NAČÍTAVAM

Začnite písať

AKČNÉ MAMY AKČNÉ TIPY MAGAZÍN MAMA A KARIÉRA ODPORÚČAME PRÁCA

Zamestnanec pracujúci z domu má tiež nárok na PN, OČR, dovolenku, materskú aj rodičovskú

Zamestnanec pracujúci z domu tzv. home office má rovnako nárok na PN, OČR, materskú, rodičovskú, ale aj klasickú dovolenku.

Zákonník práce zatiaľ pojem home office neobsahuje. Avšak práca z domu sa delí na pravidelnú a príležitostnú. Práca na základe pracovnej zmluvy, ktorá sa vykonáva pravidelne sa nazýva „domácka práca“. Home office je príležitostná práca z domu za mimoriadnych okolností.

Zamestnanec pracujúci z domu, bez ohľadu na to či ide o domácku prácu alebo home office, má nárok na PN, OČR, aj nárok absolvovať vyšetrenia a ošetrenia v zdravotníckom zariadení rovnako ako zamestnanec pracujúci na pracovisku zamestnávateľa.

V prípade, že si zamestnanec pracujúci formou domáckej práce rozvrhuje pracovný čas sám, nemá  nárok na náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci (napr. pri vyšetrení, sprevádzaní rodinného príslušníka na vyšetrenie, prevoze matky do pôrodnice a späť, prehliadkach v tehotenstve a pod.) s výnimkou náhrady mzdy pri úmrtí rodinného príslušníka.

Prečítajte si: Parlament schválil predĺženie rodičovského príspevku

Ženy, ktoré pracujú z domu majú nárok na materskú i rodičovskú dovolenku a na rodičovské dávky. Či žena pred nástupom na materskú dovolenku pracovala z domu alebo v mieste pracovisku zamestnávateľa nezáleží. Dôležité je splniť podmienky nároku na jednotlivé dávky.

Zamestnanec pracujúci z domu má podľa zákonníku práce rovnaký nárok na dovolenku, ako aj ostatní zamestnanci, ktorí pracujú na pracovisku zamestnávateľa. Zamestnanci pracujúci z domu majú nárok na stravovanie rovnako ako ostatní zamestnanci. Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Pri práci z domu je zamestnávateľ povinný zabezpečiť technické a programové vybavenie potrebné na výkon práce z domu, ak sa so zamestnancom nedohodne inak a zamestnanec nebude využívať na prácu svoje vlastné vybavenie. Zamestnávateľ nesmie zvýhodniť, ale ani obmedziť zamestnancov pracujúcich z domu so zamestnancami, ktorí vykonávajú rovnakú alebo porovnateľnú prácu na pracovisku. Zamestnancom pracujúcim z domu musí umožniť vstup na pracovisko či stretnúť sa s ostatnými zamestnancami, ak je to možné.

 

Zdroj: zákonník práce

Zdroj foto: Pexels

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *