Začnite písať

AKČNÉ TIPY VZŤAHY

Skauting obohatil život už viac ako 500 miliónom ľudí na celom svete a svoje posolstvo šíri ďalej

Skauting

Medzinárodný deň skautiek

Skautky po celom svete oslavujú 22. februára svoj Deň zamyslenia – Medzinárodný deň skautiek. A kým niektorí považujú skauting len za detskú zábavku, toto hnutie má oveľa hlbší zmysel a v súčasnosti skautský sľub spája 38 miliónov chlapcov a dievčat.

Pohľad do histórie skautingu neuškodí

Skauti a najmä skautky oslavujú deň narodenia zakladateľa skautingu lorda Roberta Badena – Powella, ako aj jeho manželky Olave. Manželia sa narodili v jeden deň a zasvätili svoj život ochrane a pomoci slabším, objavovaniu nových území, priateľstiev a ľudských hodnôt. V dobe, ktorú žijeme, tak naberá posolstvo skautingu viacrozmerný význam.

Prečítajte si: Ak deti nejedia ryby, Rybičky jesť budú!

Skauting prináša všeobecný rozvoj

Skauti sa zameriavajú na všestranný rozvoj v rôznych oblastiach. V sociálnej sa učia hlavne efektívnej spolupráci. Citovú oblasť posilňujú vyjadrovaním pocitov, ich ovládaním a získavaním priateľov. Po telesnej stránke je dôležité poznanie svojho tela, hygiena a zdravý životný štýl. Intelektuálnu stránku definuje rozširovanie vedomostí, tvorivosť a spracovanie informácií. Charakterové vlastnosti formujú identitu, hodnoty, ale aj samostatnosť. A objavovanie duchovnej podstaty smeruje k tolerancii, a to nielen náboženskej.

Záujmové krúžky alebo skauting?

Prečo si akčné mamy vyberajú pre svoje deti radšej skauting než iné záujmové krúžky, či aktivity? Pretože základný rozdiel je v hodnotovom rebríčku. Skauti a skautky majú svoj súbor pravidiel a hodnôt, ktoré sa zaväzujú dobrovoľne dodržiavať. Skauting tým vytvára výborné prostredie pre rast silných, sebavedomých a zdravých osobností.

Skauting tiež symbolizuje vynaloženú snahu všetkých skautov, byť vždy pripravený pomôcť, chrániť slabších, ale aj učiť sa novým veciam a napredovať za svojimi ideálmi.

Život v prírode skautov zocelí

Činnosť skautov sa úzko spája s prírodou, ktorá poskytuje priestor na výchovu a nezabudnuteľné dobrodružstvá. Skauti spoznávajú prírodu teoreticky, ale najmä prakticky. Všetko, čo sa naučia, môžu neskôr využiť na výletoch, v táboroch, vyskúšať si svoje znalosti priamo v teréne.

Prečítajte si aj: Michaela Michnicová: Príroda je najlepším ihriskom

Skauting na Slovensku

Skautské zbory nájdete po celom Slovensku, preto neváhajte. Ak majú chuť akčné deti akčným mám hrdo nosiť hnedú šatku so zeleným lemom, príležitosť tu je. A dobre vieme, že byť skautom nie je len o nosení špeciálnej šatky.

Deti čoraz viac, pod vplyvom rôznych okolností, hľadajú stred svojho vesmíru. Uzatvárajú sa do seba namiesto toho, aby sa otvorili novým skutočným priateľstvám. Poznajú virtuálny svet, ale ten za oknom nespoznávajú. Majú problém pochopiť dôležitosť ľudských hodnôt a neraz sa cítia stratené. Pomôžme im nájsť zmysel, ktorý ich posunie ďalej a posilní ich sebavedomie.

Skauting pomáha ľuďom rásť a prekonávať svoje limity

Hoci je 22. február Medzinárodným dňom skautiek, silných a húževnatých dievčat, žien a matiek, aj pre chlapcov, mužov a otcov platí to isté. Nikdy nie je neskoro naučiť sa pracovať v tíme, komunikovať o problémoch, nebáť sa vyjadriť svoj názor a spoznať seba samého.

Ilustračné foto zdroj: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár