NAČÍTAVAM

Začnite písať

AKČNÉ MAMY AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE MAGAZÍN ODPORÚČAME RODIČOVSTVO školstvo školstvo VÝCHOVA VZDELÁVANIE

Hejného matematika je metóda založená na myšlienke, že vedieť znamená rozumieť nie memorovať

Počuli ste už o metóde Hejného matematiky? Ak máte doma budúce školáka, možno sa práve rozhodujete aký typ matematiky sa bude učiť vaše dieťa. Bude počítať tradičným spôsobom, tak ako sme sa to učili my. Alebo pôjde cestou Hejného matematiky. Prečítajte si náš článok, ktorý vám vaše rozhodovanie pomôže uľahčiť. 

Hejného matematika sa zvykne na Slovensku nazývať aj H-edu. V súčasnosti sa na Slovensku do H-edu zapojilo už 236 škôl, 2390 učiteľov a 19749 žiakov. Hejného princípy matematiky sa vyučujú aj v Čechách, Poľsku, Fínsku, Taliansku, Grécku a Španielsku.

Matematika je pre veľké množstvo detí strašiak. Autorom Hejného metódy je Vít Hejný, ktorý analyzoval príčiny, prečo sa jeho žiaci nesnažia porozumieť problémom a namiesto toho sa biflia vzorce a poučky. Svoje poznatky nemohol rozširovať kvôli vtedajšej politickej situácii. Tieto poznatky na základe vlastnej skúsenosti rozpracoval jeho syn Milan Hejný a spolu s niekoľkými spolupracovníkmi v roku 1987 vytvorili publikáciu. Profesor Milan Hejný vymyslel metódu, vďaka ktorej by matematika mala baviť naozaj každé dieťa a dokonca by každé dieťa malo matematiku zvládať bez problémov. Myšlienkou Hejného matematiky je, že vedieť neznamená memorovať, ale porozumieť.

Prečítajte si: Prečo by barefoot obuv mali nosiť dospelí aj deti

Hejného metóda matematiky nie je založená na memorovaní postupov a vzorcov. Táto metóda funguje na princípe, kedy si deti samé vyvodzujú súvislosti. Úlohou pedagóga je deti usmerňovať správnym smerom, dávať im úlohy, organizovať diskusiu medzi nimi a vynaložiť trpezlivosť. Hejného metóda si nezakladá na rýchlosti pochopenia a riešenia príkladov, ale na schematickom chápaní matematiky. Metóda si zakladá na reálnom zobrazení matematických úloh a uprednostňuje vysvetľovanie správneho výsledku na chybách detí.

Čo je to Hejného matematika

Hejného matematika nie je žiadny výstrelok modernej doby. Táto vyučovacia metóda matematiky vychádza zo 40 rokov experimentov a využíva historické poznatky, ktoré sa v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egypta až do dnešných dní. Hejného matematika je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. 

12 základných princípov Hejného matematiky

1. Budovanie schém – Dieťa vie aj to, čo sme ho nenaučili

Viete, koľko dvier máte v dome? Pravdepodobne toto nevie spamäti nikto z nás. Až po chvíľke premýšľania  zistíte správnu odpoveď, a to na základe toho, že máte v hlave schému vášho domu. Aj dieťa má takúto schému v hlave. Hejného metóda tieto schémy posilňuje, prepája a vyvodzuje z nich konkrétne úsudky. Na základe tejto metódy vaše deti určite nebudú mať problémy s inak veľmi “problémovými” zlomkami.

2. Práca v prostrediach – Učenie sa opakovanou návštevou

Ak deti poznajú prostredia, v ktorých sa cítia dobre, neznáme veci ich nerozptyľujú. Plne sa sústredia na zadanú úlohu. Každé z približne 25 použitých prostredí funguje trochu inak (rodina, cesta autobusom). Systém prostredí je motivačne nastavený tak, aby zachytil všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle, ktorá je motivovaná k ďalším experimentom.

3. Prelínanie tém – Matematické zákonitosti neizolujeme

Pomocou Hejného matematiky sa informácie dieťaťu neodovzdávajú samostatne, vždy sú uložené v známej schéme, ktorú si dieťa kedykoľvek predstaví. Dieťa si vie samé vybrať, čo mu vyhovuje viac a čo mu je viac prirodzené. Na hodinách potom nepočuť: „to sme preberali pred dvoma rokmi, to si už nepamätáme.“

4. Rozvoj osobnosti – Podporujeme samostatné uvažovanie detí

Jednou z hlavných motivácií prof. Hejného pri vytváraní novej metódy bol dôraz na to, aby sa deti nenechali v živote manipulovať. Učiteľ preto v rámci výuky neodovzdáva hotové poznatky, ale predovšetkým učí deti argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Deti potom sami o sebe vedia, čo je pre ne správne, rešpektujú druhého a vedia sa rozhodovať. Dokonca sú schopné statočne niesť aj dôsledky svojho konania. Popri matematike prirodzene objavujú tiež základy sociálneho správania a mravne rastú.

5. Skutočná motivácia – Keď „neviem“ a „chcem vedieť“

Všetky matematické úlohy sú v Hejného metóde postavené tak, aby deti ich riešenie „automaticky“ bavilo. Deti prichádzajú na riešenie problémov vďaka svojej vlastnej snahe. Vďaka atmosfére v triedach sa potom kolegiálne tlieska všetkým – aj tým, ktorí na daný jav, či riešenie prídu neskôr.

6. Reálne skúsenosti – Staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa

Využívame vlastné skúsenosti dieťaťa, ktoré si samo vybudovalo od prvého dňa svojho života – doma, s rodičmi, či na detskom ihrisku. Deti napr. „šijú šaty“ pre kocku, a tým sa automaticky naučia, koľko má kocka stien, koľko vrcholov, ako vypočítať jej povrch. Navyše si to zapamätajú na celý život, pretože majú s kockou priamy praktický zážitok a nielen teoretický vzorec, ktorý sa museli naučiť memorovaním naspamäť.

7. Radosť z matematiky – Výrazne pomáha pri ďalšej výučbe

Skúsenosti hovoria jasne: tá najúčinnejšia motivácia prichádza z detského pocitu úspechu, z jeho úprimnej radosti, ako dobre sa mu podarilo vyriešiť primerane náročnú úlohu. Je to radosť z vlastných pokrokov, ale aj z uznania spolužiakov a učiteľa. Matematika tak pre deti nie je „strašiakom“

Prečítajte si: 7 tipov na hračky, ktoré budú vaše deti zaujímať aj niekoľko rokov

8. Vlastný poznatok – Má väčšiu váhu než ten prevzatý

Keď má prvák poskladať zo zápaliek štvorec, vezme jednu, druhú, tretiu. Stále mu to nestačí, vezme preto štvrtú zápalku a poskladá štvorec. Potom sa rozhodne poskladať väčší štvorec. Vezme ďalšie zápalky a zloží väčší štvorec. Už začína tušiť, že ak bude chcieť poskladať ešte väčší štvorec, potrebuje na to vždy ďalšie štyri zápalky. Je na ceste k objavu vzorca na výpočet obvodu štvorca.

9. Rola učiteľa – Sprievodca a moderátor diskusií

Bežná spoločenská predstava učiteľa je obraz niekoho, kto vie a prednáša. Keďže učiteľ vie matematiku, môže o nej rozprávať. Dieťa si vypočuje učiteľov výklad, zapíše si nejaké poznámky do zošitu, vypočuje si návod na riešenie novej situácie a tento návod sa učí používať. V našom chápaní výučby je rola učiteľa a dieťaťa úplne odlišná.

10. Práca s chybou – Predchádzame zbytočnému strachu detí

Dieťa, ktorému by sme zakázali padať, by sa nikdy nenaučilo chodiť. Analýza chyby vedie k hlbšej skúsenosti, vďaka ktorej si deti omnoho viac pamätajú dané poznatky. Chyby využívame ako nástroj na učenie. Podporujeme deti, aby si chyby našli sami, a učíme ich vysvetľovať, prečo chybu urobili. Vzájomná dôvera medzi dieťaťom a učiteľom potom podporuje radosť žiakov z vykonanej práce.

11. Primerané výzvy – Pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne

Učebnice Hejného matematiky obsahujú úlohy rôznych náročností. Tým, že slabší žiaci vždy niektoré z úloh vyriešia, predchádzame pocitom úzkosti a hrôzy z ďalších hodín matematiky. Tým najlepším žiakom zároveň neustále predkladáme ďalšie výzvy, aby sa nenudili. Učiteľ ich nepreťažuje úlohami, ale zadáva také, aby nimi deti neustále motivoval. Rozdeľuje úlohy v rámci triedy podľa toho, čo ktoré dieťa potrebuje.

12. Podpora spolupráce – Poznatky sa rodia vďaka diskusii

Deti nečakajú, kým sa výsledok objaví na tabuli. Pracujú v skupinkách, vo dvojiciach alebo samostatne. Každý žiak je schopný povedať, ako sa k výsledku dopracoval a vie to vysvetliť i druhým. Výsledok sa rodí na základe spolupráce. Učiteľ tu nie je konečnou autoritou, ktorá len povie, kde je pravda, a otočí ďalšiu stranu učebnice. Žiaci si budujú vlastné plnohodnotné poznatky, o ktorých neustále premýšľajú.

„Matematika môže byť zdrojom radosti. Takí ľudia existujú.
Myslíte, že je to dané osudom? Sú to výnimky? Som presvedčený, že nie.“  – Milan Hejný

Ak sa chcete o metóde Hejného matematiky dozvedieť viac pozrite si rozhovor s Milanom Hejným.

Zdroj: indicia.sk, eduworld.sk

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *