Začnite písať

AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE

Veľký manuál ako recyklovať papier, plast, sklo a bioodpad

Základné pravidlo recyklácie je predchádzať vzniku odpadu. Ak odpad nevytvorím, nemusím sa zaoberať jeho následnou recykláciou. Žiť bez odpadu na 100 % percent sa nedá. Preto sa pri nakupovaní riaďte pravidlom 5R.

Pravidlo 5R

Refuse (odmietni) pred kúpou sa zamyslím nad obalom, pôvodom a kvalitou daného produktu. Následne zvolím to, z čoho vyprodukujem najmenej odpadu.

Reduce (redukuj) kupujem len to, čo naozaj potrebujem a zužitkujem.

Reuse (znovu využi) predtým ako niečo vyhodím sa zamyslím, či sa to nedá použiť ešte raz alebo iným spôsobom.

Recycle (recykluj) správne vytriedim každú jednu časť odpadu.

Rot (kompostuj) čo sa dá kompostujem, vytváram tak potravu pre iné organizmy, vďaka čomu sa dá vytvoriť kvalitné hnojivo na pestovanie našich potravín. Pri recyklácii by sme tiež mali myslieť na to, že na Slovensku každá obec triedi inak. Informácie o tom, ako recykluje obec, v ktorej žijete nájdete na webovej stránke obce alebo firmy, ktorá odpad vyváža.

Prečítajte si: 7 tipov na hračky, ktoré budú vaše deti zaujímať aj niekoľko rokov

Recyklácia papiera

Nezabúdajte na to, že papier sa dá stlačiť, roztrhať na malé kúsky, čo je obrovská výhoda, pretože to šetrí miesto v odpadkovom koši. Papier patrí do modrého kontajneru.

Čo je papier

 • papier, kancelársky papier, časopisy, noviny, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové tašky (nie darčekové, pretože tie sú povoskované) a zošity,
 • lepenka, kartón, skartovaný papier,
 • papierové krabičky, kartónové škatule aj s papierovou lepiacou páskou,
 • obálky s plastovým okienkom,
 • papiere zopnuté kovovou spinkou, ale len v malom množstve.

Čo papier nie je

 • knihy (patria na zberný dvor),
 • mokrý papier (patrí do kozubu alebo zmesového komunálneho odpadu, alebo nechať vyschnúť a ak nie je splesnutý vyhodiť do papiera),
 • termopapier (účtenky), použité, špinavé papierové vreckovky a servítky (kompost, kozub alebo zmesový komunálny odpad),
 • papierovo/plastovo-hliníkový obal (obal z korenín, masla atď., patrí do zmesového komunálneho odpadu),
 • samoprepisovací papier, povoskovaný papier (darčekový papier), asfaltový a dechtový papier (všetko toto patrí do zmesového komunálneho odpadu),
 • kompostovateľný „papier“ z cukrovej trstiny (kompost alebo zmesový komunálny odpadu),
 • rolky od toaletného papiera (kompost, kozub),
 • obaly od vajíčok (kompost, kozub).

Recyklácia 1 tony papiera ušetrí približne 2 580 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov!

Prečítajte si: Veľký prehľad akcií pre deti v máji naprieč celým Slovenskom

Recyklácia plastu

Rovnako ako pri papieri, tak aj plast má tú výhodu, že sa dá stlačiť. Preto myslite na to, že všetko treba čo najviac stlačiť. Druhým základným pravidlom je, že plast patrí výlučne do žltého kontajnera.

Čo je plast

 • plastové fľaše od nápojov, prázdne a neznečistené,
 • plastové fľaše od oleja (fľaše od oleja neumývať, prebytočný olej je potrebné odnášať na miesta odberu, ako je napríklad čerpacia stanica),
 • plastové obaly, kelímky, neznečistené a prázdne,
 • plastová lepiaca páska, obalový polystyrén v malom množstve,
 • fólie, plastové tašky, mikroténové vrecká, plastové obaly od pracích a čistiacich prostriedkov, kozmetiky, plastové obaly od liekov,
 • alobal, hliníkové plechovky, tenkostenný hliník (to znamená, viečka od kompótov, jogurtov a obal od čokolád),
 • platobné a vernostné karty, ale bez čipu, s čipom patria do zmesového komunálne odpadu,
 • tetrapaky, ak nie je vyhradený oranžový kontajner.
 • kovy, ak nie je vyhradený červený kontajner.

Čo plast nie je

 • fólie a polystyrénové tácky od mäsa, termoobaly z reštaurácie, plastové obaly od liekov potiahnuté hliníkovou fóliou, zubné kefky (zmesový komunálny odpad),
 • mäkké kovové vrecúška, čiže obaly od kávy, chrumiek (zmesový komunálny odpad),
 • guma, hadice, molitan, káble, plexisklo, bazény, nafukovacie bazéniky, fólie zo stavieb, autoplasty, žalúzie (zmesový komunálny odpad, vo veľkom množstve odniesť na zberný dvor.

Až 50% plastov použijeme len jedenkrát a následne vyhodíme. Čím tvoríme obrovské množstvo odpadu, ktorý ide často do morí a oceánov. Následkom čoho je, že ročne umrie 1 milión morských vtákov a cicavcov. Na svete existuje ostrov, ktorý je tvorený len plastami. Plastový ostrov nazývaný Veľká pacifická odpadková záplata, sa nachádza v strede severného Tichého oceána. Tento ostrov má rozlohu Španielska, Francúzka a Nemecka dohromady.

Recyklácia skla

Sklo patrí do zeleného kontajnera.

Čo je sklo

 • číre, zelené a hnedé sklo, ktoré je prázdne, hrubo a chemicky neznečistené,
 • sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené vázy, sklenené obaly bez plastového vrchnáka,
 • nálepky, etikety a uzávery nie je potrebné odstraňovať, tieto časti sa v procese recyklácie odseparujú, poprípade sa pri tavení skla spália,
 • úlomky tabuľové skla a sklenené črepy.

Čo sklo nie je

 • mastné sklenené fľaše od kuchynského oleja (takéto fľaše neumývajte, pretože olej, ktorý sa vyplaví do vody je veľkým problémom v procese čistenia odpadových vôd a rovnako aj pre kanalizačnú sieť. Prebytočný olej je potrebné zbierať cez sitko do PET fliaš a tie vyhadzovať na recykláciu na zberné miesta, ako napríklad čerpacie stanice, zberný dvor, ale aj niektoré obchodné reťazce majú vyhradený kontajner pre nadbytočný kuchynský olej),
 • zrkadlo, bezpečnostné sklo, autosklo, drôtené sklo, plexisklo, lepené sklo, technické sklo, keramika, porcelán, obkladačky (zmesový komunálny odpad alebo na zberný dvor),
 • tabuľové sklo z okien a dverí vo väčšom množstve, TV obrazovky, monitory (zberný dvor),
 • žiarovky, žiarivky, LED svietidlá, halogénky (vrátiť do predajne svietidiel alebo zberný dvor).

Recyklovaním skla ušetríme až o 40% viac energie, znečistenie ovzdušia zredukujeme približne o 20% a vody o 50%.  

Recyklácia kuchynského odpadu

Bioodpad, nazývaný aj kuchynský odpad, patrí do kontajnera hnedej farby, do domáceho kompostéra alebo komunitného kompostéra. Nikdy ho nesplachujeme do záchoda, pretože to spôsobuje poškodenie kanalizačného systému a láka to hlodavcov.

Kompostovanie kuchynského odpadu je veľmi dôležité. Pretože kompostovateľný bioodpad, ktorý končí na skládke predstavuje pre životné prostredie obrovský problém. Ak na kuchynský odpad tlačí iný odpad, zabraňuje to prísunu kyslíka. A to spôsobí vznik hnilobného procesu, ktorý do ovzdušia uvoľňuje škodlivé plyny, ako je napríklad metán. Čo je jeden z najagresívnejších skleníkových plynov. 

Čo je bioodpad

 • šupky a zbytky zo zeleniny a ovocia, kávy,
 • škrupiny z vajíčok a orechov,
 • izbové rastliny,
 • čajové vrecúška,
 • burina, zvyšky zo zberu plodín, zhnité ovocie,
 • tráva, lístie, piliny, slama, popol z dreva, zemina z kvetín,
 • všetko vyhadzovať voľne, bez plastových, papierových alebo iných nádob.

Čo nie je bioodpad

 • mäso, kosti a koža, pretože to láka hlodavcov,
 • varené ovocie, plienky,
 • popol z uhlia, vlasy, výkaly zvierat,
 • ani nič, čo patrí do plastov, skla a papiera.

45% odpadu z domácností tvorí bioodpad. Kompostovaním dokážeme znížiť náš vyprodukovaný odpad až o polovicu, čím znížime aj náklady na odvoz a spracovanie odpadu. A predsa nik z nás nechce, aby sa cena vývozu smetí stále zvyšovala. Preto ak nechcete triediť odpad len kvôli prírode, tak recyklujte aspoň preto, aby ste nemuseli za smeti platiť stále viac a viac.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár