Začnite písať

AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO zaujímavosti

Príbehy, ktoré nastavujú zrkadlo

Naša spoločnosť je rôznorodá, žijú medzi nami rôzni ľudia. Takí, ktorí vybočujú z bežných noriem kvôli telesnému, či sociálnemu hendikepu, diagnóze, ktorí vybočujú zo štandardných noriem vnímania toho, čo je „normálne“, alebo iní pôvodom. Odlišnosť je tu s nami od nepamäti. Napriek tomu je to stále niečo, čo je vnímané rozpačito, negatívne, emotívne, ľudia pri strete s ňou nevedia, ako reagovať. 

Pri vnímaní inakosti má značný vplyv rodinné prostredie a výchova. Najmä my rodičia dokážeme ovplyvniť to, ako sa naše deti budú správať k druhým. Viesť ich k vnímavosti je oveľa ľahšie, ako neskôr odstraňovať  predsudky. Cieľom by malo byť budovať u detí vnímavosť už od útleho veku, teda v čase, keď sa formuje ich osobnosť, budujú hodnoty, alebo pevné korienky týchto. Takto sa vytvára potenciál nato, aby boli deti bez znevýhodnenia odmalička vedené k vnímaniu odlišnosti ako prirodzenej súčasti života, a aby sa v ňom aj deti s akýmkoľvek znevýhodnením cítili prijaté.

ilustrácie z knihy Poviedky pre všetky deti

Prečítajte si: Školská psychologička: Najviac rodičia pomôžu deťom, ak im nebudú o rozvode klamať

Malé deti sú úžasné v tom, že dokážu veľmi čisto vnímať resp. nevnímať odlišnosti. Následne až kultúra a určité sociálne vzorce správania ich nútia všímať si rozdiely medzi ľuďmi a veľmi záleží na tom, ako citlivo dokážeme o rozmanitosti s nimi hovoriť. Dôležitým faktorom je aj to, ako často a intenzívne sa vlastne deti vo svojom živote s určitými odlišnosťami stretávajú. Deti, ktoré napríklad vyrastajú v multikultúrnom prostredí, nie sú na vnímanie odlišností tak citlivé, táto je pre ne prirodzenou súčasťou života. Mária Balážová, detská psychologička, ktorá pracovala aj s deťmi so špeciálnymi potrebami, deťmi s vývojovými poruchami intelektu, či telesnými hendikepmi uvádza: „Každý z nás v živote zažije situáciu, kedy sa cíti odlišný, alebo sa mu nedarí zapadnúť do nejakej skupiny a sociálne vylúčenie sprevádzajú veľmi nepríjemné pocity. Ak budeme s deťmi o týchto (vlastne normálnych veciach) citlivo diskutovať, tak ich môžeme pripraviť na takéto situácie a ukázať im, že sa dajú zvládnuť“.

Hoci sme generácia, ktorá je v otázkach vnímania inakosti a ľudských práv ďalej ako bola generácia pred nami, v našej spoločnosti stále pretrváva veľa strachu a nepochopenia. Veľa dospelých doteraz pri strete s niekým, kto vybočuje z normy, nevie, ako vhodne reagovať, ako sa zachovať. Pod povrchom sú mnohé predsudky stále zakorenené. „Tým, že budeme otvorenejší k deťom, že budeme do našich rozhovorov tieto témy prinášať, im dáme dar, ktorého benefity budú vnímať nielen deti, ale aj my dospelí. Spoločnosť, ktorá je inkluzívna a vytvára dobré podmienky pre každého jedného človeka tak, aby mohol uspieť, byť v živote prijatý a naplnený, pomáha najmä nám samým k lepšiemu fungovaniu“, dodáva Mária Balážová.

Ilustrácie z knihy Poviedky pre všetky deti

Prečítajte si: Znaková reč pre počujúce deti podporuje emocionálny a intelektuálny vývoj dieťaťa

Jednou z ciest, ako otvárať tieto témy s deťmi sú aj zaujímavé knižky, rozprávky, či audiopoviedky. Také, ktoré nemajú snahu zaujať iba niečím na povrchu. Práve takéto láskavé a inkluzívne poviedky s názvom Poviedky pre všetky deti vznikli v rámci projektu Nadácie Volkswagen Slovakia – Naša inkluzívna škola. Audiokniha s poviedkami, doplnená ilustráciami Veroniky Pažickej, odhaľuje príbehy, ktoré deťom i rodičom zaujímavou formou vysvetľujú a pripomínajú, že sme rôzni. Vďaka nim si môžete napríklad vypočuť príbeh o dievčatku s okuliarmi, ktoré lieta na jednorožcovi, či o chlapcovi so znevýhodnením, ktorý sa vo svojej fantázii prenáša do sveta, kde je bežným chlapcom, ktorý dokáže pomáhať ľuďom okolo seba. Za každou poviedkou stojí kreatívna myseľ inej slovenskej autorky či autora, a do jej atmosféry sa môžete s deťmi ponoriť vďaka kúzelným hlasom detí i známych osobností, ktoré poviedky nahovorili.

Výber knihy pre dieťa je vždy vzácnym miestom stretnutia rodiča (či iného dospelého) a dieťaťa – príležitosťou, ako mu odovzdať svoj pohľad na svet. Poviedky pre všetky deti sú príbehy, vďaka ktorým môžeme dať deťom možnosť navnímať pestrosť reálneho sveta. Sú to príbehy, ktoré konfrontujú a nastavujú zrkadlo aj nám dospelých.

Poviedku nájdete tu

 

Článok spracovala Soňa Lehocká v spolupráci s detskou psychologičkou Máriou Balážovou

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár