodnoty si viac premieta materiálne veci. Spojí si to tak, že ak sa chcem dobre cítiť, mám mať drahý telefón atďˇ., bez toho budem neistý/á. Kritické je, keď sebavedomie máme príliš ľahko ovplyvniteľné – a začneme sa podľa toho chovať. Výroky ako: „Pozvali ma na plávanie, ale nepôjdem, lebo sa hanbím ukázať“, alebo: „neoslovím to dievča, lebo ma určite iba vysmeje“, „Nejdem na tu súťaž, pretože by som sa strápnil/a“, „Nebudem skúšať nové veci, ja na to nemám“, „Odmietam sa zoznamovať s novými ľuďmi, bojím sa, čo by si o mne povedal/mysleli“ apod., môžu mať svoju výpovednú hodnotu. Keď sa Vaše dieťa naviac začne obmedzovať v každodennom živote, oberá sa o možnosti a lákavé zážitky, je prakticky isté, že potrebuje podporiť.

Na otázky odpovedala: Mgr. Ľubica Mesarošová, psychologička online poradne MOJRA.sk (www.mojra.sk)

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár