Začnite písať

RODIČOVSTVO VZŤAHY

Netvárme sa, že tento problém neexistuje: Deti ako obete násilia v rodine

Násilie definujeme ako uplatňovanie sily voči niekomu druhému a bohužiaľ, aj v našej krajine sa stretávame s rôznymi formami násilia. Domáce násilie fyzické, psychické alebo sexuálne, šikana na školách, v zamestnaní, týranie a zneužívanie. Vždy sa porušujú základné ľudské práva.

Medzinárodným dňom bez násilia poukazujeme na fakt, že násilie je stále prítomné. Je dôležité venovať prevencii, a najmä jeho eliminácii, vysokú mieru pozornosti. Výchova rodiny, školy a spoločnosti tvorí základ pre zníženie násilných činov a je nevyhnutné, aby sme pred násilím nezatvárali oči a netvárili sa, že neexistuje.

Prečítajte si: Školská psychologička radí, čo robiť, keď dieťa používa vulgarizmy

Prenasledovateľ a jeho obeť

Deti sú z pozície slabšieho a mladšieho vhodnou obeťou prenasledovateľa. A či sa už jedná o pasívnu alebo aktívnu formu násilia v rodinách, kým často jedna predchádza druhú, nikto si nezaslúži, aby žil v strachu.

Rodič, starý rodič si ani neuvedomuje, aké zlo pácha na svojich najbližších. Pasívnym týraním spôsobuje deťom duševnú a psychickú ujmu. Aktívnym vzniká aj telesné poškodenie. Slovné útoky a hrozby sa menia na odopieranie odpočinku, stravy alebo aj spánku.

Keď sa úlohy vymenia

Práve vďaka domácemu násiliu vyrastá z obetí nevyrovnaný jedinec, ktorý v dospelosti zmení svoju pozíciu. Týrané dieťa sa stane tyranom svojich rodičov. Preto je viac než dôležité si uvedomiť, že pri výchove detí práve ony zrkadlia pocity svojich rodičov. Že väzba matky s dieťaťom je cesta k vývinu a akýkoľvek neprimerane negatívny vplyv zaobchádzania, si neskôr vyžiada neschopnosť, vnímať svet ako relatívne príjemné miesto pre život.

Rodina, ako pomerne nebezpečné prostredie, formuje dieťa do dospelosti

Z pozície slabšieho, zraniteľnejšieho a závislého dieťaťa na dospelom rodičovi, sa vytvára v rodine akýsi nepomer. Rizikovými faktormi sú vzťahy v rodine, spoločenské vrstvy, samotná štruktúra rodiny. Ďalšia skupina súvisí s rizikami, ktoré spájame so závislosťou od drog, alkoholu, či samotnou agresivitou.

Následky zneužívania, týrania a zanedbávania detí v rodine majú dlhodobý charakter

Dôsledky násilia sa nemusia prejaviť na každom dieťati. Naopak, môžu sa prejaviť aj u dieťaťa, ktoré bolo len svedkom násilia. V dospelosti potom deti bojujú v nevyrovnaných partnerských vzťahoch, ale často aj v tých rodičovských. Deti ako obete sa prejavujú precitlivenosťou, sú bojazlivé a nedokážu skryť svoj strach. Nevedia správne reagovať v konfliktných situáciách. Zmätkujú, strácajú istotu a sebavedomie.

Prečítajte si: Detí s psychickými problémami pribúda. Psychologička odpovedá, pri akom správaní treba spozornieť

Deti vnímajú násilie a tragédie omnoho intenzívnejšie než dospelí

Deti psychicky trpia aj bez atakov rodičov, či starých rodičov. Môžu za to mnohé negatívne udalosti posledných rokov. Náročné situácie im aj bez nevhodnej domácej klímy, prinášajú do života množstvo úskalí. Dlhodobo neriešené ťažkosti a problémy môžu viesť k intenzívnemu prežívaniu a vnímaniu sveta. Domáce prostredie, láska a pochopenie rodičov, ako aj situácia v opačnom garde, môžu napomôcť k zdravému vývoju detí a k spokojnému životu dospelých.

Len tam, kde je vôľa niečo zmeniť, je cesta niečo skvelé dosiahnuť. Nikto by sa nemal hanbiť za svoje trápenie a nemal by páchať násilie. A rozhodne nikto by sa násiliu nemal prizerať.

Foto: zdroj Pixabay

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár