Začnite písať

CHOROBY RODIČOVSTVO ROZHOVORY TEHOTENSTVO ZDRAVIE

Popôrodné zdravie žien je mimoriadne dôležité. Signály netreba podceňovať

Počas tehotenstva, pri pôrode, ale aj po ňom, sa žena zmieta v spleti hormónov, nálad a nevysvetliteľných pocitov. Eufóriu strieda strach. Vynára sa obava zo zlyhania, ktorú náhle ohromí pretlak lásky. Zodpovednosť zväzuje ruky a často ochromí myseľ. Čo sa s čerstvou matkou deje po príchode dieťaťa na svet, často nevie identifikovať ani ona sama. Volanie o pomoc je niekedy veľmi tiché a občas aj prihlasné, ale okolie ho aj tak nevníma.

Keď sa šťastie náhle premení na smútok

Takmer každá matka po pôrode prepadne nevysvetliteľným pocitom smútku. Sama si nevie vysvetliť, čo sa s ňou deje a slovné spojenia, akými sú „baby blues“ alebo „popôrodná psychóza“ si ani nepripúšťa. Tieto popôrodné stavy však prichádzajú už veľmi krátko po pôrode a sú spojené s hormonálnymi zmenami v tele ženy. Niektoré pretrvávajú aj dlhšie obdobie po narodení dieťaťa a matka si s nimi nedokáže poradiť.

Venujme popôrodnému zdraviu žien zvýšenú pozornosť

Každý zdravotný problém by sme sa mali riešiť a nenechávať jeho riešenie na neskôr, pretože potom môže byť neskoro. Klinická psychologička Kristína Kotrčová nám o popôrodnom zdraví žien porozprávala viac, aby ženy – matky, ale aj ich blízki, vedeli zareagovať včas a predísť tak vážnejším problémom.

Skúsme si najskôr vysvetliť pojmy, s ktorými sa pri popôrodných psychických poruchách môžeme stretnúť. Čo je to baby blues? Kedy a ako sa prejavuje?

Baby blues sa vyskytuje u približne 50 až 80 % žien. Objavuje sa prvé týždne po pôrode. Ide o súbor emočných výkyvov, kolísania nálad, úzkosť, smútok, iritabilitu, prípadne pocity preťaženia. Je to úplne normálny stav. Dôležité je sledovať, či po pár týždňoch odznieva. Ak nie, môže sa manifestovať popôrodná depresia, ktorá sa prejavuje dlhodobým nedostatkom energie, odpojenosťou od bábätka, ako aj pocitmi zníženej sebahodnoty, zlyhávania, nepokojom, výkyvmi v spánku a sťaženým rozhodovaním.

Závažnou poruchou, ktorá môže u žien po pôrode prepuknúť, je popôrodná psychóza. Čo pri nej žena pociťuje a ako ju čo najľahšie identifikovať?  

Popôrodná psychóza je závažné psychiatrické ochorenie, no jej výskyt v populácii sa pohybuje v promile percent. Väčšiu predispozíciu k jej rozvinutiu majú rodičky s predchádzajúcou skúsenosťou psychotickej poruchy. Dominantnými sú strata kontaktu s realitou, halucinácie a správanie, ktoré je veľmi netypické. Rozhodne treba v prípade jej vypuknutia, čo najskôr vyhľadať lekára, ideálne psychiatra.

Stretávame sa u žien aj s psychickými poruchami iného druhu?

Ak myslíte obdobie po pôrode, tak vypuklým fenoménom je popôrodná úzkosť, prípadne intruzívne myšlienky. Úzkosť je do určitej miery bežná, no problematickou sa stáva vtedy, keď sa matka začne vyhýbať veciam, ktoré by inak urobila. Pridávajú sa pocity iritácie, hnevu alebo preťaženia. Keď sa prehnane kontroluje okolie, a keď obavy začnú obmedzovať denné aktivity, prípadne je narušený už spomínaný spánkový režim, treba spozornieť.

Prečítajte si: Popôrodnou depresiou môžu trpieť aj muži. Viete ako spozorovať popôrodnú depresiu a kto patrí do ohrozenej skupiny?

Zhovárame sa síce o popôrodných psychických stavoch, ale ženské hormóny dajú zabrať budúcim matkám často ešte pred pôrodom. Vznikajú už aj v tomto období psychické stavy nepohody spojené napríklad so strachom zo samotného pôrodu?

Strach z pôrodu je v spojení s hormonálnymi zmenami v tehotenstve ďalšou prirodzenou súčasťou materstva. Hoci čím temperamentovo úzkostnejšie prežívajúca žena je, tým silnejšie obavy z pôrodu môže prežívať. Taktiež je toto obdobie, z hľadiska zmeny životného štýlu, jedným z najväčších životných posunov, čo vplýva na úroveň stresu. Žena v tehotenstve sa „zahniezďuje“, pripravuje na nový život, a to prirodzene vytvára zvýšené nároky na adaptáciu sa.

Viete štatisticky vyhodnotiť, koľko žien sa stretáva s popôrodnými úzkosťami alebo depresiami?

Výskumy hovoria o 15 až 20 % žien, ktoré môže postihnúť popôrodná depresia, pri úzkosti sú čísla okolo 10 až 15 %.

Čísla sú alarmujúce. Obávam sa, že ešte alarmujúcejšie bude percento žien, ktoré pomoc pri svojich problémoch nevyhľadajú. Je to tak?

Väčšina žien sa za symptómy, ktoré pri popôrodných depresiách a úzkostiach prežívajú, hanbí. Prípadne im nerozumejú. Zažívajú nesmierny vnútorný stres, zmätok a tlak na seba, aby fungovali čo možno najlepšie. Zároveň je prítomná tendencia v spoločnosti, idealizovať materskú rolu. Pre ženy je veľmi zraňujúce priznať si, že niečo nie je v poriadku a možno by bola dobrá odborná pomoc. Chcela by som tu zdôrazniť, že nie je slabosť vyhľadať pomoc. Práve naopak, je to prejav múdrosti a sily.

Obdobie šestonedelia by malo byť pokojné a pokiaľ si to matka želá, malo by byť venované len rodičom a dieťaťu. Stretávame sa však s tým, že rozvetvená rodina toto želanie nerešpektuje. Môže byť aj táto situácia spúšťačom depresií?  

Situácia, keď v popôrodnom období nie sú rešpektované priania matky, môže viesť k vyhroteným emóciám a negatívnemu dopadu na matku. Odporúčam v takomto prípade, ujasniť si s partnerom slušné nastavenie hraníc. Požiadať rodinu o čas, kedy sa matka potrebuje zregenerovať a dohodnúť stretnutia na neskôr.

Prečítajte si: Prečo je v poriadku odstaviť toxických členov rodiny

Aké ďalšie aspekty môžu ženu priviesť ku popôrodným psychickým poruchám?  

Dôležité je uvedomiť si, že hovoríme o spektre rozličných príznakov, symptómov, ktoré môžu byť veľmi variabilné. Niekedy spĺňajú kritériá poruchy a niekedy sú len okrajové. No môžu závažne narúšať fungovanie. Napríklad spomínané dlhodobejšie zmeny v spánku. Ak mala matka tendenciu v minulosti k emočnej labilite, po pôrode je väčšia šanca, že jej nálady budú oscilovať. Taktiež zážitok z pôrodu môže veľmi ovplyvniť prežívanie matky. Prípadne aj to, v akom zdravotnom stave je dieťa. Ďalším nemenej dôležitým faktorom je to, ako sa okolití ľudia správajú k matke. S akými inými existenciálnymi problémami sa matka musí vyrovnávať a akú má emocionálnu, ale aj praktickú podporu od okolia.

Dá sa psychickým poruchám spojeným s pôrodom nejako predísť?

Väčšinou ženy neočakávajú psychické komplikácie po pôrode, a preto sa špeciálne na ne nepripravujú. Základnou prevenciou je, určiť si priority. Dať na prvé miesto svoje fyzické potreby ako spánok a životospráva. Nájsť si čas aj pre seba, hoci možno na začiatku len minimálne. Dobré je, popremýšľať o podpore v sociálnej skupine, ktorá ženu obklopuje. Hlavné je, nebáť sa a vypýtať si pomoc. Pre matky, ktoré zažili v minulosti epizódy psychických porúch, by bolo užitočné navštevovať preventívne v tehotenskom období psychoterapeuta. Psychoterapia dokáže stabilizovať prežívanie a podporiť prirodzené vnútorné zdroje v každom z nás.

Ak sa matky alebo príbuzní, či priatelia, ktorí rozoznajú varovné signály, rozhodnú vyhľadať pomoc, na koho sa môžu obrátiť? 

Prvým krokom by mohol byť rozhovor s matkou, kde by príbuzní, partner, dobrá kamarátka prejavili záujem o matku a jej psychický stav. Jemne ju podporili v tom, aby zdieľala svoje prežívanie a prípadne nasmerovali na vyhľadanie odbornej psychoterapeutickej pomoci. Nie v každom meste je však dostupná možnosť psychoterapeutických sedení. V prípade začínajúcich psychických ťažkostí pomôže aj poradenský psychológ alebo online psychologické konzultácie. Ak je situácia závažnejšia, a matka pociťuje dôveru k svojmu praktickému lekárovi, je dobré podporiť ju, aby ho navštívila alebo priamo vyhľadať psychiatrickú pomoc. Na objednanie k psychiatrovi a klinickému psychológovi nie je potrebný výmenný lístok.

Ak sa necítite dobre, hovorte o tom

Pokiaľ ste na sebe spozorovali popôrodné psychické poruchy, nebojte sa požiadať o pomoc. Dovoľte odborníkom, aby vám vysvetlili, čo sa s vami deje. Spoločne nájdete cestu k uzdraveniu.

Zdroj foto: Pixabay

Zanechaj nám svoj komentár