Začnite písať

AKČNÉ TIPY RODIČOVSTVO školstvo

Všetko čo potrebujete vedieť o zápise do prvého ročníka základných škôl

 

Máte doma predškoláka, ktorého čaká zápis do prvého ročníka? Prinášame vám všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť. Ako prebieha zápis do školy, ktoré doklady pri zápise budete potrebovať, ako zistím kedy sa zápis koná, môžem dieťa prihlásiť do viacerých škôl.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať svoje dieťa do prvého ročníka základnej školy, z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak zákonný zástupca svoje dieťa do školy nezapíše, ide o priestupok v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

To akú školu zákonný zástupca vyberie pre svoje dieťa je len na ňom. Avšak na Slovensku existujú tzv. spádové školy. To znamená, že dieťa je prijaté do školy prednostne na základe svojho trvalého pobytu. Preto, ak si chce byť rodič istý, že jeho dieťa bude do školy prijaté, odporúča sa vybrať si školu na základe trvalého bydliska dieťaťa. Samozrejme, rodič môže dieťa prihlásiť aj do školy mimo trvalého bydliska. V takomto prípade bude dieťa prijaté len ak sa nenaplnia kapacity školy deťmi, ktoré majú trvalé bydlisko tam kde sa nachádza daná škola.

Zákonný zástupca môže svoje dieťa prihlásiť do viacerých škôl. Dieťa môže ísť na zápis do svojej spádovej školy, kde ho príjmu prednostne a zároveň môže ísť aj na zápis do inej školy, kde nebude prijaté prednostne. Tak má rodič istotu, že dieťa bude prijaté do školy, aj keď ho neprijmú do tej, ktorú pre svoje dieťa vybral prioritne. Ak by vaše dieťa prijali do viacerých základných škôl, máte čas do konca augusta rozhodnúť sa do ktorej školy v septembri nastúpi.

Prečítajte si: Ako zabaviť deti – tipy pre všetky vekové kategórie

Ako zistím kedy sa koná zápis?

Dátum, čas a miesto zápisu do školy určuje zriaďovateľ školy. Zvyčajne sa však zápis do prvého ročníka základných škôl koná v priebehu mesiaca apríl. Všetky potrebné informácie k zápisu na školu, ktorú ste vybrali pre svoje dieťaťa, by ste sa mali dozvedieť z webovej stránky školy alebo mesta, obce, mestskej časti.

Ktoré doklady pri zápise do školy potrebujete?

Každá základná škola pri zápise do prvého ročníka vyžaduje osobné údaje dieťaťa. Medzi tieto osobné údaje patrí:

  • meno a priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • rodné číslo,
  • národnosť a štátne občianstvo,
  • trvalé bydlisko.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise do prvého ročníka predkladá tieto doklady:

  • platný občiansky preukaz (poprípade iný platný preukaz, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa),
  • rodný list dieťaťa (aj kópiu),
  • niekedy môže škola vyžadovať aj doklad o zdravotnom stave dieťaťa, zvyčajne ak je dieťatko zdravotne znevýhodnené.

Prečítajte si: Ako vybaviť odklad povinnej školskej dochádzky alebo skorší nástup do školy?

Ako prebieha zápis do školy?

Pri zápise do školy sa ako prvé vybavujú formality. Zapisujú sa osobné údaje dieťaťa a predkladajú sa potrebné doklady. Následne sa zvykne pani učiteľka s dieťaťom porozprávať. Môže mu dať aj pár jednoduchých úloh, ako napríklad nakresliť obrázok alebo zarecitovať báseň. Na zápise pani učiteľky s dieťaťom nerobia testy školskej zrelosti. Zápis prebieha za prítomnosti rodiča, pani učiteľky a zvyčajne aj so školským psychológom. To ako prebiehajú testy školskej zrelosti sa dozviete tu.

Čo robiť, keď sa moje dieťa nemôže zápisu zúčastniť?

Ak vaše dieťa ochorelo alebo sa z iných závažných dôvodov nemôže zápisu zúčastniť o ďalšom postupe sa informujte u riaditeľa školy, na ktorú chcete vaše dieťa prihlásiť. Riaditeľ školy môže určiť náhradný termín zápisu alebo vám dá povolenie dieťa do školy zapísať aj bez jeho prítomnosti.

 

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár