Začnite písať

AKČNÉ TIPY RODIČOVSTVO

Rodičia pozor: od januára 2023 sa zvýšili viaceré dávky určené pre rodičov

Úrad sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 15.2.2023 vypláca zvýšené dávky určené pre rodičov. Konkrétne ide o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok prídavku, tehotenské, materské a rodičovské dávky.

Jednorazový príspevok na dieťa pri nástupe do školy zostal zachovaný a zároveň sa zvýšil na sumu 110 eur.

Od januára 2023 sa zvýšila aj tehotenská dávka, na ktorú má nárok tehotná žena, ktorá je poistenkyňou Sociálnej poisťovne aspoň 270 dní za posledné 2 roky pred začatím 13.týždňa tehotenstva. Nárok na tehotenskú dávku začína začiatkom 13. týždňa tehotenstva a končí dňom pôrodu/skončenia tehotenstva. Podmienkou k vyplateniu tehotenskej dávky je žiadosť potvrdená lekárom. Výška dávky sa pohybuje od 238,90 eur až do 370,30 eur.

Zvýšila sa aj maximálna výška materskej dávky, ktorá je vo výške 1791,70 pri 30 dňovom mesiaci a pri 31 dňovom mesiaci suma predstavuje výšku 1851,40 eur.

Zároveň sa zvýšil rodičovský príspevok. Na rodičovský príspevok majú nárok rodičia/zákonný zástupca, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov v prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Pri poberaní tejto dávky sa nezohľadňuje pracovný pomer ani príjem rodiča. Rodičovský príspevok čerpá len jeden z rodičov, aj v prípade ak majú viac detí, na ktoré vzniká nárok. Rodičovský príspevok sa zvýšil o 25%. V súčasnosti sa výška rodičovského príspevku na jedno dieťa pohybuje od 301 eur až do výšky 383,80 eur.

Prídavok na nezaopatrené dieťa od jeho narodenia a najdlhšie do 25 rokov sa zvýšil na sumu 60 eur. Výška príplatku prídavku na dieťa sa zvýšila na sumu 30 eur.

Od januára sa zvýšil daňový bonus na dieťa. V prípade dieťaťa do 18 rokov sa výška dávky zvýšila na sumu maximálne 140 eur, ale len v prípade ak rodič nepoberá na dieťa dotáciu na stravu. V prípade dieťaťa nad 18 rokov je výška dávky maximálne 50 eur.

Okrem zvyšovania dávok štát upravil dĺžku dovolenky pre rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o dieťa. Po novom tak rodičia budú mať nárok na 5 týždňov dovolenky, a to aj v prípade, ak ešte nedovŕšili vek 33 rokov.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár