Začnite písať

Uncategorized

Bezplatné rodinné poradne vám diskrétne pomôžu nájsť stratenú rovnováhu vo vašich vzťahoch

Vzťahy nás sprevádzajú celý život. Vystihuje to aj známa fráza, že človek je tvor spoločenský. Vzťahy máme rôzne, no práve tie rodinné, sú pre nás najdôležitejšie a častokrát nefungujú tak, ako by sme si predstavovali. Zo všetkých vzťahov zohráva podstatnú úlohu práve manželstvo, alebo životné partnerstvo. Rodinná poradňa v Košiciach  je prirodzeným pokračovateľom manželských a predmanželských poradní, ktoré na Slovensku fungovali cez 30 rokov a potom ich zrušili.

Rodinná poradňa poskytuje bezplatné poradenstvo, ktoré je hradené štátom s podporou EU. Okrem psychologickej pomoci v poradni nájdete aj sociálnu a právnu pomoc, tiež zadarmo.

Bezplatné rodinné poradne – čo to je?

Pilotný národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny vznikol, aby mohol poskytnúť bezplatné odborné poradenstvo pre každého, kto ho potrebuje. Hlavným cieľom projektu je posilniť vzťahy v rodine, medziľudské vzťahy a porozumenie medzi generáciami. Rodinné poradne majú pomôcť zmierniť napätie a zlepšiť komunikáciu vo vzťahoch.

Účelom je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie duševných chorôb. Projekt Bezplatných rodinných poradní voľne nadväzuje na tradíciu manželských a predmanželských poradní, ktoré na Slovensku fungovali od roku 1971 do roku 2005.

Pre koho je poradňa určená?

Pre jednotlivca, pre páry aj pre celé rodiny. Rodinné poradne sú tu pre každého, kto sa necíti pohodlne vo svojom osobnom, sociálnom či pracovnom živote. Kvalifikovaní odborníci sú pripravení sa o vašich problémoch rozprávať a pomôcť vám nájsť z nich východisko. Poradia vám ako zlepšiť vzťahy s vašimi blízkymi. Rodinná poradňa v Košiciach sa primárne venuje partnerským vzťahom, partnerskej komunikácii, kríze vo vzťahu, párovému či rodinnému poradenstvu, ale pomáha aj jednotlivcom pri osobnom rozvoji. Klienti sa na poradňu obracajú aj so vzťahovými ťažkosťami na pracovisku, medzigeneračné problémy.

Čo je cieľom poradne?

Cieľom poradne je podpora vzťahov, prevencia rozchodov/rozvodov. A ak už k tomu dôjde, minimalizovanie dopadu rozvodu na jednotlivých členov rodiny.

Ako sa pripraviť na prvé stretnutie?

Na prvé stretnutie v bezplatnej rodinnej poradni môžete prísť sami, alebo si so sebou priviesť priateľa, či rodinného príslušníka. Odborníci v bezplatných rodinných poradniach sú pripravení vás vypočuť, porozumieť vašej situácii a poradiť vám v priateľskej atmosfére. Hľadanie riešenia vašich problémov bude dôverné, anonymné a diskrétne.

Odborné činnosti v každej rodinne poradni poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci a iní odborníci (napr. pedagógovia, či právnici). Špecialisti sú pripravení poskytnúť komplexné poradenstvo v súkromných aj spoločenských vzťahoch. Poradia nielen osobne, ale aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a v špecifických prípadoch (napr. v prípade klientov so zdravotným znevýhodnením) pôjdu priamo do terénu. Všetci poradcovia dodržiavajú princípy maximálnej anonymity a mlčanlivosti.

 

foto zdroj: pexels.com

Tagy
Barbora Jelinek

content creator, copywriter, @akcnemamy, @prezdraviezeny, influencer

  • 1

Zanechaj nám svoj komentár