Začnite písať

AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO školstvo

Nastupuje vaše dieťa v septembri do prvého ročníka na základnej škole? Prečítajte si o testoch školskej zrelosti

Jedna z hlavných podmienok pri nástupe dieťaťa na základnú školu je zvládnutie testu školskej zrelosti. Test školskej zrelosti testuje mentálnu, telesnú a emocionálnu pripravenosť dieťaťa. Školskú zrelosť diagnostikujú psychológovia viacerými typmi testov. Prečítajte si, ako prebieha test školskej zrelosti, aké sú dôvody testovania predškolákov a na záver otestujte krátkym testom vášho budúceho školáčika.

 

Telesná pripravenosť dieťaťa znamená, že dieťa spĺňa priemerné hodnoty váhy a výšky:

Dievča: výška – 105-115 cm, váha – 19-23 kg

Chlapec: výška – 110-118 cm, váha – 18-24 kg

Kognitívna zrelosť testuje zrakové vnímanie, sluchové rozlišovanie, sluchovú orientáciu, priestorovú orientáciu a podobne. To znamená, že dieťa vie rozlíšiť základné tvary ako štvorec a kruh. Zároveň dokáže poskladať stavebnicu, vie hláskovať slová, rozpoznať niektoré zvuky hudobných nástrojov, určiť zvuk zvierat, vie vymyslieť príbeh, správne používa pojmy dole/hore atď.

Rozumové schopnosti odhaľujú či dieťa vie rozlíšiť včera/dnes, roztriediť veci podľa veľkosti, pozná farby, vie si spočítať prsty a podobne.

Sociálna zrelosť ukazuje nakoľko je dieťa samostatné či vie pracovať v skupine, ako zvláda nadväzovanie vzťahov s cudzím človekom.

Dôvody vyšetrenia školskej zrelosti

Vyšetrenie školskej zrelosti nie je povinné. Aby mohlo vaše dieťa postúpiť test školskej zrelosti nepotrebujete odporúčanie materskej školy ani pediatra. Toto rozhodnutie je len na rodičoch. Ak máte, čo i len najmenšie podozrenie, že váš predškolák ešte nie je pripravený na to stať sa prváčikom, určite ho nechajte otestovať. Test školskej zrelosti rozhodne nie je hanba. Každý rodič si chce by, predsa stopercentne istý, že jeho dieťa sa v škole nebude trápiť, ale učenie zvládne s ľahkosťou. Ak máte pochybnosti či je vaše dieťa pripravené ísť do školy nečakajte až do zápisu. Test školskej zrelosti by malo dieťa absolvovať vo veku 5 rokov a 0 mesiacov.

Najčastejšie dôvody vyšetrenia školskej zrelosti:

  • dieťa sa narodilo v mesiacoch: jún, júl, august,
  • dieťaťu „zle vychádzajú roky“ narodilo sa v mesiacoch: september, október, november, december,
  • podozrenie, že dieťa je príliš hyperaktívne alebo má poruchu pozornosti,
  • dieťa je nesamostatné, hravé,
  • pripútanosť na rodičov, dieťa si ťažšie zvyká na cudzích ľudí,
  • zdravotné problémy,
  • dieťa má poruchu vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast, mentálnu retardáciu, vrodené vývinové chyby, nevyhradená lateralita (pravo-ľavorukosť), predčasne narodené dieťa.

Priebeh vyšetrenia školskej zrelosti

Vyšetrenie školskej zrelosti dieťa absolvuje individuálne bez prítomnosti rodiča v dopoludňajších hodinách, čiže v čase školského vyučovania. Vyšetrenie je rozdelené do dvoch dní a prebieha so psychológom. V prvý deň psychológ zisťuje informácie o priebehu pôrodu dieťaťa, jeho raný vývoj, zdravotný stav a podobne. Dieťa absolvuje 60 minútový test rozumových schopností. Pomocou tohto testu psychológ zistí či má dieťa lepšiu sluchovú, zrakovú pamäť, logickú alebo mechanickú pamäť, aký je mentálny vek dieťaťa, určí IQ dieťaťa. Test sa tiež zameriava na zrakovo-motorickú koordináciu, pozornosť, logické myslenie, reakciu na stres z dôvodu obmedzeného času, reakciu na neúspech a podobne. Súčasťou druhého dňa je 30 minútový test, v ktorom sa zisťuje zrelosť dieťaťa na výučbu čítania, písania a počítania.

Prečítajte si: Je sociálna sieť TikTok pre vaše dieťa bezpečná?

Typy testov školskej zrelosti

Kresbový test

Kresbový test sa pri zistení školskej zrelosti používa najčastejšie. Tento typ testu skúma úroveň kognitívneho vývoja dieťaťa, jeho úroveň vnímania, myslenia, pamäti, motoriky, pracovného tempa, matematických schopností a jeho verbálne porozumenie. Kresbový test má 10 úloh, priemerné 6-ročné dieťa by malo zvládnuť 7 z 10 úloh. 6 úloh v teste je zameraných na poznatky, ktoré sú potrebné na učenie sa v škole a 3 úlohy sú zamerané na duševný život dieťaťa.

Orientačný test

Orientačný test je zložený z troch úloh: kresba postavy, napodobnenie písaného písma, obkreslenie skupiny bodiek.

Obrázkovo-slovníkový test

Tento typ testu sa využíva na zistenie slovnej zásoby a slovnej pohotovosti predškoláka. Test je zložený z 30 farebných obrázkov predmetov, zvierat a ľudských činností. Úlohou dieťaťa je pomenovať, čo vidí na obrázku. Ak dieťa pomenuje menej ako 11 predmetov, jeho nástup do školy sa neodporúča.

Obrázkový test

Obrázkový test testuje matematickú predstavivosť, schopnosť rozpoznať rozdiely, schopnosť kategorizácie a preverenie jemnej motoriky dieťaťa.

Vinelandská škála sociálnej zrelosti

Tento typ testu sa používa najčastejšie pri určení sociálnej zrelosti dieťaťa. Test je určený pre deti vo veku 3 až 9 rokov. Škála testu má kategórie ako: všeobecná samostatnosť, samostatnosť pri jedle, obliekaní, spôsob komunikácie dieťaťa, sociálna adaptácia, motorika. V bežnom živote to znamená, že dieťa sa vie samé obliecť, najesť, ísť na toaletu a podobne.

Göppingenský test školskej zrelosti

Tento test určuje úroveň jemnej motoriky dieťaťa, jeho matematické schopnosti, schopnosť koncentrácie, zapamätávania, chápanie reči a obsahu. Zároveň test určuje všeobecný stupeň vývoja dieťaťa.

Prečítajte si: Chce vaše dieťa svoj prvý vlastný smartfón? Poradíme vám ako vybrať ten správny a hlavne bezpečný

Otestujte svoje dieťa krátkym orientačným testom školskej zrelosti

 

Tento krátky test školskej zrelosti je len orientačný, nenahradí test školskej zrelosti od psychológa. Preto ak máte akékoľvek pochybnosti o školskej zrelosti vášho drobca, neváhajte navštíviť odborníkov.

Dajte nakresliť vášmu dieťaťu postavu muža. Postava by mala mať hlavu, končatiny, trup. Pričom hlava by nemala byť väčšia ako trup. Na hlave by mali byť vlasy, uši, nos, ústa. Paža by mala byť zakončená päťprstou rukou. Postava by mala mať oblečené mužské oblečenie.

Druhý krok v orientačnom teste školskej zrelosti je napodobnenie písma. Napíšte slovo alebo krátku vetu písaním písmom a nechajte vaše dieťa napodobniť to. Slová napísané vašim dieťaťom by nemali byť dvakrát väčšie, ako tie vaše a zároveň by nemali ísť príliš mimo vodorovnej čiary, čiže mimo riadku.

Posledný krok v orientačnom teste školskej zrelosti je odkreslenie skupiny bodov. Nakreslite body vedľa seba a pod seba a nechajte to vaše dieťa odkresliť. Pri kresbe vášho dieťaťa sa toleruje len malé vychýlenie mimo riadku/stĺpca. Zmenšenie obrazca je prípustné, zväčšenie len maximálne o polovicu.

Zdroj foto: Pexels, osobný archív

 

 

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár