Začnite písať

Mediálna výchova RODIČOVSTVO ZDRAVIE

Ako chrániť deti pred sebapoškodzovaním v online svete

Sebapoškodzovanie na internete a sociálnych sieťach je rozšírený problém dnešnej mládeže. Sebapoškodzovanie v online svete spôsobuje závažné následky na fyzické a psychické zdravie. Až 47% z mladých ľudí je na internete členom nejakej komunity.

Čo je sebapoškodzovanie v online svete?

Sebapoškodzovanie na internete a sociálnych sieťach je akýkoľvek zámerne sebaškodlivý čin, ktorý je verejne zdieľaný alebo rozpoznaný prostredníctvom digitálnych médií. Ako napríklad fotografie a videozáznamy, ktoré znázorňujú samopoškodzujúce správanie, ako je rezanie, horiace rany, násilné správanie voči sebe atď. Takéto príspevky sa šíria ďalej, čo môže mať za následok šikanovanie a ďalšie negatívne dôsledky.

depresiaPrečítajte si: Ako chrániť deti pred sexuálnymi predátormi v online svete?

Mladí ľudia zvyknú hľadať riešenia na svoje problémy online. Pri tomto hľadaní častokrát narazia na online svojpomocné skupiny. Členovia týchto skupín zvyčajne riešia svoje sebapoškodzujúce správanie, ako napríklad poruchy príjmu potravy. Tieto skupiny sú pre mladých ľudí veľké lákadlo, pretože tam nájdu porozumenie od ľudí, ktorí prežívajú podobné pocity. Tam ich nikto neodsúdi ani nekritizuje. Zároveň cítia, že nie sú jediní, ktorí prežívajú sebadeštrukčné myšlienky. Dokonca môžu za svoje myšlienky získať pochvalu až obdiv. V online komunite sa nemusia báť ukázať v pravom svetle.

Problém je, že medzi členmi online komunít nie sú odborníci. Zároveň členovia týchto skupín ani pomoc odborníkov nehľadajú. Pretože predpokladajú, že odborníci nemajú priamu skúsenosť s ich problémom, a preto im nebudú vedieť pomôcť. V týchto komunitách členovia zdieľajú statusy, fotografie a videá, ktoré zobrazujú sebapoškodzujúce konanie. V týchto skupinách vedia členovia nájsť aj návod ako si ublížiť a utajiť to pred blízkymi.

Prečo sa ľudia zapájajú do sebapoškodzovania na sociálnych sieťach? 

Vyhľadávanie pozornosti: Niektorí ľudia môžu zverejňovať takýto obsah, pretože cítia, že im chýba pozornosť v reálnom živote, chcú, aby ich niekto zaregistroval a podporil online.

Problémy so psychickým zdravím: Ľudia trpiaci depresiou, úzkosťou, emočnou bolesťou alebo inými duševnými poruchami môžu použiť sebapoškodzovanie ako spôsob vyjadrenia svojich ťažkostí.

Nátlak vrstovníkov: Niektorí ľudia môžu byť nútení zapájať sa do sebapoškodzovania, pretože sa cítia pod tlakom vrstovníkov alebo sú svedkami podobného správania od ostatných.

Podľa prieskumov viacerých zahraničných liniek pomoci, až polovica mladých od 11 do 14 rokov a štvrtina mladých od 18 do 21 rokov po videní sebapoškodzujúceho obsahu, mala väčšiu chuť a myšlienky k sebaubližovaniu. Obrázky, fotky či videá jaziev, krvi a iného sebaubližovania spôsobili, že mladí ľudia boli ochotnejší si sami ublížiť. Mladí ľudia tak prestanú vnímať potrebu zvládnuť svoje ťažkosti, ale naopak sa v sebapoškodzujúcom správaní utvrdzujú.

Prečítajte si: Ako dopadol prieskum IPČKA o online výzvach a prečo sú pre mladých ľudí nebezpečné

Dôsledky sebapoškodzovania na internete:

  • Fyzické a psychické zranenia: Samotné sebapoškodzovanie môže spôsobiť zranenia a zhoršenie psychického stavu postihnutého jednotlivca.
  • Šikanovanie a ponižovanie: Príspevky o sebapoškodzovaní sa môžu šíriť a byť zneužité na šikanovanie a vydieranie postihnutých osôb.
  • Negatívny vplyv na ostatných: Zdieľanie takéhoto obsahu môže mať negatívny vplyv na iné ľudí, ktorí ho vidia, môže to vzbudiť obavy alebo znepokojenie.

Ako bojovať proti sebapoškodzovaniu na internete a sociálnych sieťach:

  • Webové stránky a sociálne médiá môžu mať osvedčené prístupy na boj proti samopoškodzovaniu, ako napríklad okamžité odstraňovanie obsahu, ktorý podporuje sebapoškodzovanie, a poskytovanie núdzovej pomoci postihnutým osobám.
  • Informovanie verejnosti, vrátane mládeže, o dôsledkoch sebapoškodzovania a potrebe vyhľadávania odbornej pomoci.

 

Zdroj: childline.org.uk, Ipčko

Zdroj foto: Pexels

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár