Začnite písať

INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO

Výchova malých gurmánov: Praktické tipy pre rodičov na zvládnutie etikety pri jedle u detí

Výchova k slušnému správaniu, zvlášť čo sa týka etikety pri jedle, sa môže začať už v najútlejšom veku. Priestor jedálenského stola sa často stáva miestom nezabudnuteľných udalostí v rámci života vášho dieťaťa. 

Predstavte si moment, keď vaše dieťa prvýkrát zasadne na spoločný obed s rodičmi svojho partnera, alebo keď sa zúčastní pracovnej večere s potenciálnym zamestnávateľom. Možno dokonca zasadne vedľa lídrov spoločnosti na firemnom večierku. Nezáleží však na situácii, slušné správanie sa vždy oplatí.

Základné pravidlá stolovania

Etiketa pri stole pre deti sa mierne odlišuje od tej pre dospelých – malé, často hyperaktívne deti sa počas jedla môžu meniť na malých vtipkárov. Väčšina detí si začína osvojovať základy slušného správania pred dosiahnutím veku päť rokov, avšak je vhodné začať s touto výchovou už približne v dvoch rokoch. 

Samozrejme môžu existovať výnimky z pravidiel, ale je dôležité si uvedomiť, že čím neskôr začnete s takýmto procesom výchovy, tým náročnejšie to bude pre vaše dieťa.

Začnite s učením týchto pravidiel:

 1. Čistota – Pred každým jedlom je dôležité si umyť ruky. Je to nie len otázka hygieny, ale aj prejavom úcty k ostatným stolujúcim a k samotnému pokrmu
 2. Príbor – Nôž patrí do pravej ruky a vidlička do ľavej. Samozrejme ľaváci môžu príbor držať obrátene. Nôž držíme tak, aby sme mohli krájať jedlo a vidlička slúži na podopieranie a naberanie jedla.
 3. Držanie tela – Je dôležité sedieť rovno, nohy držať pri sebe a lakte nepokladať na stôl. Toto pravidlo je dôležité pre príjemný a elegantný vzhľad pri stole a ocenia ho hlavne pri slávnostnom stolovaní.
 4. Úcta – k jedlu aj ostatným stolujúcim. To znamená, že by sme nemali hovoriť s plnými ústami, hlasno žuť ani piť. Počkať, kým všetci dostanú svoje jedlo, skôr, ako začneme jesť.
 5. Vďaka – Po skončení jedla je dobrým zvykom poďakovať hostiteľovi alebo kuchárovi za jedlo. Je to prejav dobrých spôsobov a úcty.

Zábava cez príklady

Buďte pre svoje deti príkladom. Ukážte im, ako sa správne drží vidlička a nôž, ako sa používa obrúsok a ako sa správne prežúva. Ale riaďte sa heslom: “všetko s mierou”. Nechajte deti objavovať a učiť sa vlastným tempom a zaistite, aby bola skúsenosť zábavná. Zmeňte stolovanie na hru s pravidlami a cieľmi. Napríklad, môžete vymyslieť básničky a prirovnania, prípadne imaginárne postavičky, ktoré dozerajú na dodržiavanie pravidiel.

Vyhnite sa donucovaniu

Image by Freepik

Ak donútite dieťa prehltnúť zeleninu, ako si myslíte, že bude reagovať nabudúce, keď uvidí mrkvu na tanieri? Pravdepodobne ju bude mať spojenú so stresom a nepohodou. Ale ak mu vysvetlíte, ako mrkva posilňuje jeho zrak, utvrdíte ho v tomto argumente tým, že mu po jej prekrojení ukážete, že vyzerá ako oko, môže sa začať na zeleninu pozerať v novom svetle.

Nácvik

Pravidelný nácvik je kľúčový. Urobte z kultivovaného stolovania rutinu, ktorú budú deti automaticky dodržiavať. Či už sú to spoločné raňajky, obed alebo večera, sústreďte sa na to, aby sa deti naučili správnym stravovacím návykom.

Stolová etiketa nie je len kultúrne zafarbenie procesu jedenia. Dodržiavanie pravidiel správania sa pri stole rieši aj zdravotné úlohy:

 • zlepšuje trávenie
 • dodržiavajú sa pravidlá hygieny
 • prevencia nehôd pri stole, napríklad pád z jedálenskej stoličky

Trochu o histórii v etikete stolovania

Pravidlá etikety pri stole majú hlboké korene, ktoré pravdepodobne siahajú ešte pred samotnú existenciu stola ako takého. Tieto pravidlá majú svoj pôvod v staroveku. Aktuálne informácie poukazujú na to, že prvá zmienka o etikete stola sa nachádza v textoch starých Sumerov.

Sumeri verili, že človek by mal držať vysoký morálny štandard a dodržiavať etické normy, pretože to bol dar od bohov a zároveň to človeka odlišovalo od zvierat. Podľa ich presvedčenia, nedodržiavanie týchto pravidiel viedlo k negatívnym dôsledkom v živote človeka.

Jedlo a jedenie boli považované za najdôležitejšie úkony a bolo obklopené mnohými rituálmi a pravidlami. Tieto pravidlá striktne určovali, kto, kedy, kde a čo smie jesť. Tieto počiatočné pravidlá boli tesne spojené s rodinnou hierarchiou, organizáciou života, spôsobom varenia a samotným jedlom.

Porušovanie týchto pravidiel sa v každej kultúre vždy považovalo za niečo neodpustiteľné, hanebné a odsudzované, niekedy dokonca aj trestané. S meniacim sa životom sa menili aj pravidlá. Rodinné obrady postupne ustupovali kultúre a estetike jedla. Moderné spôsoby stolovania sú čoraz viac založené na etike ako na náboženských a národných tradíciách.

Slávnostné stolovanie s deťmi

Image by Freepik

Možno to znie trochu starosvetsky, v dnešnej dobe rýchleho občerstvenia a jedál “to go”. Ale pozor, stolovanie nie je len o tom, ako držať vidličku alebo nôž. Je to oveľa viac. Je to o vzájomnom rešpekte, o chápaní a dodržiavaní tradícií a o tom, ako sa správať v spoločnosti. Našou úlohou rodiča je naučiť naše deti aj týmto hodnotám.

Keď sa povie “slávnostné stolovanie”, mnohým z nás sa vybavia obrazy šumivých šampanských, jemných porcelánových tanierov, strieborných príborov a dlhých tabúľ plných najrozmaniteľnejších lahôdok. Môže to znieť trochu zastrašujúco, ale nebojte sa. Slávnostné stolovanie je skôr o atmosfére, o radosti zo spoločného stretnutia a o vychutnávaní si jedla v pokoji a pohodlí, než o striktnom dodrziavani náročných pravidiel etikety.

Deti nebývajú zrovna fanúšikmi dlhých hodvábnych obrusov a krištáľových pohárov. Môžu sa cítiť nervózne, neisté alebo dokonca znudené. Ale ako všetko v živote, aj tieto situácie môžu byť skvelou príležitosťou pre učenie a rast.

Príprava stola

Pripraviť jedálenský stôl je prvý a najdôležitejší krok k slávnostnému stolovaniu. Je to viac ako len položenie obrusu a tanierov – je to rituál, ktorý odráža vážnosť a dôležitosť udalosti. Pri príprave stola by deti mali vedieť, kde položiť jednotlivé predmety – tanier v strede, vidličku vľavo, nôž a lyžicu vpravo a pohár vpravo hore. Servítky by mali byť pekne zložené a umiestnené vľavo od taniera.

Správne používanie príborov 

V západnej kultúre sa vždy začína od vonkajších príborov a postupuje sa smerom k tanieru.

Predchádzajúce presvedčenie tvrdí, že dobre vychované dieťa by malo vedieť, že nôž sa drží v pravej ruke a vidlička v ľavej. V dnešnej dobe však etiketa dovoľuje držať príbor opačne podľa preferencie. Predsa len doba preučovania ľavákov na pravákov je dávno za nami.

Čoho by si ale malo byť každé dieťa vedomé je, že nôž sa používa na krájanie a vidlička na podávanie jedla k ústam. Je dôležité, aby deti vedeli, že príbory by sa nemali nikdy používať ako hračky alebo nástroje na pohyb taniera.

Ako sa používa obrúsok

Pri sedení za stolom je dôležité obrúsok rozložiť na svojich kolenách. Nezabudnite však, že ak vám ho niekto nevedomky odnesie, nie je potrebné sa hlasno rozčuľovať. Mierne sa opýtajte, kto si ho vzal. 

Mnoho rodičov je často v rozpakoch: Majú obrúsok zastrčiť deťom za golier, aby ochránili ich oblečenie, alebo ho položiť na ich kolená? Odborníci na etiketu radia, že ak je dieťa mladšie ako 5 rokov, je najlepšie obrúsok zastrčiť do jeho goliera

Kolobeh jedla pri stole

Keď sa stravujete na formálnom alebo slávnostnom podujatí, je dôležité, aby deti vedeli, že je neslušné začať jesť skôr ako hostiteľ. Nezabudnite im pripomenúť, že by mali čakať, až hostiteľ začne jesť alebo dá pokyn k začiatku jedla.

Keď sa k vám dostane kôš s pečivom alebo inými potravinami, podávajte ho zľava doprava. Ak ste požiadaný, aby ste podali jedlo, ktoré je vám najbližšie, vezmite ho ľavou rukou, ponúknite ho osobe sediacej po vašej ľavici a potom ho preneste do pravej ruky a podajte ho smerom doprava. 

Bežné veci

Ak potrebujete kýchnúť alebo kašľať, otočte tvár bokom smerom k ramenu a ústa zakryte rukou alebo vreckovkou (najlepšie vreckovkou). Predtým, ako sa napijete, si vždy utrite ústa vreckovkou – mastné pery na pohári môžu zanechať nepríjemnú a nevkusnú stopu. 

Ak musíte použiť toaletu alebo umývadlo, jednoducho sa ospravedlňte a vstaňte od stola. Nie je potrebné všetkým detailne vysvetľovať, kam idete a prečo.

Učte sa hrou

Príklady slávnostného stolovania môžu byť veľmi užitočné pri učení detí o etikete stolovania. Môžete napríklad organizovať „večeru s názvom“ kde dieťa hrá rolu hostiteľa alebo dôležitého hosťa. Takéto „hry“ sú nielen zábavné, ale aj vzdelávajú a pomáhajú deťom získať praktické skúsenosti s etiketou stolovania.

Ako to funguje doma, v reštaurácii alebo v škole

Jedlo nás spája, bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Či už sme doma, v kruhu rodiny a posilňujeme rodinné väzby, alebo na dovolenke v reštaurácii, kde môžeme spoznávať nové chute. A samozrejme v škôlke alebo v škole, kde sa deti stravujú spoločne. Kultúra stravovania by sa mala dodržiavať na všetkých miestach. A ako by to teda malo vyzerať?

Domáce stravovanie

Hoci sú všetky deti jedinečné, možno len málo z nich sa samo zabaví v čase, keď rodič potrebuje moment sám pre seba, napríklad na varenie alebo upratovanie. Jedným z osvedčených riešení je zapojiť deti do týchto činností. Táto metóda síce vyžaduje trpezlivosť a čas, avšak deti sa učia nové zručnosti a zároveň trávia kvalitný čas so svojimi rodičmi.

Náš tip: Mať deti pod dozorom počas varenia je dôležité, či už pomáhajú, alebo sa hrajú vo vedľajšej miestnosti. Poznáte výhody sklenených posuvných dverí v kuchyni?

Ako teda zapojiť deti do procesu varenia?

Obrázok od Zaki AHMED z Pixabay

Mladším deťom môžete podávať suroviny, ktoré budete potrebovať na varenie. Týmto spôsobom si precvičia rôzne druhy úchopov a zároveň sa naučia prijímať a odovzdávať predmety. Zároveň môžu objavovať rôzne textúry, hmotnosti a tvary predmetov. Môžete im tiež dať malý hrniec s vareškou a nechajte ich napodobňovať vás. 

Staršie deti môžu aktívnejšie prispieť k príprave jedla. Môžu napríklad nakrájať zeleninu plastovým nožom, pripraviť omáčku na šalát alebo miešať cesto na koláč. Pod dozorom môžu tiež natrieť maslo na chlieb na desiatu alebo umyť tanier a pohár po jedle. 

Zapojením do prípravy jedla deti lepšie chápu, že jedlo na stole sa tam objavilo vďaka ich práci a nie ako z Hrnčeka var. A verím, že takto pripravené jedlo im bude aj viac chutiť! 

Spoločné stolovanie je kľúčové

Po spoločnom varení by mala nasledovať aj spoločná večera. Mnohokrát sa však stáva, že rodič rýchlo nakŕmi dieťa, sám si jedlo dojedá stojaci a ostatní členovia rodiny jedlo konzumujú pri televízii. Takýto postup je však potrebné zmeniť.

Spoločné stolovanie je príležitosťou na rodinnú konverzáciu. Dieťa tento čas vníma ako spoločnú aktivitu, ktorá posilňuje rodinné väzby. Dieťa sa tiež učí základné slušné správanie, ako povedať „prosím“ a „ďakujem“, a tiež získava zručnosti pri manipulácii s príborom alebo so sklenenými pohármi. Navyše, môžete im dať príklad zdravého stravovania. 

Ak nemáte ešte zavedený zvyk spoločného stolovania, začnite pomaly. Navrhnite si, že aspoň niekoľkokrát do týždňa sa všetci posadia k stolu a spoločne sa potešia jedlom. Môžete si napríklad stanoviť, že počas týždňa to bude večera a počas víkendu si spoločne vychutnáte raňajky.

Chystáme sa do reštaurácie

V reštaurácii predsa len treba dodržiavať striktnejšie pravidlá. Väčšine ľudí záleží na tom, čo si o nich okolie myslí. A hanbiť sa za vlastné deti, a teda aj za seba, že sme nezvládli základnú výchovu k slušnosti pri stole, nie je nič príjemné.

Na začiatok 

Predstavte si, ako to celé začína. Predtým, než pôjdete do reštaurácie s vašimi deťmi, je dôležité vysvetliť im, aké je očakávané správanie. Rovnako ako by ste im vysvetlili pravidlá hry predtým, než začnú hrať, musíte im vysvetliť pravidlá reštaurácie. To môže zahŕňať vysvetlenie, prečo je dôležité hovoriť ticho, rešpektovať priestor a vlastníctvo ostatných a byť slušný voči obsluhe.

Druhý krok – praktický tréning

Image by Freepik

Predtým, ako ich vezmete do reštaurácie, môžete si doma zahrať hru na reštauráciu. Môžete sa striedať v roliach čašníkov a zákazníkov a cvičiť správanie, ktoré ste predtým vysvetlili. To deťom umožní lepšie pochopiť pravidlá a očakávania prostredia reštaurácie.

Máme pre vás jeden milý tip:

Na biely papier vytlačte nasledujúce zásady, nalepte ich na čierny kartón, aby to vyzeralo ako jedálny lístok z reštaurácie a pri stole rozdajte deťom. Body si upravte podľa seba, môže to vyzerať napríklad aj takto:

Menu správania

 1. Úcta: Pristupujte s úctou k tomu, čo máte na tanieri. Bez sťažností, prosím. Niekto na tom jedle tvrdo pracoval.
 2. Malé sústa: Jedálenský stôl nie je dvor a vidlička nie je lopata. Ochutnávajte jedlo po malých porciách – jeden malý kúsok, pomaly žujte, prehltnite a opakujte.
 3. Obrúsok, nie jazyk: Používajte na utretie úst obrúsok, nie tričko, jazyk alebo nohavice. Správnym používaním vidličky to bude oveľa jednoduchšie.
 4. Sladké slová: Nezabudnite na slová „prosím“ a „ďakujem“.

Mohlo by vás zaujímať: Pri varení a hre na reštaurácii, obzvlášť s deťmi, môže kuchyňa vyzerať ako po výbuchu. Upratovanie vám môžu zjednodušiť aj vhodne zvolené povrchy. Viete, ako vybrať vhodný obklad do modernej kuchyne?

Tretí krok – reálne uplatnenie 

Keď pôjdete do reštaurácie, budete mať možnosť vidieť, ako vaše deti uplatňujú to, čo ste ich naučili. Je dôležité sledovať ich správanie a v prípade potreby ho korigovať. Ale je tiež dôležité pochváliť ich, keď sa správajú správne, aby ste ich povzbudili k ďalšiemu správnemu správaniu.

Nakoniec, treba pripomenúť, že učenie správania v reštaurácii je proces. Neočakávajte, že deti budú všetko robiť správne hneď prvýkrát. Ale s trpezlivosťou, dôslednosťou a praxou, budú schopné naučiť sa, ako sa správať v reštaurácii – a to je niečo, čo im poslúži celý život.

Škôlkárske a školácke stolovanie

Aj v škôlke a škole sa pri jedle dodržiavajú pravidlá.

Škôlka

Image by Freepik

Zabezpečovanie kvalitnej stravy pre deti v materských školách je jednou z hlavných úloh, na ktorú sa tieto inštitúcie sústredia. Jednou z ciest, ako to dosiahnuť, je efektívne organizovanie stravovania. 

Pre malé deti je dôležitý každý detail: pekne prestretý stôl, atraktívne jedlo a poriadok pri stole. Je jasné, že v skupine 20 až 35 detí by sa bez pravidiel a disciplíny stravovanie rýchlo zmenilo na chaos so zvýšeným rizikom pre zdravie a bezpečnosť detí. 

Etiketa a správne správanie sú súčasťou každodenného programu v materských školách, a to nielen občas, ale v rámci všetkých denných aktivít. Stravovanie je jednou z najdôležitejších z týchto aktivít a je mu venovaná zvláštna pozornosť. Toto si uvedomujú nielen rodičia, ale aj samotné deti. 

Výchova k správnemu stolovaniu je jasne stanovená v programoch materských škôl, pričom sa berie do úvahy vek detí v jednotlivých skupinách.

Škola

Škola sa výrazne odlišuje od škôlky, jej primárna úloha je výučba a až na druhom mieste výchova. Deti trávia v škole len polovicu dňa, kde sa tiež stravujú. Stravovanie je pre študentov zorganizované v školskej jedálni. Všetci školáci spolu obedujú a majú na to pridelených len limitovaný počet minút. Preto je dôležité, aby dodržiavali pravidlá správania pri stole.

Pravidlá správania v školskej jedálni bývajú nasledovné:

 • Chodíme do jedálne normálnym tempom, aby sme sa vyhli nešťastiam
 • Pred jedlom si umyjeme ruky
 • Neponáhľame sa posadiť a nestrkáme ostatné deti
 • Postupujeme podľa poradia
 • Chodíme po jedálni pokojne
 • Držíme príbor pokojne, nemávame rukami
 • Používame príbory správne, vieme, čo sa je lyžičkou a čo vidličkou a nožom
 • Nehádžeme jedlo na zem a ak nám niečo spadne, zdvihneme to
 • Nepoškodzujeme jedlo – rešpektujeme prácu kuchárov 
 • Po jedle si odnesieme riad 
 • Sme zdvorilí a poďakujeme pracovníkom v jedálni

Tipy pre špecifické udalosti

Aj dospelí môžu byť občas v rozpakoch z etikety pri konzumácii niektorých špecifických jedál, ako sú ryby, hydina alebo aj na neformálnej grilovačke. Poďme sa spolu pozrieť, ako sa pri takýchto príležitostiach k jedlu postaviť a pritom si udržať úroveň aj s deťmi.

Nenechajte si ujsť: Tipy na zdravé stravovanie pre celú rodinu

Grilovačka

Image by Freepik

Letné, neformálne stolovanie nevyžaduje prísne dodržiavanie etikety a oproti formálnemu stolovaniu sa odlišuje menším počtom príborov a pohárov. Vázy, svietniky, kvetináče, servítky – všetko môže nájsť svoje miesto na slávnostiach a posedeniach na terase či balkóne.

Aj keď býva na grilovačkách uvoľnená atmosféra, neznamená to, že sa jej netýkajú pravidlá slušnosti. Deťom vysvetlite, že sú síce vonku na záhrade, ale keď jedia, mali by sedieť pri stole. Obrúsok je nevyhnutnou súčasťou pri jedení grilovaných pochúťok a používať by ho mali tak na utretie úst, ako aj rúk, ak chcú použiť pohár.

Ak sú jedlá servírované v spoločných misách, pomôžte menšiemu dieťaťu nabrať svoju porciu na tanierik. Staršie dieťa by mohlo zvládnuť naložiť si jedlo samo, ale ak sa podarí niečo drobné vysypať, nikdy sa nevracia jedlo späť do spoločných servírovacích nádob.

Ako jesť hydinu

Ako sa ukazuje, konzumácia hydiny je oveľa jednoduchšia, ako by ste mohli očakávať. Platí, že kam sa nedostane príbor, najlepšie dosiahnu ruky a zuby. 

Prsné mäso, ktoré má najmenej výraznú arómu, sa konzumuje deťom najľahšie. Pohodlne ho môžete nakrájať na menšie kúsky. Mäso, najmä u domáceho kurčaťa alebo kohúta, je často tak jemné a mäkké, že sa dá ľahko deliť vidličkou a od krídla odpadáva takmer samo.

Jesť rukami je dnes plne akceptované.

Pokiaľ ide o stehná a krídla, existuje dnes široko akceptované pravidlo: nôž a vidlička sa používa tak dlho, pokým je to technicky možné a esteticky príjemné. 

Keď sa začne zdať, že ide skôr o pitvu, než o jedlo, príbor odložte a pokračujte v jedle rukami: bez zahanbenia preneste kosť k ústam a dôkladne ju ohryzte. A znova sa potvrdí myšlienka skutočného gurmána, že mäso pri kosti má najlepšiu chuť.

Pri divokej hydine buďte opatrní, keď sa s nožom a vidličkou približujete ku kostiam: sú totiž krehkejšie a tvrdšie ako u domácich druhov a môžu sa ľahko trieštiť. 

Opäť platí, používanie obrúskov a samozrejme hygiena rúk. 

Veselé pečené rebierka

Pre začiatok, je dôležité, aby deti vedeli, že aj keď pečené rebierka sú jedlo, ktoré sa tradične je rukami, je dobré mať po ruke obrúsok. Skutočne, je to jediné jedlo (spolu s hydinou), ktoré je spoločensky akceptované jesť rukami. Ale aj keď je to tak, deti by mali byť stále učené, že je dôležité udržiavať čistotu a poriadok. To znamená, že ak sa ich ruky alebo tváre stanú príliš špinavými, mali by použiť obrúsok na ich utretie.

Ďalšou dôležitou zásadou slušného stolovania je rešpektovanie ostatných ľudí pri stole. To znamená, že deti by mali byť učené, že nie je vhodné hádzať jedlo, alebo krútiť rebierkom vo vzduchu. Aj keď môže byť tento typ jedla zábavný a menej formálny, je stále dôležité udržiavať slušné správanie pri stole.

A nakoniec, ale rozhodne nie poslednou vecou, je dôležité učiť deti, že by mali jesť vlastným pohodlným tempom, a nie sa prejedať len preto, že jedlo chutí výborné. Preto je dobré naučiť deti, aby si na tanieri rozdelili jedlo a jedli ho pomaly a vychutnávali si každé sústo.

Vyskúšajte: Aj napriek všetkej opatrnosti sa niekedy môže stať, že sústo miesto v puse skončí na tričku či nohaviciach. V takýchto prípadoch je často dôležitý rýchly zásah. Viete, ako odstrániť mastnotu a škvrny od jedla z oblečenia?

Ryby, rybky, rybičky

Jedenie rýb môžete využiť ako príklad na to, aby ste zasadili semienko správania sa pri stole do srdiečok vašich detí.

Ryby sú špeciálnym druhom jedla. Sú nielen chutné a plné výživových hodnôt, ale tiež si vyžadujú určitú zručnosť pri konzumácii. Práve tu môžete uplatniť rôzne pravidlá stolovania a deťom ich hravou formou vysvetliť.

Začnite napríklad tým, ako správne držať príbor. Ukážte im, ako si odtrhnúť kúsok ryby a pokojne ho prehltnúť. Neponáhľajte sa a nechajte si na každé sústo dostatok času.

Pozor na kosti. Ryby sú známe tým, že obsahujú množstvo drobných kostí. Práve tu môžete deťom vysvetliť, ako byť opatrný a ako správne konzumovať takéto jedlo. Nechajte ich, aby si sami našli kosti a ukázali vám ich. Potom ich môžu uložiť na okraj taniera alebo na osobitný tanierik, určený na kosti. Samozrejme, nezabudnite ich pochváliť za ich opatrnosť a zručnosť.

Stravovanie s deťmi na cestách

Image by Freepik

Cestovanie s deťmi môže byť náročné a jedným z hlavných aspektov, na ktoré by ste mali myslieť, sú tipy pri stravovaní v zahraničí s deťmi. Takže, poďme sa ponoriť do sveta zábavy a dobrodružstva, kde neexistujú žiadne hranice pri výbere jedla a kde je každý pokus o ochutnávanie nových jedál skutočným dobrodružstvom!

Prvým krokom je zabezpečiť, aby boli vaše deti vždy dobre hydratované. Skúste si vždy pri sebe nosiť fľašku s vodou, pretože nie všetky destinácie môžu mať k dispozícii bezpečnú pitnú vodu. Týmto zabránite dehydratácii a zároveň im dodáte pocit pohodlia.

Ďalej by ste mali myslieť na to, aby jedlo bolo zdravé a vyvážené. Aj keď je lákavé skúsiť všetky miestne delikatesy, vaše deti stále potrebujú základné živiny, aby mohli rásť a byť zdravé. Skúste teda vyhľadávať miestne trhy a reštaurácie, ktoré ponúkajú čerstvé ovocie a zeleninu, alebo si pripravte jednoduché a zdravé občerstvenie na cestách.

Nie je nič horšie ako hladné a unavené dieťa, takže plánovanie jedál a časov jedál je rovnako dôležité. Snažte sa dodržiavať rovnaký čas jedál, ako máte doma, aby ste zachovali určitú rutinu. 

Cestovanie je tiež skvelá príležitosť na to, aby vaše deti skúsili nové chute a jedlá. Ak je možné, vyhľadajte miestne reštaurácie, kde môžete skúsiť autentické lokálne jedlá. Toto môže byť skvelý spôsob, ako vaše deti naučiť byť otvorené novým skúsenostiam a kultúram. 

Záver

Zapamätajte si, že kultivované stolovanie je zručnosť, ktorú sa deti učia postupne. Buďte trpezliví a vychovávajte ich k tomu, aby si užívali jedlo, a nie aby ho len konzumovali. S týmito tipmi budete mať v rukách základný návod, ako naučiť svoje deti kultivovanému stolovaniu a zásadám slušnosti pri jedle. Nezabudnite, že aj najmenšie pokroky sú stále pokroky. 

Buďte trpezliví a uvidíte, ako sa vaše deti postupne stanú malými džentlmenmi a dámami pri stole. Dúfame, že vám tieto rady pomôžu uľahčiť stolovanie a maximálne si vychutnať každý gastronomický zážitok, či už doma alebo na verejnosti.

Radka, Žiaková, Špecialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Zanechaj nám svoj komentár