NAČÍTAVAM

Začnite písať

AKČNÉ MAMY AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE KARIÉRA MAGAZÍN MAMA A KARIÉRA ODPORÚČAME VZDELÁVANIE zaujímavosti

Platová (NE) rovnosť medzi mužmi a ženami: rovnaká práca – rôzny plat

Platová rovnosť (gender pay gap) medzi pohlaviami je dlhodobo diskutovaná téma, no stále nevyriešený problém spoločnosti na celom svete. Napriek mnohým pokrokom v oblasti rodovej rovnosti a boji za práva žien, rozdiely v odmeňovaní na základe pohlavia naďalej pretrvávajú.

Ženy sú v spoločnosti znevýhodňované už odjakživa. Nakoľko prístup žien k vzdelaniu, zamestnaniu a verejným úlohám bol obmedzený. Táto nerovnosť sa odrazila aj vo finančnom odmeňovaní.

Slovensko je v rebríčku rodovej rovnosti v rámci krajín Európskej únii na treťom mieste od konca. Podľa správy Svetového ekonomického fóra sme na 63 mieste zo 146. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Island, Nórsko a Fínsko. Na posledných troch miestach skončili: Salvador, Uruguay a Ukrajina. (Avšak platová rovnosť neznamená aj rodovú rovnosť a naopak platová nerovnosť neznamená rodovú nerovnosť). Dôvodom platovej nerovnosti na Slovensku je nízka zamestnanosť žien, nedostatok pracovných miest určených pre ženy a zároveň nedostatok voľných miest pre deti v materských školách. Slovenské ženy zarábajú až o pätinu menej ako muži. Pozitívnym faktom je, že nerovnosť v platoch medzi mužmi a ženami sa každým rokom znižuje.

Európska komisia predstavila smernicu, ktorej cieľ je, aby ženy aj muži v Európskej únii dostávali za tú istú prácu rovnakú odmenu. Firmy, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov budú musieť zverejňovať informácie o týchto rozdieloch. Smernica tiež prikazuje zamestnávateľom zverejňovať navrhovaný plat už pri nábore, čo má slúžiť ako prevencia diskriminácie.

V Európskej únii má vysokoškolské vzdelanie viac žien ako mužov, no na pracovnom trhu je zastúpenie žien nižšie. Podľa údajov z minulého roka 29 % žien pracuje len na čiastočný úväzok, v prípade mužov je to 8 %. Navyše je vyššia pravdepodobnosť, že ženy prestanú pracovať z dôvodu narodenia dieťaťa, choroby dieťaťa alebo starostlivosti o iného člena rodiny.

Prečítajte si: Školská psychologička: Najviac rodičia pomôžu deťom, ak im nebudú o rozvode klamať

Prečo existuje platová nerovnosť

1. Profesijné skreslenie

Niektoré odvetvia a profesie sú tradične spojené s jedným pohlavím viac, ako s druhým. To môže viesť k nespravodlivému rozdielu v odmeňovaní, keďže „ženské“ odvetvia sú často menej hodnotené ako „mužské“.

2. Vertikálna a horizontálna segregácia

Vertikálna segregácia znamená nerovnomerné zastúpenie žien a mužov na rôznych úrovniach hierarchie v organizáciách. Horizontálna segregácia znamená, že určité profesie sú dominované jedným pohlavím. Obe tieto formy segregácie prispievajú k nerovnostiam v platoch. Nakoľko učiteliek v materských škôlkach je viac ako učiteľov. No napríklad na manažérskych pozíciách dominujú muži. A teda učiteľky majú v porovnaní s manažérskou funkciou nižšie finančné ohodnotenie.

3. Materská a otcovská dovolenka

Ženy majú tendenciu prevziať väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o deti, čo môže viesť k prerušeniam v ich kariérach. Materská dovolenka a následné návraty do práce sú často spojené so stratou príležitostí na postup a zvyšovanie platu. Navyše ostať s dieťaťom doma je prirodzené pre ženy, nakoľko žena je tá, ktorá dojčí. 🙂

4. Skrytá diskriminácia

Skrytá diskriminácia sa prejavuje vo forme nedostatočného ocenenia ženskej práce alebo v odôvodňovaní platových rozdielov neexistujúcimi dôvodmi, ako je napríklad „mužský prístup k riešeniu problémov“, „muži sú pragmatickí, ženy sa riadia srdcom“.

Následky platových nerovností

1. Ekonomická závislosť žien

Nižšie platy pre ženy vedú k ich väčšej ekonomickej závislosti od mužov, čo môže znižovať ich finančnú nezávislosť a rozhodovaciu silu. Z toho dôvodu sú ženy častokrát nútené ostať vo vzťahu aj z hladiska finančnej istoty.

2. Chudoba medzi ženami

Nízke mzdy prispievajú k riziku chudoby medzi ženami, najmä ak sú slobodné matky. To má negatívny vplyv na ich deti a budúcnosť.

3. Strata talentu

Nerovné odmeňovanie môže odradiť ženy od zvolenia určitých kariérnych ciest, čím sa strácajú vzácne talenty a perspektívy.

Opatrenia na dosiahnutie platovej rovnosti

Aby sme dosiahli skutočnú platovú rovnosť medzi pohlaviami, je potrebné zaužívať si transparentnú platovú štruktúru. To znamená, že výška mzdy bude rovnaká na bez rozdielu pohlavia. Čiže muž aj žena na rovnakej pracovnej funkcii za rovnakú odvedenú prácu dostanú rovnaké finančné ohodnotenie.

Ďalším riešením je prijatie a zaužívanie si rodovo neutrálnej politiky a rodovo neutrálneho jazyka. Viac o tejto téme sa môžete dočítať v našom predošlom článku Rodovo korektný jazyk, alebo ako sú ženy diskriminované v používaní jazyka

Situáciu môže vyriešiť aj rovnaká možnosť pre otcov ostať s deťmi doma na rodičovskej dovolenke – otcovská dovolenka. Čím sa v rodinách rozdelia rodinné povinnosti a zbúrajú sa stereotypy.

Rovnako dôležité je aj vzdelávanie spoločnosti v oblasti platovej nerovnosti. Šíriť do povedomia celej spoločnosti problém v nerovnosti vo finančnom odmeňovaní medzi mužmi a ženami, negatívne dôsledky tohto problému a ako sa môže každý z nás verejne angažovať.

Platová rovnosť je kľúčová téma, ktorej sa Akčné ženy venujú, ak aj vám nie je tento problém lahostajný pridajte sa k nášmu eventu Equal Pay Day.

Viac o Equal Pay Day sa môžete dozvedieť tu.

Vstupenku na event Equal Pay Day si môžete zakúpiť tu.

 

 

Zdroje: RTVS, Global Gender Gap report, Rada Európskej únie, europa.eu

Zdroj foto: Pexels

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *