Začnite písať

AKČNÉ TIPY Mediálna výchova RODIČOVSTVO školstvo zaujímavosti

10 rád od psychológov pre mládež o tom ako používať sociálne siete

Sociálnymi sieťami dnes žije takmer každý. Väčšina mládeže používa sociálne siete ako Instagram a TikTok každý deň. Preto Americká psychologická asociácia vydala 10 vedecky podložených odporúčaní na používanie sociálnych sietí pre dospievajúcich.

1. Používať funkcie na sociálnu podporu

Podľa Americkej psychologickej asociácie by mládež mala pri používaní sociálnych médií využívať funkcie, ktoré sú určené na sociálnu podporu, online spoločnosť a emocionálnu intimitu. Tieto funkcie zabezpečujú zdravú socializáciu a pomáhajú správnemu psychickému vývoju. To znamená, že deti by mali byť podporené využívať sociálne médiá na socializáciu s rovesníkmi v prípade, ak nie je možná offline socializácia. Deti s duševnými poruchami by sociálne médiá mali využívať najmä na socializáciu a komunikáciu. Navyše sociálne médiá môžu pomôcť deťom, ktoré sú z kolektívu vyčlenené alebo majú problém sa začleniť do spoločnosti. Sociálne médiá tiež pomáhajú komunikovať témy, ktoré je zložitejšie komunikovať tvárou v tvár. 

dieťa s telefónomPrečítajte si: 5 akčných tipov na oddychové knihy

2. Špecifické funkcie používať podľa veku

Psychológovia tiež tvrdia, že dizajn sociálnych médií by mal byť navrhnutý inak ako dizajn, ktorý by používali dospelí. Maloletý používateľ sociálnych médií by mal byť sociálnymi médiami pravidelne upozorňovaný na to, ako sa jeho správanie na sociálnych médiách môže použiť alebo zdieľať s inými. Špecifické funkcie (páči sa mi to, odporúčaný obsah, neobmedzené časové limity, nekonečné scrollovanie, notifikácie, týkajúce sa zmien zásad ochrany osobných údajov) by mali byť prispôsobené sociálnym a kognitívnym schopnostiam a chápaniu maloletých používateľov. O týchto funkciách by malo byť dieťa na sociálnych médiách upozorňované častejšie.

3. Pravidelná rodičovská kontrola

Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, čo ich deti robia, keď sú online. Táto kontrola by však nemala zasahovať do súkromia detí, obzvlášť, keď už sú vo veku dospievajúcich. Kontrola by mala ísť ruka v ruke s komunikáciou a s vysvetľovaním všetkých negatív a rizík, ktoré sociálne médiá predstavujú.

4. Minimalizovať dostupnosť ku škodlivému obsahu

Obsah na sociálnych médiách, ktorý zobrazuje násilie, sebapoškodzovanie, šikanu, podporu v poruche príjmu potravy a pod., by mal byť úplne odstránený.

5. Minimalizovať stret s diskrimináciou

Rovnako by sa mala venovať vysoká pozornosť k odstráneniu obsahov, ktoré tvoria online diskrimináciu, xenofóbiu, šikanu či rasizmus. Dokonca podľa viacerých výskumov online diskriminácia a šikana zanecháva oveľa väčší negatívny dopad na psychike než offline diskriminácia.

6. Pravidelná kontrola psychického zdravia

Maloletý používateľ sociálnych médií by mal byť pravidelne vyšetrovaný, či mu sociálne médiá nezabraňujú žiť bežnú každodennú rutinu.

Príznaky problematického používania sociálnych médií:

  • nutkanie používať sociálne médiá, aj keď chcú prestať alebo si uvedomujú, že to zasahuje do nevyhnutných každodenných úloh,
  • vynaloženie nadmerného úsilia na zabezpečenie nepretržitého prístupu k sociálnym médiám,
  • pravidelné trávenie na sociálnych médií niekoľko hodín denne,
  • klamanie svojmu okoliu so zámerom môcť použiť sociálne médiá,
  • strata vzťahov a príležitostí v škole z dôvodu používania sociálnych médií.

Prečítajte si: Ako sa chrániť pred kliešťami?

7. Obmedzenie používať sociálne siete vo večerných hodinách

Používanie sociálnych médií hodinu pred spánkom narušuje kvalitu spánku, dokonca to môže spôsobovať poruchy spánku. Preto by sociálne médiá nemali používať pred spaním nielen deti, ale aj dospelí.

8. Stop sociálnemu porovnávaniu

Výskum Americkej asociácie psychológov tvrdí, že používanie sociálnych médií na sociálne porovnávanie týkajúce sa fyzického vzhľadu, súvisí s horším obrazom tela, poruchami stravovania a depresívnymi symptómami, najmä u dievčat.

9. Vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti

Mediálnej gramotnosti by sa mali vzdelávať nielen deti, ale aj dospelí. Pretože dospelí sú tí, ktorí následne vzdelávajú deti.

10. Nepretržité vedecké skúmanie

Vedecký výskum v oblasti mediálnej výchovy by mal byť podporovaný, aby sa zlepšila mediálna gramotnosť celej spoločnosti, a tým sa minimalizoval negatívny vplyv sociálnych médií na jednotlivca i celú spoločnosť.

 

Zdroj: apa.org, eduworld.sk

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár