Začnite písať

AKČNÉ TIPY RODIČOVSTVO

Podľa prieskumu v materských školách, rodičia nevenujú svojim deťom dostatok času

Spoločnosť Kantar a značka LEGO vykonala prieskum medzi učiteľkami z materských škôl, na základe ktorého zistili, že deťom chýba dostatok priestoru na osvojenie nových zručností, ktoré si zo škôlky odnesú. 

Deti sú prirodzene zvedavé a otvorené učiť sa novým veciam. Majú túžbu spoznávať svet a zisťovať, ako všetko okolo nich funguje. Túto ich prirodzenú zvedavosť by mali podporovať vzdelávacie inštitúcie a rodičia. K úspechu deťom pomáha hlavne zvedavosť, túžba objavovať a hľadať odpovede na neznáme. Podľa prieskumu spoločnosti LEGO otázky od detí neprichádzajú úplne spontánne, je potrebné, aby tému priniesli rodičia a tým podporili detskú zvedavosť. „Deti v predškolskom veku sú prirodzene zvedavé a rodičia často zabúdajú na to, že túžbu zisťovať nové veci musia v deťoch neustále udržiavať a podporovať. Prichádzať s novými námetmi, predostierať otázky, mať na ne odpovede a hravou formou vysvetľovať tému poznania a chápania sveta. Potom sa brány detskej zvedavosti otvoria a deti postupne pochopia, aké procesy sa okolo nich odohrávajú,“ zhodujú sa učiteľky materských škôl v  štúdii značky LEGO zameranej na hranie detí, ktorú realizovala spoločnosť Kantar.

Vzdelávacie inštitúcie s deťmi otvárajú aktuálne témy, zastrešujú ich rôznorodými aktivitami, aby podporili spoznávanie a chápanie rôznych mechanizmov, ktorým deti zatiaľ nerozumejú. To, čo im inštitúcie poskytnú, potom deti prenášajú domov a očakávajú, že rodič rozšíri ich poznatky. Z výskumu vyplýva, že deti doma narazia na nedostatok času zo strany rodičov a nové zručnosti tak nemôžu rozvíjať. „Rodičia majú pocit, že sa deti všetko naučia v škôlke a zabúdajú, že dieťa musia neustále udržiavať zvedavé a dbať na osvojenie nových schopností a zručností, ktoré sa v ranom veku učia oveľa ľahšie,“ dodali učiteľky z materských škôl.

Prečítajte si: Obedy zadarmo budú mať pravdepodobne aj deti na osemročných gymnáziách

Podľa pedagógov stačí ak sa rodič s dieťaťom rozpráva, zdieľa s ním spoločne každodenné zážitky a počúva ho. Zároveň rozprávanie vedie k prehlbovaniu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, podporuje fantáziu, rozširuje slovnú zásobu a zlepšuje vyjadrovacie schopnosti.

Rovnako dôležitá pre rozvoj dieťaťa je aj spoločná hra rodič – dieťa. Rodičia v súčasnosti skôr volia vzdelávacie aktivity detí so skúsenými lektormi. Pritom najviac pomáha voľná hra medzi rodičom a dieťaťom vo vývoji a učí dieťa novým zručnostiam. Spoločná hra, kde si deti zrkadlia situácie zo svojich rodín a domácností, pripravuje podľa učiteliek z materských škôl deti na budúcnosť najmä z hľadiska vzájomného rešpektu, sociálnych väzieb a rolí. Rodič, ktorý pre deti predstavuje sprievodcu, môže podporiť ich zvedavosť najrôznejšími aktivitami. Môže ísť o rôzne hádanky, zábavné hry a hračky, vďaka ktorým môžu malí bádatelia získavať odpovede na svoje otázky a prichádzať tak veciam na koreň.

Ďalšie informácie o prieskume a hrách, ktoré môžu dieťaťu vo vývoji pomôcť nájdete na www.LEGO.com 

Zdroj: tlačová správa značky LEGO

Zdroj foto: Pexels, wikimedia commons

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár