NAČÍTAVAM

Začnite písať

AKČNÉ MAMY AKČNÉ TIPY BLOG INŠPIRÁCIE MAGAZÍN ODPORÚČAME RODIČOVSTVO školstvo školstvo VÝCHOVA VZDELÁVANIE

Nový typ písma Comenia Script sa už učí aj na slovenských školách

Počuli ste už o nespojitom type písma s názvom Comenia Script? Niektoré slovenské školy ponúkajú možnosť učiť sa špeciálny druh písma, ktorý pripomína tlačené písmo. Comenia Script je jednoduché a ľahko čitateľné písmo, ktoré bolo vytvorené na základe potrieb súčasných detí, rešpektujúce aj deti s poruchami učenia. 

Ako vyzerá písmo Comenia Script?

Názov „Comenia Script“ je zložený z dvoch slov:  Comenius (Jan Amos Komenský) a Script (písmo na písanie). Písmo Comenia Script vzniklo v Českej republike v roku 2009. Cieľom tohto písma je uľahčiť deťom učenie sa písmen bez zbytočných slučiek klasického písaného písma, ktoré poznáme. Autorkou písma je Radana Lencová, ktorá písmom Comenia Script zohľadnila potreby všetkých žiakov, dokonca aj dysgrafikov a ľavákov. Comenia Script je podobné písmu, s ktorým sa deti stretávajú v smartfónoch či v tabletoch. Sklon a šírka písma Comenia Script je individuálna, napájanie písmen je voliteľné, písmená  nemusia byť spájané, iba sa priraďujú vedľa seba.

Na Slovensku máme aktuálne vyučených už takmer 700 učiteľov, ktorí sú kvalifikovaní na učenie detí nový typ písma Comenia Script.

Možno vám napadli otázky, ako napríklad: „Moje dieťa nebude ovládať písané písmo? Nebude ho vedieť ani prečítať? 

Na takéto otázky autorka písma Radana Lencová odpovedá: „Ľudia sú často neinformovaní a vychádzajú len zo svojho subjektívneho pocitu, Nevedia, s akými problémami s písaním sa stretávajú dnešní žiaci a študenti. Odsúdiť novinku, o ktorej nemám žiadne informácie, je príliš jednoduché.“

Radana Lencová pri tvorbe písma Comenia Script sledovala prirodzené grafické tendencie detí i dospelých. Vychádzalo z toho, že deti sa pred nástupom do školy samé dokážu naučiť paličkové písmo a následne na túto schopnosť v školských laviciach nadväzujú.

Tento druh písma do praxe ako prvá zaviedla Česká republika v školskom roku 2010/2011 pilotným testovaním, súčasťou ktorého bolo viac ako 30 škôl, základných, špeciálnych, domácich, škôl pre deti so zrakovým postihnutím a praktických škôl.

Prečítajte si: Hejného matematika je metóda založená na myšlienke, že vedieť znamená rozumieť nie memorovať

Aké sú pozitíva písma Comenia Script?

  • Comenia Script dáva možnosť písať diakritiku priamo nad písmená, čo zabezpečuje menšiu chybovosť.
  • Comenia Script umožňuje deťom rýchlejšie sa učiť čítať.
  • Väčšina dospelých píše tlačeným písmom, rovnako aj úradné tlačivá, knihy a pod. sú v tlačenom písme, preto je pre život praktickejšie učiť sa tlačené písmo.
  • Písmo Comenia Script dobre zvládajú deti so špecifickými poruchami učenia, je vhodné aj pre motoricky slabšie deti, ľavákov i bilingválnych žiakov. Zošity detí (dysgrafikov a dyslektikov nevynímajúc) vyzerajú veľmi úhľadne a čitateľne i vo vyšších ročníkoch.
  • Nespojité písmo nevytvára zbytočnú komunikačnú bariéru v kontakte s ľuďmi z viacerých krajín EÚ, pretože ho vedia na rozdiel od spojitého prečítať.

Prečítajte si: Prečítajte si o top 40 ženách slovenského biznisu za rok 2023

Aké sú negatíva písma Comenia Script?

  • Učenie sa klasického písaného písma prispieva ku rozvíjaniu jemnej motoriky detí. To Comenia Script neponúka.
  • Nespojité písmo rozdrobuje naše vnímanie, prežívanie i myslenie. Spájanie písmen je inštinktívnou záležitosťou. Rovnako ako nehláskujeme reč a hovoríme plynule, tak sú plynulé i všetky naše pohyby pri nejakej činnosti – chôdza, tanec, plávanie.

 

Zdroj foto: Pexels, Wikimedia Commons

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *