Začnite písať

INŠPIRÁCIE MAMA A KARIÉRA zaujímavosti

Ako je to s rodovou (NE) rovnosťou v 21. storočí?

Rodová rovnosť, zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre ženy i mužov je dlhodobá téma. Aj napriek viacerým pokrokom, nerovnosť medzi pohlaviami naďalej pretrváva vo viacerých oblastiach života. Prečo existuje rodová nerovnosť? Prečo je rodová rovnosť dôležitá pre celú spoločnosť?

Historicky boli muži považovaní za hlavných zásobovateľov rodín a ženy za starostlivé manželky a matky. Táto tradícia vytvorila korene nerovnosti, ktoré pretrvávajú až do dnešného dňa. Hoci sme svedkami veľkých zmien v postojoch spoločnosti, niektoré stereotypy a predsudky zostávajú zakorenené v myslení ľudí. Mužom sa už od malička hovorí, že nemajú plakať, „muži neplačú“, „plačú iba baby“. Čo môže viesť k tomu, že muži nedokážu prejavovať svoje city, správajú sa agresívnejšie. Dievčatá sú vedené k poslušnosti, čo vedie k tomu, že v diskusiách nevedia prejaviť svoj názor, sú submisívne a pri pracovných pohovoroch si neveria.

Ekonomická Nerovnosť

Jednou z oblastí, kde je rodová nerovnosť stále citeľná, je ekonomická oblasť. Ženy majú zvyčajne nižšie mzdy ako muži za rovnakú prácu. Viac k platovej nerovnosti medzi pohlaviami sme sa venovali v našom článku Platová (NE) rovnosť medzi mužmi a ženami: rovnaká práca – rôzny plat.

Edukačná Nerovnosť

Edukačná nerovnosť je ďalší dôležitý problém, ktorý ovplyvňuje rodovú rovnosť. Hoci sa situácia zlepšuje, stále existujú spoločnosti, kde dievčatá a ženy nemajú rovnaké príležitosti na vzdelanie ako chlapci a muži. Dokonca v niektorých krajín majú ženy zakázané chodiť do školy. Nedostatočné možnosti na vzdelanie majú dlhodobé dôsledky na schopnosť žien dosiahnuť svoj plný potenciál a prispieť k rozvoju spoločnosti.

Zdroj Pexels, Autor Magda Ehlers

Násilie a Diskriminácia

Rodová nerovnosť je spojená aj s problémom násilia a diskriminácie voči ženám. Domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie sú problémy, ktoré postihujú väčšinou ženy.

Prečítajte si: Rodovo korektný jazyk, alebo ako sú ženy diskriminované v používaní jazyka

Rodová Rovnosť

Boj za rodovú rovnosť je bojom za spravodlivú spoločnosť, v ktorej sa ženám i mužom poskytuje rovnaká hodnota, príležitosti a práva bez ohľadu na ich pohlavie. Rovnaké právo voliť (toto kedysi nebola samozrejmosť), rovnako samozrejmé ani nie je to, že ženy majú právo šoférovať auto, chodiť do školy, do práce, či dokonca ísť samé na ulicu bez toho, aby ich sprevádzal muž či robiť niečo bez povolenia muža, ako je tomu v mnohých krajinách aj v 21. storočí.

Zdroj Pexels, Autor Alexander Grey

Počuli ste už o sklenenom strope? Sklenený strop je metafora pre neviditeľnú bariéru, ktorá bráni ženám v tom, aby dosiahli svoje ciele v práci. Ako napríklad dosiahnutie vyššieho platu, vyššej pracovnej pozície, práce na náročnejších projektoch a podobne.

Vzdelávanie o rodovej rovnosti v školách je kľúčové na zmenu myslenia budúcich generácií. Podpora programov na posilnenie ženských hlasov a ich účasti vo verejnom živote môže prispieť k väčšej rovnosti v politických a sociálnych štruktúrach. Taktiež je nevyhnutné, aby sme prehodnotili kultúrne normy a stereotypy, ktoré prispievajú k nerovnostiam.

Rodová rovnosť nie je iba o boji za práva žien. Je to boj za spravodlivejšiu a rovnoprávnejšiu spoločnosť pre všetkých. Aj keď sme dosiahli veľa, stále máme pred sebou dlhú cestu. Je na nás, aby sme spoločne pracovali na odstránení týchto nerovností a vytvorili svet, kde budú mať všetci ľudia rovnaké možnosti a hodnotu, bez ohľadu na ich pohlavie. Ak aj vám záleží na tom, aby muži i ženy mali rovnaké príležitosti, práva  finančné ohodnotenie pridajte sa k nášmu eventu Equal Pay Day.

Viac o Equal Pay Day sa môžete dozvedieť tu.

Vstupenku na event Equal Pay Day si môžete zakúpiť tu.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár