Začnite písať

INŠPIRÁCIE MAMA A KARIÉRA RODIČOVSTVO ROZHOVORY zaujímavosti ZDRAVIE

Organizácia Vysmiata Duša Mamky: Aby ženy po pôrode vedeli, že v tom krehkom období záleží aj na nich a ich prežívaní.

mama a bábätko

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Tak ako môže ochorieť telo môže ochorieť aj naša duša. O tom, že duševné zdravie matiek je často zľahčované a zároveň je častokrát aj tabu témou sme sa rozprávali so zakladateľkou organizácie Vysmiata Duša Mamky, s Katarínou Žilák.

Ako vznikla myšlienka organizácie Vysmiata duša mamky? Ako organizácia vznikala, jej názov a pod.?

Vysmiata Duša Mamky je taká slovná hračka. Na jednej strane stojí tá naozajstná duševná pohoda vyjadrená aj veľkým úsmevom. Na druhej strane je to časté, že prežívanie žien po pôrode je zľahčované, bagatelizované, zjednodušované na to, že ak majú ženy zdravé dieťa, tak by mali automaticky prežívať len príjemné pocity. Jednoducho neraz sú ženy a ich duše za svoje prežívanie vysmiate. Našimi aktivitami chceme prispieť k tomu, aby vznikol v spoločnosti priestor na zdieľanie autentického prežívania žien po pôrode.

Aké sú ciele vašej organizácie?

Cieľom projektu Vysmiata Duša Mamky je otvárať témy duševného zdravia žien po pôrode. To znamená hovoriť nielen o témach baby blues, popôrodnej depresie či úzkosti, ale hovoriť aj o tom, ako posilňovať duševné zdravie v tomto období. Chceme našimi aktivitami prispieť k zreálňovaniu očakávaní od popôrodného obdobia a destigmatizácii tém duševného zdravia. To, že hovoríme aj o náročnejších dňoch, týždňoch či mesiacoch automaticky neneguje lásku matky k dieťaťu. Hoci neraz tá ťažoba dní bráni mame naplno vnímať lásku k dieťaťu.

Prečítajte si: Ako dopadol prieskum IPČKA o online výzvach a prečo sú pre mladých ľudí nebezpečné

Aké programy, aktivity, projekty ponúka vaša organizácia?

Začiatok projektu v máji 2022 ovplyvnila ešte doznievajúca pandémia, tak sme sa v prvom roku zamerali najmä na online svet, ktorý je často ľahšie dosiahnuteľný pre ženy po pôrode. Na našom webe prinášame relevantné informácie formou blogov, rozhovorov s odborníkmi. No ani tie najlepšie informácie neraz neovplyvnia pocity samoty a hanby, ktoré ženy zažívajú. Riešením sú často práve príbehy iných žien. Preto pre príbehy žien, ktoré si prešli duševnou ťažobou po pôrode, máme veľké miesto v našom projekte. Zároveň sme podporným pilierom pri vyhľadaní odbornej pomoci. Postupne sa sieťujeme s odborníkmi v rámci krajiny.

Ako šírite do povedomia témy o duševnom zdraví matiek?

Najčastejšie prvé, čo urobíme, ak máme nejakú pochybnosť, je, že začneme pátrať na internete. Plne si uvedomujeme, že pre čerstvé mamy je to často aj tá najdostupnejšia forma získavania informácií. Aj preto je pre nás online komunikácia prostredníctvom webu, ale aj sociálnych sietí, či článkov na rôznych iných portáloch veľmi dôležitá. Na online obsah odkazujú aj Kontrastné kartičky materstva, takže je to také prepojenie dvoch svetov. Kontrastné kartičky materstva dostávajú ženy v partnerských pôrodniciach po celom Slovensku (k júnu 2023 v 13-tich, od jesene 2023 v 18-tich) pri prepustení z pôrodnice.

Kontrastné kartičky materstva

Kontrastné kartičky materstva

Máte vlastnú osobnú skúsenosť, ktorá vás inšpirovala k dôležitosti založiť organizáciu, ktorá sa zameria na duševné zdravie matiek?

Vlastná skúsenosť kostrbatého začiatku materstva na začiatku pandémie ma určite inšpirovala k tomu, aby Vysmiata Duša Mamky vznikla. Spojila som v tom však aj svoje pracovné skúsenosti z neziskového sektora a vyštudovanú psychológiu. Vo svete existuje mnoho organizácií tohto typu. Na Slovensku taká chýbala. Tak sme jednu založili. 🙂

Ako konkrétne pomáhate matkám k ich pozitívnemu duševnému zdraviu?

Okrem relevantných informácií, prepojenia na odborníkov a príbehov iných žien, sa na nás môžu ženy a ich blízki obrátiť aj priamo v rámci emailovej podpory. Práve také to prvé zdieľanie svojej naozajstnej materskej reality v prijímajúcom prostredí, je neraz kľúčové pre začatie aktívneho riešenia toho, ako sa žena má – zdieľanie s najbližšími, vyhľadanie odbornej pomoci. Za dôležité považujeme však aj edukovanie širokej verejnosti. Podporné okolie je veľmi dôležité.

Aké pozitívne príbehy ste počuli od matiek, ktorým vaša organizácia pomohla?

Za viac ako rok fungovania sa k nám dostalo už mnoho spätnej väzby. Hoci ženám padli vhod rôzne naše aktivity, alebo sa k nám dostali rôznymi cestami, spoločným je často zážitok toho, že v tom nie sú samy a to, čo prežívajú, je naozaj relevantné. Pre mnohé boli inšpiráciou a podporou k vyhľadaniu odbornej pomoci práve príbehy iných žien. Mnohým sme zase uľahčili vyhľadanie pomoci. Až ženami, ktorým naše aktivity dávajú zmysel, projekt nadobudol svoj naozajstný zmysel.

S akými odborníkmi spolupracujete?

Jedným z našich pilierov, na ktorých ako projekt stojíme, je odbornosť. Preto spolupracujeme aj so psychoterapeutmi, ktorí sa ženám v tomto období venujú. Rovnako máme v internom tíme aj psychiatričku. Pretože neraz sa v témach duševného zdravia miešajú psychologické aj psychiatrické témy. Našim cieľom je, aby sme reflektovali na potreby žien v tomto období. A tie potreby sú naozaj rôzne. Sme veľmi radi aj za partnerstvá s inými organizáciami, s ktorými sa dokážeme vzájomne obohacovať.

Aké sú vaše najväčšie úspechy od založenia organizácie Vysmiata duša mamky?

Za úspech posledných 15 mesiacov považujem to, že projekt prináša ženám po pôrode naozaj to, čo má. Povzbudenie, možnosti riešenia, znižuje pocit osamotenia v tom celom. Samozrejme sa veľmi tešíme aj z rôznych partnerstiev, ale pokiaľ by to samotným ženám nedávalo zmysel, nemalo by to vôbec zmysel.

Aké sú najväčšie výzvy, s ktorými sa matky v súčasnom svete musia stretávať?

Tá rýchlosť, ktorou dokážeme žiť naše životy, je niekedy tak veľká, že sa zabúdame pýtať aj samy seba, ako sa máme. Či niečo nepotrebujeme. Nezabudnúť na seba v kolotoči všetkých rolí, ktoré žena žije, je naozaj výzva.

Aké rady by ste dali matkám, ktoré bojujú so svojim duševným zdravím?

Niekedy práve prijatie toho, že sa aktuálne nemáme dobre, je začiatok cesty ako z toho von. Zvyčajne to nie je zo dňa na deň. Ale ako telo môže ochorieť, aj duši sa môže stať to isté. Drahé ženy, ak sa necítite dobre, hovorte o tom. Keď zdieľame svoje ťažoby už v skorých začiatkoch, vie prísť úľava ľahšie.

Prečítajte si: Tereza Biziková: Každá žena nech robí tak, ako to cíti

Aké sú najväčšie mýty alebo predsudky, s ktorými sa stretávate na tému duševné zdravie matiek?

Duševná ťažoba môže postretnúť kohokoľvek. Niekedy sa ten mix okolností, našich predispozícií, zážitkov namieša tak, že sa to proste stane. Ak sa tak stane a žena sa dlhodobo necíti po pôrode dobre, je najväčším prejavom lásky k dieťaťu aj sebe samej, hovoriť o svojom prežívaní a vyhľadať pomoc. Duševná ťažoba nech je v akejkoľvek podobe, nie je prejavom slabosti, neschopnosti či nelásky.

Aké máte plány do budúcnosti s vašou organizáciou?

Vysmiata Duša Mamky tu bude vždy pre ženy po pôrode, ktoré budú hľadať dôveryhodné informácie, prepojenie na odborníkov a aj komunitu iných žien. Budeme radi, ak jedného dňa budú Kontrastné kartičky materstva súčasťou každej pôrodnice na Slovenku. Aby ženy po pôrode vedeli, že v tom krehkom období záleží aj na nich a ich prežívaní.

 

Zdroj foto: osobný archív Vysmiata Duša Mamky, Unplash

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár