Začnite písať

AKČNÉ TIPY RODIČOVSTVO Uncategorized

7 dôvodov, prečo deti klamú a najlepšie spôsoby, ako sa s tým vysporiadať

Klamstvo u detí je téma, ktorá trápi mnohých rodičov. Keď vaše dieťa klame, môžete spochybniť svoje vlastné rodičovstvo. Aj, keď žiadny rodič nemá rád, keď deti klamú, kľúčom k zastaveniu tohto správania je zistiť, prečo to deti robia. V našom článku sa pozrieme na dôvody, prečo deti klamú, a ukážeme vám, ako s týmto správaním náležite zaobchádzať. Zistite, ako budovať dôveru a podporiť čestnosť u vašich detí v každodennom živote.

Rozvoj klamstva

Klamstvo je vývojovo normálne, aj keď je to tiež problematické správanie. Klamstvo je hlavným vývojovým míľnikom spojené s teóriou mysle. V teórii mysle ľudia chápu, že rôzni ľudia majú rôzne duševné stavy, ktoré sa môžu líšiť od reality. Deti môžu porozumieť klamstvu a klamať presvedčivo iba vtedy, ak si uvedomujú svoj vlastný duševný stav a duševný stav iných ako aj svoje vlastné. Okrem toho, aby bol klamár úspešný, musí vyvinúť výkonné funkcie, ako je inhibičná kontrola, plánovanie, sociálny rozvoj a interpretácia sociálnych noriem. Musia zabezpečiť, aby obsah nepravdivého tvrdenia nebol v rozpore s klamstvom (kontrola sémantického úniku) a, aby bolo potlačené nekongruentné správanie (kontrola neverbálneho úniku). V niektorých ohľadoch je rozvoj týchto nových zručností dobrá vec pre rozvoj dieťaťa. Klamstvo je všadeprítomné naprieč kultúrami. Vo všeobecnosti sa objavuje v mladom veku počas predškolského obdobia a s vekom sa rýchlo rozvíja.

7 dôvodov, prečo deti klamú:

 1. Klamú, aby sa kryli: Aby sa predišlo potrestaniu, hovoria sa krycie klamstvá. Zámerné klamstvo u detí je čiastočne ovplyvnené tým, ako vnímajú negatívne dôsledky odhalenia pravdy oproti pozitívnym dôsledkom hovorenia pravdy. Pravdepodobnosť klamstva o zlom správaní je väčšia u detí, ktoré očakávajú tvrdý trest, ako je napríklad výprask.
 2. Klamú, aby preskúmali možnosti: Prieskumné klamstvá sa hovoria, keď sa deti snažia zistiť, čo je na druhej strane pravdy. Deti môžu tieto klamstvá povedať zo zvedavosti alebo pre zábavu.
 3. Klamú, aby sa chválili: Ohromné klamstvá zvyčajne hovoria, aby sa chválili alebo zveličovali svoj úspech, aby dosiahli vyššie postavenie, alebo si zachránili sebaúctu. Deti môžu napríklad nepravdivo tvrdiť, že vyhrali ocenenie, hoci v skutočnosti tomu tak nie je.
 4. Klamú, aby upútali pozornosť: Do očí bijúce klamstvá sú klamstvom vyžadujúcim pozornosť. Keď deti hovoria do očí bijúce klamstvá, vedia, že si ich tak všimnú, pretože ostatní poznajú pravdu.
 5. Zamieňajú si predstavy s realitou: Úmyselné klamstvo je, keď dieťa úmyselne urobí nepravdivé vyhlásenie s úmyslom vytvoriť v iných falošné presvedčenie. Deti si však niekedy mýlia fantázie so skutočným životom a nevedomky o nich klamú. Takže, keď malé deti o niečom klamú, je dôležité rozlíšiť či sú zmätené z fantázie alebo sa snažia udržať tajomstvá. Fantasy klamstvá obsahujú prvky z falošného sveta. Zvyčajne tieto prvky majú prevziať vinu alebo slúžiť tomu, čo si dieťa praje, aby sa stalo.
 6. Klamú, aby boli zdvorilí: Už od skorého detstva sa deti učia neklamať. Ale v určitých spoločenských situáciách sa tiež učia, implicitne alebo explicitne, že by nemali hovoriť holú pravdu. Nevinné klamstvá sú bežné v takých situáciách, kde sa očakáva zdvorilosť. Napríklad, keď deti dostanú nechcené darčeky, klamú dospelým predstieraním, že sa im páčia. Deti vo veku 3 rokov sú tiež schopné povedať nevinné klamstvá, aby nezranili city druhých. Napríklad, ak dieťa verí, že priznanie nesprávneho konania spôsobí, že jeho rodičia budú sklamaní, môže klamať, aby zakrylo pravdu.
 7. Klamú, aby chránili ostatných: Láskavé klamstvá hovoria vtedy, aby ochránili ostatných, zvyčajne rovesníkov alebo rodičov. Môžu alebo nemusia byť výslovne požiadaní, ale cítia, že by to mali urobiť, aby pomohli.

Ak chcete porozumieť, prečo vaše dieťa klame, komunikujte s ním.

Aké časté je klamstvo medzi deťmi

Pri štúdii klamstva v správaní detí v rámci klamania vytvorili výskumníci experiment s názvom experiment modelu odolnosti voči pokušeniu. V tomto experimente výskumníci výslovne inštruujú deti, aby sa nepozerali na hračku a nehrali sa s ňou, keď zostanú samé. Väčšina detí nie je schopná poslúchnuť pokyny výskumníkov kvôli ich prirodzenej zvedavosti a ťažkostiam odolávať pokušeniu. Keď sa výskumník vráti, dieťa dostane otázku, či hračku videlo alebo sa s ňou hralo. Vedci zistili, že klamstvo pribúda s vekom. V tomto experimente klamala približne jedna tretina 3-ročných detí v porovnaní s viac ako polovicou detí vo veku 4 až 7 rokov. Staršie deti boli tiež schopné klamať, keď sa ich pýtali doplňujúce otázky.

Ako sa vysporiadať s klamstvom dieťaťa

V spoločnosti predpokladáme a dúfame, že ostatní sú čestní. Spoločensky sa klamať neodporúča, pretože môže mať negatívne dôsledky pre vzťahy. Môže to tiež narušiť základy morálneho charakteru našich detí. Krycie klamstvo môže byť jedným z prvých príznakov budúceho antisociálneho alebo delikventného správania u detí. Aj, keď to nie je niečo, čo sa dá zmeniť zo dňa na deň, rodičia môžu vyskúšať nasledujúce kroky, aby zastavili alebo zabránili vzoru opakovaného klamstva.

 • Rozlišujte typ klamstiev

Ak máte do činenia s mladšími deťmi, prvým krokom je zistiť či dokážu rozpoznať rozdiel medzi realitou a predstavivosťou dieťaťa. Deti môžu byť jednoducho zmätené tým, aké je ich zbožné želanie, na rozdiel od toho, čo sa v skutočnosti deje.

 • Uznajte a pomôžte im napraviť veci

Keď zistíte skutočné klamstvo, pokojne ho riešte tak, že svojmu dieťaťu povedzte, že o tom viete. Nezapájajte sa do boja o moc. Vyhnite sa obviňujúcim tónom alebo jazykom. Keď použijete averzný tón, deti majú tendenciu ignorovať, čo hovoríte. Ak urobili niečo zlé, požiadajte ich, aby to napravili. Môže to byť ospravedlnenie, domáca úloha alebo hocijaká oprava. Dajte im druhú šancu urobiť správnu vec.

Prečítajte si: Úzkostné poruchy u detí: Čo musíte vedieť a ako im pomôcť

 • Netrestajte

Možno vás tento krok prekvapí, no koniec koncov, trest sa používa na disciplínu na celom svete. Ak urobíte chybu, budete potrestaní. Zdá sa to logické. Podarilo sa však nášmu právnemu systému zastaviť zlo? (odpoveď je „nie“ pre tých, ktorí pochybujú) Vyhýbanie sa trestu je vonkajším stimulom. Túžba robiť to, čo je správne, je vnútorným stimulom. Vonkajšia motivácia nemôže priniesť rovnaké výsledky ako motivácia, ktorá prichádza zvnútra.

V experimente odolnosti voči pokušeniam klamali deti, ktoré pochádzajú z represívneho prostredia, viac ako tie, ktoré pochádzali z nerepresívneho prostredia. Nikto so zdravým rozumom by sa nepodrobil represívnemu trestu. Ak si dieťa myslí, že by bolo potrestané za to, že povedalo pravdu, samozrejme bude klamať. Je ľudskou prirodzenosťou chrániť sa. Ak, teda nechcete, aby vaše dieťa klamalo a chcete, aby si vytvorilo vnútornú motiváciu hovoriť pravdu, prestaňte v dôsledku toho používať tresty. To neznamená, že by ste mali ignorovať ich chyby. Ako už bolo spomenuté, musíte to riešiť a dať im príležitosť, aby to napravili.

 • Učte ich morálne hodnoty

Morálne hodnotenie klamstiev zo strany dieťaťa súvisí s jeho klamstvom. Tí, ktorí si vážia pravdu, menej klamú. Sú vnútorne motivovaní hovoriť pravdu. Naučte deti pozitívne aspekty čestného správania. Aj, keď ste urobili chybu, hovoriť pravdu je dobrý pocit, pretože robíte správnu vec. Preberáte zodpovednosť a neskrývate sa. Na druhej strane z nečestného správania sa cítite zle, pretože niekoho klamete. Môže spôsobiť problémy alebo ublížiť iným. Klamstvá môžu neskôr viesť k ďalšiemu klamstvu, aby sa zakrylo prvé klamstvo.

 • Buďte im vzorom čestnosti

Väčšina dospelých podľa výskumu priznáva, že svojim deťom klame. Môžu deťom klamať, aby ovládli ich správanie, prinútili ich spolupracovať alebo ovládli svoje emócie. Niekedy klamú, pretože je to jednoduchšie, ako podať presné, ale náročné vysvetlenie. Modelovanie a napodobňovanie sú dva spôsoby, ktorými sa deti učia. Deti môžu získať alebo posilniť klamstvo tým, že budú sledovať, ako ich rodičia klamú. V paradigme odolnosti voči pokušeniam malo dieťa v školskom veku, ktorému klamali, väčšiu pravdepodobnosť, že bude klamať ako dieťa, ktorému neklamali. Deti sa učia, aké správanie je prijateľné od ich rodičov. Dajte im dobrý príklad a modelujte ho svojím správaním. Vysvetlenie pravdy si často vyžaduje viac času a úsilia. Deti z rodín, kde je klamstvo dospelých akceptované, uvidia, že klamstvo je normálne správanie.

 • Naučte ich rozdiel medzi antisociálnymi klamstvami a nevinnými klamstvami

Nie všetky klamstvá sú zlé. Dospelí neustále hovoria nevinné klamstvá. Deti môžu byť zmätené tým, prečo ich učíme jednu vec a zároveň robíme inú. Antisociálne klamstvá sú motivované vlastným záujmom. Ich cieľom je ublížiť iným, získať osobný prospech alebo sa vyhnúť trestu. Ale nevinné klamstvá sú bežnou formou klamstiev, ktoré hovoria dospelí v každodennom živote, aby si udržali sociálne vzťahy. Tieto klamstvá neškodia ostatným. Dajte deťom kontext a vysvetlite rozdiel.

 • Komunikujte s deťmi

Ak chcete porozumieť, prečo vaše dieťa klame, komunikujte s ním. Položte otázky a vypočujte si, čo majú na mysli. Mohli by vám povedať, že sa báli trestu, cítili sa pod tlakom alebo jednoducho nevedeli, ako inak situáciu riešiť. Otvorená komunikácia môže pomôcť identifikovať koreň problému a nájsť riešenie.

 • Pamätajte na vekové špecifiká

Vek detí má významný vplyv na to, ako budú schopné chápať a kontrolovať svoje klamstvá. Mladšie deti môžu klamať z iných dôvodov a môžu mať obmedzenú schopnosť rozlišovať medzi realitou a fikciou. S rastúcim vekom budú deti schopné lepšie chápať dôsledky svojich klamstiev a kontrolovať svoje správanie.

 • Podporujte a posilňujte ich čestnosť

Odmeňujte a uznávajte čestné správanie svojho dieťaťa. Ak vidíte, že hovorí pravdu alebo sa snaží napraviť chybu, pochváľte ho za jeho úprimnosť a snahu byť lepším. To posilní jeho motiváciu pokračovať v čestnom správaní.

Pamätajte, že proces učenia sa čestnosti a riadneho správania je postupný a vyžaduje trpezlivosť. Je dôležité vytvoriť otvorený a dôveryhodný vzťah s vaším dieťaťom, v ktorom sa môže cítiť komfortne pri komunikácii o svojich pocitoch a konaní.

 

zdroj foto: Freepik.com

zdroj článku: www.parentingforbrain.com/ 7 Reasons Why Children Lie and The Best Ways To Deal With It

 

 

 

Tagy
Predchádzajúci článok

Zanechaj nám svoj komentár