Začnite písať

AKČNÉ TIPY ČO HOVORIA ODBORNÍCI INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO ROZHOVORY školstvo

Školská psychologička radí, čo robiť, keď dieťa používa vulgarizmy

Takmer každé dieťa minimálne raz použije neslušné slovo na verejnosti v tej najmenej vhodnej situácií. Čo robiť, keď používanie vulgarizmov sa stalo novou zábavou vášho dieťaťa? Určite premýšľate kde tie výrazy počulo, doma, v škole, škôlke alebo v televízií? Tomu, aby sa dieťa nestretlo s vulgarizmy nezabránite, ale môžete zabrániť tomu, aby ich používalo.

„V minimálne 50 % prípadoch dieťa vulgarizmus či neslušné slovo počuje v rodinnom prostredí, či už v bližších alebo širších kruhoch, zvyčajne na oslavách alebo väčších rodinných stretnutiach, kde je ťažšie ukorigovať komunikáciu medzi jednotlivými členmi rodiny. Avšak ak si je rodič istý, že z rodiny určite tento výraz nemôže pochádzať, je dobré porozprávať sa s dieťaťom a následne s pani učiteľkou, ak sa teda slovo rozšírilo v MŠ či škole. Pani učiteľky už vedia, čo treba robiť v takýchto prípadoch.“ školská psychologička Mgr. Nikola De Almeida

Mal by rodič upozorňovať dieťa vždy, keď použije neslušné slovo

Všeobecne je dobré vysvetliť dieťaťu, prečo sa takéto výrazy nepoužívajú alebo kedy sa používajú, prípadne jeho veku prispôsobiť význam daných neslušných slov. Neustále upozorňovanie dieťaťa môže viesť k schválnemu používaniu týchto slov, nakoľko dieťaťu preukážeme našu pozornosť za každým neslušným výrazom, avšak každé dieťa je iné, niektoré možno potrebuje počuť viackrát, že takéto slová sú nevhodné a následne ich odstráni zo svojho slovníka, iné dieťa bude skúšať dovtedy, kým rodičia tieto slová nezačnú ignorovať a dieťa pochopí, že pozornosť rodičov týmto spôsobom už viac nedocieli, vulgarizmy prestane používať samé.

Prečítajte si: Hejného matematika je metóda založená na myšlienke, že vedieť znamená rozumieť nie memorovať

Čo robiť v prípade, ak dieťa používa neslušné výrazy spojené s malou a veľkou potrebou

V takomto prípade by si mali rodičia dieťa posadiť a skúsiť mu spoločne vysvetliť nevhodnosť používania týchto výrazov. Môžu skúsiť zistiť, kde dieťa tieto výrazy počulo, ale je dôležité dieťa oboznámiť s tým, že sa nemajú používať.

Prečo sa deťom páči používať neslušné výrazy?

Prevažne menšie deti absolútne netušia, čo znamenajú neslušné výrazy, a tak sú to pre nich úplne obyčajné slová bez hlbšieho významu, registrujú len zvýšenú pozornosť, podráždenosť a napomínanie zo strany dospelých (na základe toho, kde slová používajú). Neslušné výrazy sú rýchly spôsob, ako na seba strhnúť pozornosť a ukradnúť si tak trošku málo času pre seba.

Ako zabrániť tomu, aby dieťa neslušné výrazy vôbec nepoužívalo

Existuje pár tipov pre rodičov, ktorých deti používajú neslušné výrazy, avšak je to skôr na uvedomení si daného dieťaťa. Keďže ponímanie je individuálne a rovnako aj rodinné prostredie detí je rozdielne, na každé dieťa môže platiť niečo iné. Niektoré deti stačí ignorovať aby pochopili, že tieto slová sa nepoužívajú, iným deťom stačí vysvetliť význam slov a nevhodnosť používania v bežnej komunikácií, každopádne vzorom pre deti sú rodičia a deti po nich preberajú vzorce správania. V dnešnom svete je nemožné zabrániť stretu detí s nevhodnými výrazmi, nakoľko sú súčasťou bežného života nielen dospelých ľudí, ale aj mládeže.

 Prečítajte si: Nikola De Almeida: Na riešenie šikany overený postup neexistuje

Čo robiť v prípade, ak už dieťa neslušné výrazy používa

Dieťaťu treba priamo povedať, prečo je používanie takýchto slov nevhodné, a teda, že nepatrí k slušnému správaniu ľudí, nielen detí, ale aj dospievajúcich a dospelých ľudí. Ak dieťa používa nadávky v strese, je dobré vymyslieť vlastnú „nadávku“, ktorú môže v strese používať. Najlepšie je uviesť pár príkladov nevhodnej komunikácie, vysvetliť to na situáciách z rodiny či školy, aby si to dieťa dokázalo čo najlepšie predstaviť. Pri starších deťoch (prvý stupeň) je to náročnejšie, nakoľko sú ovplyvňovaní rovesníkmi, v rámci školy sa používanie nevhodných slov dá komunikovať za pomoci pani triednej učiteľky či školského psychológa. Vo finálnom dôsledku je však len na dieťati či tieto slová používať prestane alebo ich bude používať v rovesníckej skupine bez prítomnosti dospelých.

V niektorých prípadoch sa stáva, že pani učiteľka upozorňuje rodiča na používanie neslušných výrazov jeho dieťaťa priamo pred dieťaťom alebo jeho spolužiakmi, či dokonca inými rodičmi. Ako by mal rodič zareagovať v takejto situácii?

Všetky veci, situácie, problémy týkajúce sa konkrétneho dieťaťa a jeho rodičov by mali pani učiteľky riešiť len s rodičmi dieťaťa. Dieťa sa v prítomnosti rodičov správa rozdielne, ako keď je bez rodičov, takže prítomnosť dieťaťa pri tomto rozhovore nevidím negatívne. Následnú reakciu rodičov je vhodné nechať až na príchod domov a nie bezhlavo vyhrešiť dieťa pred učiteľkou. Ďalšia vec, ktorá je vhodná pri tomto správaní je vyvodenie dôsledku, napríklad odstránenie (na istú dobu) tabletu či mobilného telefónu, prípadne nepovoliť pozeranie televízie.

 

Článok bol spracovaný v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Nikolou De Almeida.

Zdroj foto: Pexels

 

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár