Začnite písať

AKČNÉ MAMY AKČNÉ TIPY MAGAZÍN NÁHĽAD ODPORÚČAME RODIČOVSTVO VÝCHOVA VZŤAHY

Ako zvládať súrodeneckú rivalitu: 10 tipov pre rodičov

Súrodenecká rivalita je bežná vo všetkých rodinách a predstavuje súťaživosť a nevraživosť medzi súrodencami. Je dôležité pochopiť, že táto rivalita môže mať rôzne príčiny a môže byť ovplyvnená rodinnou dynamikou. Existuje niekoľko stratégií, ako zvládať súrodeneckú rivalitu a ako podporovať zdravé vzťahy medzi deťmi. My vám prinášame 10 tipov, s ktorými túto rivalitu zvládnete bez akýchkoľvek problémov.

Ako vyzerá súrodenecká rivalita?

Súrodenecká rivalita označuje prirodzenú súťaživosť a občasnú nevraživosť medzi súrodencami. Tento druh vzťahu je často pozorovaný medzi deťmi s blízkym vekovým rozdielom, ale môže sa vyskytnúť aj medzi súrodencami s väčším vekovým rozdielom a dokonca, aj medzi deťmi, ktoré nie sú biologicky príbuzné. Namiesto izolovaných konfliktov, ktoré sa týkajú napríklad boja o lepšie známky alebo posledný kúsok obľúbenej sladkosti, súrodenecká rivalita často pretrváva dlhodobo a môže vzniknúť bez jasného viditeľného dôvodu.

Psychológia za súrodeneckou rivalitou

Súrodenecká rivalita vzniká často kvôli poradiu narodenia a interakciám medzi deťmi v rodine. Prvorodené deti zvyknú mať veľa pozornosti od rodičov, a keď príde nový súrodenec, môže to viesť k súťaženiu o rodičovskú pozornosť. Rivalita medzi súrodencami vychádza z pocitu súťaživosti a nie je vždy negatívna. Avšak, ak sa táto súťaž stane toxickou alebo ju podporujú rodičia, môže byť škodlivá.

Vekový rozdiel a túžba po rodičovskej pozornosti môžu spôsobiť žiarlivosť a nedorozumenia. Aj, keď niektoré príčiny súrodeneckej rivality, ako je vekový rozdiel alebo temperament, nie je možné zmeniť, môžete pomôcť tým, že budete podporovať spoluprácu medzi deťmi, nebudete preferovať jedno dieťa pred druhým a budete riešiť problémy, keď sa vyskytnú. Nie je možné úplne zastaviť hádky medzi deťmi, ale existuje veľa spôsobov, ako minimalizovať konflikty a dosiahnuť produktívne riešenia.

Image by Freepik

10 tipov, ako sa vysporiadať so súrodeneckou rivalitou

Keď ste zahltení hádkami detí, môže byť ťažké izolovať skutočný dôvod hádok a zabrániť akejkoľvek pretrvávajúcej nevraživosti. Ale je možné presmerovať konflikty na pozitívnejšie riešenia malými, každodennými zmenami. Tu je niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť predchádzať súrodeneckej rivalite a spôsoby, ako ju zastaviť:

1. Zostaňte pokojní, ticho a pod kontrolou

Venujte pozornosť tomu, čo vaše deti robia, aby ste mohli zasiahnuť skôr, ako sa situácia začne zhoršovať alebo sa úplne vyhrotí. V prípade, že sa situácia vyhrotí, zachovajte iba pokoj, aby sa vaše deti naučili robiť to isté.

2. Vytvorte kooperatívne prostredie

Vyhnite sa porovnávaniu svojich detí, uprednostňovaniu jedného pred druhým alebo podporovaniu súťaživosti medzi nimi. Namiesto toho im vytvorte príležitosti na spoluprácu a kompromisy tým, že im umožníte hrať sa spolu, preskúmať ich individuálne záujmy a zdieľať s vami čas. Nezabudnite ísť aj dobrým príkladom. To, ako sa rodičia navzájom ovplyvňujú, je príkladom toho, ako by sa mali deti vzájomne ovplyvňovať.

Ak vaše deti uvidia, že vy alebo váš partner zabuchnete dverami, alebo sa nahlas hádate, je pravdepodobnejšie, že urobia to isté a budú to považovať za správny spôsob riešenia svojich problémov. Modelovanie rolí je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako naučiť svoje deti vychádzať so svojimi súrodencami. Ukážte svojim deťom, ako sa podeliť, rozdelením posledného kúska koláča alebo im to ukázať spoločným úsilím. Zámerne sa ospravedlňujte, keď máte konflikt so svojou polovičkou a nechajte ich počúvať, ako si tieto slová hovoríte.

Psychológovia zdôrazňujú, že vzťahy medzi súrodencami patria k prvým a najtrvácnejším, ktoré ľudia zažívajú a sú dôležitým prostredím pre učenie sa dôležitých sociálnych zručností, ako sú zdieľanie, riešenie konfliktov a efektívna komunikácia.

3. Vážte si každého z nich ako jednotlivca

Deti sa menej hádajú, ak cítia, že si vážite každého z nich ako jednotlivca. Začnite tým, že sa budete vyhýbať označeniam a dáte každému dieťaťu najavo, že je pre vás výnimočné tým, že s ním budete tráviť čas individuálne. Ak jedno dieťa miluje behať vonku, vezmite si tenisky a užívajte si s ním slnečné lúče. Ak druhé dieťa rado trávi čas čítaním svojej obľúbenej knihy, prichýľte si ho vedľa seba a čítajte si s ním. Potom sa uistite, že každý má dostatok priestoru a času, aby mohol byť sám. To znamená, že by ste sa mali vyhnúť prílišnému zovšeobecňovaniu vlastností a osobnostných vlastností vášho dieťaťa.

Napríklad tvrdenie, že jedno dieťa je „športovo založené dieťa“ a druhé je „inteligentné dieťa“, znamená, že jeho hodnota závisí od výkonu v určitých oblastiach. Preklad: Vaše športovo nadané dieťa sa nemusí cítiť tak inteligentné a zase vaše druhé inteligentné dieťa sa nemusí cítiť tak fyzicky zdatné – a tieto pozorovania môžu medzi nimi podporovať nepriateľstvo kvôli ich označeným rozdielom. Namiesto toho podporujte svoje deti také, aké sú ako jednotlivci, bez použitia nálepiek, ktoré by mohli vytvoriť pocit viny.

Prečítajte si: Nočné pomočovanie u detí: Ako ho zvládnuť ?

4. Naplánujte si zábavný rodinný čas

Rodinné večere, hranie spoločenských hier, trávenie času v parku a robenie aktivít sú pre deti skvelým spôsobom, ako sa spojiť a zdieľať pozitívne spomienky. Tieto chvíle dávajú deťom menšiu motiváciu hádať sa medzi sebou a dávajú im príležitosť stráviť s vami viac času.

5. Zaobchádzajte s deťmi spravodlivo, nie rovnako

Pre rodičov je dôležitá spravodlivosť, ale nie vždy sa musí prejavovať rovnakou formou. Tresty a odmeny by mali byť prispôsobené individuálnym potrebám vašich detí. Napríklad nemusíte dať dvom deťom rovnakú hračku. Namiesto toho im dajte rôzne hračky vhodné ich veku a záujmom.

6. Na hádku treba dvoch

Málokedy budete svedkami udalostí, ktoré viedli k boju. Namiesto hry na obviňovanie sa zamerajte na úlohu každého dieťaťa v danej situácii. Dobrým spôsobom, ako sa dostať k hlavnej príčine konfliktu, je sadnúť si všetci spolu, porozprávať sa o tom, ako sa všetci zúčastnení cítia a nájsť užitočné spôsoby, ako tento konflikt v budúcnosti lepšie zvládnuť. Zamerať sa na uznanie týchto pocitov v danom momente je priamo vytiahnuté z knihy pravidiel šetrného rodičovstva. Informujte sa u svojho dieťaťa o tom, aké pocity v ňom vyvoláva konflikt. Pochopenie ich perspektívy môže spôsobiť, že sa vaše dieťa bude cítiť, že je oň postarané a, že ho berieme vážne. Aj, keď nedokážete vyriešiť problém, pocit vypočutia môže výrazne pomôcť upokojiť ich emócie.

Niektoré otázky, ktoré môžete položiť, aby ste pomohli tejto konverzácii, zahŕňajú:

  • Čo si cítil/a, keď sa to stalo?
  • Ako vo vás vyvolal tento konflikt?
  • Čo by si chcel/a, aby tvoj/a brat alebo sestra robil/a inak?

7. Počúvajte

Počas sporu môžu byť deti frustrované a emocionálne rozrušené. Určite to môže vám ako rodičom spôsobiť veľa úzkosti, keď sa pokúšate rozlúsknuť všetky detaily konfliktu. Avšak, ak si nájdete čas na počúvanie svojich detí a rešpektovanie ich pocitov, tak to má veľký význam. Hoci emócie detí nie sú ospravedlnením pre negatívne alebo agresívne správanie, deti budú pravdepodobnejšie spolupracovať, ak budú mať pocit, že ich počujete. Ak sa vaše deti začnú biť, zdôraznite, že násilie nie je tolerované a nie je prijateľné. Vysvetlite im, že použitie slov je jediným spôsobom, ako vyriešiť problém, a že ste vždy k dispozícii, aby ste ich vypočuli.

8. Dajte deťom nástroje na riešenie problémov

Aby ste sa vyhli budúcim sporom, využite konflikt, ako príležitosť poskytnúť svojim deťom nástroje na riešenie budúcich problémov. Ukážte, ako by mohli robiť kompromisy, zdieľať alebo pristupovať k podobnej situácii pozitívnejším a vhodnejším spôsobom.

9. Disciplínu medzi súrodencami riešte individuálne a najmä v súkromí

Keď sa medzi súrodencami vyskytne konflikt a je potrebné zasiahnuť, tak je dôležité vyhnúť sa situácii, kde by sa konverzácia alebo trest vykonával verejne alebo pred ostatnými súrodencami. Verejné ponižovanie môže spôsobiť, že dieťa sa cíti na verejnosti zahanbené alebo zahanbené v domácom prostredí pred svojimi súrodencami, čo by mohlo viesť k ešte väčšiemu napätiu medzi nimi. Namiesto toho je odporúčané, aby rodičia poskytli vedenie a výchovu v súkromí, kde môžu dieťaťu vysvetliť jeho správanie, naučiť ho lepším spôsobom riešenia konfliktov a pomôcť mu pochopiť dôsledky jeho činov. Týmto spôsobom sa vytvára prostredie, kde sa deti môžu učiť a zlepšovať svoje správanie bez toho, aby sa cítili verejne zahanbené.

10. Usporiadajte rodinné stretnutie

Zhromaždite rodinu a porozprávajte sa, aby mal každý šancu povedať, čo chce povedať. Je to tiež príležitosť zaviesť domáce pravidlá, ktoré môžu členovia rodiny súhlasiť s dodržiavaním. Zaveste tieto pravidlá do priestoru ako je napr. kuchyňa, aby ste každému pripomenuli jeho záväzok byť šťastnou a zdravou rodinou. Mať veľmi jasné rodinné pravidlá je kľúčové. To vám umožňuje poukázať na pravidlo namiesto toho, aby ste si vybrali, ktoré dieťa je „správne“.

Skončí sa niekedy súrodenecká rivalita?

Keď sa každý nový konflikt skončí, máte pocit, že ste vyhrali bitku, kým nepríde ďalšia vojna. Súrodenecká rivalita však netrvá vždy večne, pokiaľ si nájdete čas a vytvoríte priestor na riešenie každého konfliktu priamočiaro. Čím viac si uvedomujete rodičovstvo, tým ľahšie bude prechádzať týmito bojmi medzi súrodencami. V skutočnosti sú vaše deti vždy ostražité a vždy sa pozerajú. Tým, že pôjdete príkladom, vyhradíte si čas na riešenie akejkoľvek pretrvávajúcej nevraživosti a budete podporovať spolupatričnosť, vaše deti sa časom naučia opierať sa jeden o druhého a navzájom sa podporovať. Nič neurobí rodiča šťastnejším ako harmónia v rodine, najmä medzi deťmi. Dobrou správou je, že mnohé rodiny dokážu prekonať rivalitu a premeniť konflikt na hlboké spojenie.

 

 

zdroj foto: freepik.com

zdroj článku: health.clevelandclinic.org/ 10 Tips for Dealing With Sibling Rivalry

 

 

 

 

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *