Začnite písať

školstvo

Aj dieťa s dyslexiou môže naplniť svoj potenciál

dyslexia

Vedeli ste, že október je mesiac povedomia o dyslexii? Podľa Európskej asociácie má dyslexiu 9-12 % ľudí. Čo znamená, že 1 až 2 žiaci z 20 žiakov v triede majú dyslexiu. Deti s dyslexiou potrebujú iný spôsob učenia. Potrebujú do učenia zapojiť čo najviac zmyslov.

Čo je dyslexia?

Dyslexia je vrodená porucha, ktorá vychádza z odlišnosti v štruktúre a fungovaní mozgu, ktoré sa prejavujú už od útleho veku. Vďaka kvalitnej diagnostike, ktorú v súčasnosti máme sa dá dyslexia určiť už u detí v predškolskom veku.

Dyslexia ovplyvňuje schopnosť čítať a spracovávať slová a text. Táto porucha učenia nie je spojená s inteligenciou – ľudia s dyslexiou môžu byť rovnako nadpriemerne inteligentní, ako ľudia bez dyslexie. 

Prečítajte si: Tieto 3 knihy by si mal prečítať každý rodič

Aké sú prejavy dyslexie?

Dyslexia sa prejavuje rôznymi spôsobmi a môže mať rôzne stupne závažnosti.

  1. Problémy s čítaním: Ľudia s dyslexiou majú často problémy s rozpoznávaním slov, čítaním načas a s porozumením textu. Môžu zamieňať písmená, vynechávať či pridávať písmená pri čítaní.
  2. Problémy s písaním: Dyslexia môže mať vplyv aj na schopnosť písania. Ľudia s touto poruchou učenia môžu robiť gramatické chyby, môžu mať problémy s pravopisom a nesprávne spracovávať slová.
  3. Problémy s pamäťou a organizáciou: Dyslexia môže mať vplyv na schopnosť zapamätať si informácie a organizovať myšlienky.
  4. Nedostatočná rýchlosť čítania: Ľudia s dyslexiou často čítajú pomalšie.
  5. Nedostatočná schopnosť dekódovania slov: Dekódovanie znamená rozpoznať, aké zvuky súvisia s jednotlivými písmenami. Ľudia s dyslexiou môžu mať ťažkosti s touto základnou čitateľskou zručnosťou.
dyslexia

Zdroj Pexels, Autor Rdne Stock Project

Čo spôsobuje dyslexiu?

Dôvody, prečo niektorí ľudia trpia dyslexiou, nie sú úplne jasné. Pravdepodobne ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov. Ak v rodine už niekto trpí dyslexiou, je väčšia pravdepodobnosť, že sa porucha prejaví aj u ďalších členov rodiny.

Prečítajte si: Rozvrátená alebo milujúca rodina? Petícia za stiahnutie Učebnice Občianskej náuky

Dá sa dyslexia vyliečiť?

Dyslexia sa nedá vyliečiť, nedá sa z nej ani vyrásť. Avšak dajú sa zmierniť jej príznaky, naučiť sa s ňou žiť. Dyslexia potrváva po celý život, jej prejavy sa menia v závislosti od veku a typológie jazyka.

Liečba dyslexie sa väčšinou zameriava na rozvoj čitateľských a písacích zručností. Dôležité je začať čo najskôr, ideálne v detstve. Niektoré metódy zahŕňujú:

  1. Špeciálnu výučbu: Deti s dyslexiou môžu mať prospech zo špeciálnej výučby, ktorá je prispôsobená ich individuálnym potrebám. Táto výučba môže zahŕňať techniky na zlepšenie čítania a písania.
  2. Terapie: Terapie, ako napríklad terapia logopéda, špeciálneho pedagóga či psychológa, môžu pomôcť deťom a dospelým zlepšiť ich jazykové zručnosti.
  3. Pomôcky: Existuje mnoho pomôcok, ako napríklad čítačky alebo špeciálne softvéry, ktoré môžu uľahčiť čítanie a písanie pre ľudí s dyslexiou.
dyslexia

Zdroj Pexels, Autor Mart Production

Ak majú deti s dyslexiou správnu podporu od odborníkov, učiteľov a rodičov dokážu dosiahnuť rovnaké úspechy, ako aj deti bez dyslexie. Deťom s dyslexiou nič nebráni dosiahnuť svoj plný potenciál, pokiaľ im ich okolie pomôže naučiť sa žiť s touto poruchou učenia.

 

Zdroj foto: Pexels

Zdroj: Zubáková, M. – Desať mýtov o dyslexii, Inštitút detskej reči, Infra Slovakia

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *