Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov RODIČOVSTVO

Študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu nemajú voči sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť

Študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka, poskytuje Sociálnej poisťovni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez elektronický informačný systém.

Výnimkou sú študenti škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva. Medzi tieto školy patrí napríklad – školy v zahraničí a školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra. Platí to aj v prípade, ak študenti pokračujú po ukončení strednej školy na prvom stupni vysokoškolského štúdia alebo po ukončení prvého stupňa vysokej školy na druhom stupni vysokoškolského štúdia s tým, že mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku.

Zdroj Pexels, Autor Armin Rimoldi

Kedy dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok?

Pokiaľ študent prerušil štúdium, prestáva byť nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku.

„Vyplácanie sirotského dôchodku sa mu obnoví opäť až po začatí štúdia. Potrebuje k tomu predložiť žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Prečítajte si: Štrnásťročné dievča z Trstenej vyhralo umeleckú súťaž v Juhoafrickej republike – umeleckú školu nikdy nenavštevovala

Ukončením štúdia sa študentovi končí nárok na výplatu sirotského dôchodku. Po ukončení stredoškolského štúdia je termínom ukončenia výplaty sirotského dôchodku 31. august v záverečnom roku štúdia. Pokiaľ ukončil bakalárske štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termínom ukončenia štúdia je termín bakalárskej skúšky. V lete sa výplata sirotského dôchodku prerušuje. Následne po začiatku bakalárskeho alebo magisterského štúdia je potrebné, aby Sociálnej poisťovni študent predložil žiadosť o uvoľnenie výplaty dávky a priložil k nej potvrdenie o štúdiu.

Sociálna poisťovňa začne študentovi sirotský dôchodok vyplácať až po doručení žiadosti s potvrdením školy a doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Sociálna poisťovňa ku koncu augusta tohto roku vyplácala viac ako 18 000 sirotských dôchodkov s priemernou výškou takmer 190 eur.

 

Zdroj: Tasr

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár