Začnite písať

INŠPIRÁCIE Mediálna výchova RODIČOVSTVO školstvo zaujímavosti

Umelá inteligencia a deti: Hrozba alebo digitálny pomocník v každej životnej situácii

Umelá inteligencia (AI) sa pomaly stáva každodennou súčasťou života nielen dospelých, ale aj detí. Preto by sme mali vedieť aké negatíva, ale zároveň aj pozitíva AI ponúka, ako a prečo s AI učiť pracovať aj deti. 

ChatGPT je pokročilý jazykový model vyvinutý spoločnosťou OpenAI a tvrdí, že stroj dokáže rozumieť každému povedanému alebo napísanému slovu. Vďaka umelej inteligencii majú deti prístup k nástroju, ktorý za nich dokáže vygenerovať odpoveď na takmer akúkoľvek otázku, dokáže za nich napísať referát, sloh, báseň či dokonca seminárnu prácu. Na prvý pohľad sa tento fakt môže zdať ako negatívny, avšak umelá inteligencia dokáže deťom ušetriť čas, rozvíjať ich kreativitu a schopnosti. 

Pozitívna umelej inteligencie pre detského používateľa

  • Umelá inteligencia šetrí čas

Umelá inteligencia dokáže šetriť čas nielen nám dospelým, ale aj deťom. Za pár sekúnd AI dokáže vygenerovať všetky informácie, ktoré dieťa potrebuje na pochopenie látky, ktorú práve v škole preberá alebo fakty, ktoré potrebuje k tvorbe referátu, projektu, slohu či seminárnej práci.

  • Učenie sa vyhodnocovať informácie

Umelá inteligencia dokáže deťom poskytnúť obrovské množstvo informácii za krátky čas, avšak zistiť, ktoré informácie sú relevantné, pravdivé a použiteľné už musia zistiť samé. Tak sa deti učia informácie vyhodnocovať.

  • Uľahčuje učenie

Umelá inteligencia uľahčuje deťom učenia. Deti majú možnosť opýtať sa umelej inteligencie aj to čo nemali možnosť dozvedieť sa v škole. Dokonca im AI dokáže pomôcť pochopiť aj učivo, ktorému neporozumeli v škole. V budúcnosti by AI mala vedieť pomáhať s učením aj žiakom so špeciálnymi požiadavky, ako napríklad deťom so zrakovým či sluchovým znevýhodnením. AI by sa mala v budúcnosti stať digitálnym poradcom.

 

dieťa s počítačom

Prečítajte si: Znaková reč pre počujúce deti podporuje emocionálny a intelektuálny vývoj dieťaťa

 

  • Buduje kreativitu

Umelá inteligencia dokáže u detí podporovať kreativitu. Ako? AI ponúka nápady, inšpirácie, spätnú väzbu. AI dokáže vygenerovať veľké množstvo nápadov, z ktorých môžu deti čerpať napríklad pri tvorbe slohov. Zároveň dokáže deťom poskytnúť aj spätnú väzbu na ich už dokončené dielo. AI tak ponúkne deťom iný uhol pohľadu na to ako sa dá školská úloha vypracovať. Jednoducho s AI môže každý z nás viesť brainstorming na akúkoľvek tému a problematiku.

  • Môžu položiť akúkoľvek otázku

Deti môžu položiť AI akúkoľvek otázku, ktorú sa boja alebo hanbia položiť dospelým. Môžu sa jej opýtať napríklad aj na to ako riešiť konflikt s kamarátom.

Negatíva umelej inteligencia v rukách detí

  • Pozor na informácie

AI dokáže poskytnúť obrovské množstvo informácií, avšak nie všetky môžu byť pravdivé. To, že AI nejakú informáciu poskytne ako fakt, neznamená, že tá informácia je naozaj pravdivým faktom. Preto je dôležité tieto informácie selektovať, a teda je opäť potrebná schopnosť kritického myslenia.

 

Prečítajte si: Školská psychologička: Najviac rodičia pomôžu deťom, ak im nebudú o rozvode klamať

 

  • Dokáže vypracovať celú úlohu

Umelá inteligencia dokáže za dieťa vypracovať celú školskú úlohu. Otázkou však je nakoľko bude táto úloha kvalitná. Navyše mnohé školy už výrazne menia aký typ úloh deťom zadávajú a aký štýl tieto úlohy majú. Možno sa postupne písomné-domáce úlohy úplne zo škôl vytratia a zvýšia sa ústne odpovede alebo písomné úlohy, ktorých zadanie dostane dieťa priamo v škole na hodine a zároveň ich v tej chvíli bude musieť aj vypracovať. Toto ale vôbec nemusíme vnímať negatívne. Zvýšené ústne odpovede u detí zlepšia ich vyjadrovacie schopnosti, zároveň budú deti vedieť zvládať stresové situácie a efektívne pracovať už od útleho veku a nebudú sa to musieť učiť až v dospelosti.

Každé dieťa príde s umelou inteligenciou skôr alebo neskôr do kontaktu, preto zákaz jej používania alebo vidieť ju ako hrozbu určite nie je správne. Práve naopak, vaše deti by ste mali učiť pracovať s umelou inteligenciou. Spoločne sa AI niečo pýtať, jednoducho sa s ňou hrať, a tak deťom vysvetľovať ako AI funguje, aké má pozitíva a negatíva.

 

Zdroj: IPČKO

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár