Začnite písať

AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO školstvo

Prečo je mediálna výchova dôležitá? Aké riziká predstavuje online svet

Mediálna výchova chýba na školách, chýba v našich životoch. Lenže v dnešnej dobe je úplne bežné, že už škôlkar vie ovládať mobilný telefón, notebook, či tablet. Ale vie ho aj správne používať? Online svet je každodennou súčasťou detí aj dospelých. Expanzia sociálnych médií je čoraz väčšia, sme presýtení množstvom obsahov. Mnohí tieto obsahy len hlucho a slepo prijímajú v domnienke, že ich prijali s porozumením. Mediálna gramotnosť, kritické myslenie, selektovanie obsahov a čítanie medzi riadkami sa stáva neznámym pojmom.

Mediálna výchova je možnosť, ako  môžeme mať moc nad médiami my a nie oni nad nami. Je to cesta k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu. Prostriedok vychovať z ľudí zodpovedných a kriticky zmýšľajúcich jedincov.

Cieľom mediálnej výchovy je  vychovať kriticky zmýšľajúce publikum. Publikum, ktoré jednotlivé obsahy dokáže selektovať a pozerať sa na ne kriticky. Vzdelávať sa v oblasti mediálnej výchovy nie je dôležité len pre deti, ale aj pre dospelých. Pretože všetci z nás sa s online svetom stretávame každý deň.

Prečítajte si: 6 dôvodov prečo by ste nemali uverejňovať fotografie vašich detí na internet

Aké hrozby predstavuje online svet

 • kyberšikana (šikana realizovaná prostredníctvom informačných a komunikačných technológií najčastejšie prostredníctvom telefónu, internetu a sociálnymi sieťami),
 • zneužitie osobných údajov,
 • závislosť na internete, hraní počítačových hier, či na virtuálnych vzťahoch,
 • šírenie nevhodných a nebezpečných obsahov,
 • šírenie neoverených informácií, hoaxov, dezinformácií, konšpiračných teórií a poplašných správ,
 • nadmerné sledovanie vykonštruovanej reality,
 • manipulácia,
 • propagácia príjmov potravy a sebapoškodzovania cez rôzne blogy, fóra,
 • negatívny dopad na duševné zdravie,
 • vzbudzovanie násila,
 • hackerské útoky,
 • online trollovia,
 • šírenie online vírusov,
 • grooming (postupné vytváranie dôverného, priateľského vzťahu s dieťaťom tak, aby prestalo byť ostražité a pristúpilo na stretnutie s cudzím človekom, ktorého spoznalo prostredníctvom online sveta),
 • sexuálne zneužitie,
 • happy slapping (násilné sexuálne útoky, útočník si takýto útok nahrá na telefón a následne ho rozposiela ďalej).

Pre všetky tieto riziká je dôležité uvedomiť si, že online svet nie je realita. Každý z nás musí byť neustále kritický a používať zdravý rozum. Najjednoduchší nástroj je orientácia v oblasti mediálnej výchovy, ku ktorej by sme mali predovšetkým viesť naše deti.

Prečítajte si: Je sociálna sieť TikTok pre vaše dieťa bezpečná?

Schopnosť mediálnej gramotnosti a kritického myslenia si môže budovať každý z nás, tu je niekoľko tipov, ako na to:

 • spochybniť každú informáciu, s ktorou prídeme do kontaktu, ku každej informácií pristupovať ako keby bolo 1. apríla,
 • overovať si všetky informácie, ktoré sa k nám dostanú u spoľahlivých a relevantných zdrojoch,
 • všímať si zdroje,
 • veľa čítať (nielen knihy, ale aj spravodajstvo, reportáže, komentáre a rozhovory), veľa sa vzdelávať,
 • rozširovať si obzory v každom smere,
 • nemať strach z nepoznaného, ako napríklad iné kultúry, menšiny, vierovyznania, sexuálna orientácia a podobne,
 • dávať si pozor na alternatívne médiá, zdroje,
 • mať otvorenú myseľ,
 • neučiť sa informácie memorovať, ale spracúvať, analyzovať a vyhodnocovať,
 • pri senzáciách zbystriť pozornosť,
 • rozvíjať v sebe nielen informačnú gramotnosť, ale aj rešpekt a empatiu voči názorom druhých,
 • nenechať sa paralyzovať tým, že v krátkodobom horizonte nedokážeme presvedčiť zarytých konšpirátorov alebo extrémistov, skôr by sme sa mali sústrediť na rozhovory s otvorenejšími ľuďmi, zároveň ísť v rozhovoroch do hĺbky nad rámec rozprávania o jednotlivých hoaxoch,
 • veľa cestovať, nemusí to byť nutne len cestovanie do zahraničia, obzory nám dokáže rozšíriť aj cestovanie v rámci Slovenska, cestovanie do bohatých i chudobných slovenských regiónov, vďaka cestovaniu po Slovensku dokážeme odbúrať množstvo stereotypov a predsudkov, ktoré máme v sebe zakorenené pri pomyslení na vlastnú krajinu a spoločnosť aká v nej žije.

 

Zdroj foto: Pexels

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár