Začnite písať

RODIČOVSTVO

Parentifikácia: Keď dieťa prichádza o detstvo

parentifikácia

Parentifikácia, zámena rolí medzi rodičom a dieťaťom, môže mať dlhodobé negatívne dôsledky na emocionálny vývoj detí. V tomto článku sa pozrieme na varovné signály parentifikácie, jej typy, príčiny a vplyv na deti. Zistíme, ako tento jav ovplyvňuje deti a, ako môžu dospelí, ktorí boli v detstve parentifikovaní, prekonať tieto dôsledky.

V bežnej rodine sú role medzi rodičmi a deťmi jasné. No niekedy sa stane opak a dieťa sa stáva opatrovateľom, čo sa nazýva parentifikáciou. V tejto situácii dieťa nesie záťaž dospelých povinností, vrátane riešenia rodinných konfliktov a starostlivosti o rodiča. Táto situácia môže mať vážne a dlhodobé dôsledky pre emocionálny a mentálny vývoj dieťaťa, nakoľko ich vlastné potreby môžu byť zanedbávané.

Typy rodičovstva

Parentifikácia nastáva, keď rodič neprimerane zaťažuje svoje dieťa a ničí hranice medzi dospelým a dieťaťom. Je alarmujúce, že viac ako miliónov mladých ľudí iba v USA sa s týmto javom bežne stretáva. V zdravom vzťahu medzi rodičom a dieťaťom je zabezpečená inštrumentálna aj emocionálna podpora, no ak nie je rodič schopný tieto potreby dospelého konzistentne napĺňať, dieťa môže niesť záťaž. Odborníci rozlišujú dva hlavné typy parentifikácie: emocionálnu a inštrumentálnu.

Emocionálna parentifikácia

Emocionálna parentifikácia spočíva v tom, že deti sa stávajú emocionálnymi opatrovateľmi v rodine. V rámci tejto úlohy môžu byť konfrontované s dospelými situáciami, ako napríklad riešenie rodinných konfliktov alebo poskytovanie útechy svojim súrodencom v ťažkých chvíľach. Je však dôležité poznamenať, že v tomto procese zvyčajne neobdržia rovnakú emocionálnu podporu od svojich rodičov. Namiesto toho sa stávajú dôverníkmi rodičov, ktorí im zverujú svoje tajomstvá a prichádzajú pre emocionálnu útechu, čo by malo byť naopak. Toto narušuje rovnováhu medzi rodičmi a deťmi a môže mať dlhodobé dôsledky pre emocionálny rozvoj detí.

Image by Freepik

Inštrumentálna parentifikácia

Pri inštrumentálnej parentifikácii sú deti poverené praktickými povinnosťami, ako je platenie účtov, varenie večere, zostavovanie nákupných zoznamov, objednávanie na lekárske prehliadky a príprava mladších súrodencov do školy. Tieto úlohy často vyžadujú zručnosti a pochopenie, ktoré môžu byť nad rámec vývojových schopností dieťaťa.

Dôležité je si uvedomiť, že nie všetky domáce povinnosti pre deti sú parentifikáciou. V niektorých prípadoch je pridelenie vekom primeraných úloh deťom užitočným nástrojom pre ich rozvoj. Preto, ak sa snažíte posúdiť zdravosť interakcií medzi rodičmi a deťmi, môžete sa opýtať dve otázky:

  1. Čie potreby sú uspokojované?
  2. Je požiadavka primeraná veku?

Je prirodzené, aby dieťa zvládalo povinnosti, ktoré sú v súlade s jeho vekovými schopnosťami, čím si rozvíja pocit kompetencie a zodpovednosti. Navyše, staršie deti môžu načas prevziať zvýšenú zodpovednosť (napríklad pri dočasnom zdravotnom probléme rodiča). Dôležité je rozlíšiť medzi týmito prirodzenými úlohami a nezdravou parentifikáciou, ktorá sa vyznačuje trvalou a neprimeranou záťažou dieťata.

Prečítajte si: Sopeľ u detí: Nákazlivosť, druhy sopľov a dôležitá starostlivosť

Image by peoplecreations on Freepik

Prečo dochádza k parentifikácii

Parentifikácia sa vyskytuje z rôznych dôvodov, pretože každá rodina je jedinečná. Jej príčiny môžu zahŕňať rôzne faktory. Zvyčajne však dochádza k parentifikácii, keď rodič prechádza nejakou formou fyzického alebo emocionálneho postihnutia, ktoré ovplyvňuje jeho schopnosť zabezpečiť spoľahlivú a predvídateľnú rodičovskú úlohu. Toto postihnutie môže zahŕňať závislosť, zdravotné ťažkosti alebo duševné a telesné choroby.

Niekedy prichádzajú do procesu rodičovstva neočakávané životné udalosti. Napríklad, v prípade úmrtia jedného z rodičov môže byť druhý nútený zveriť starostlivosť dieťaťu. Finančné ťažkosti môžu rodičov nútiť k dodatočnej práci, čo znamená menej času na domáce povinnosti. Existujú však aj prípady, keď sú rodičia jednoducho zanedbávajúci, čo vytvára ideálne podmienky pre vznik parentifikácie.

Deti sa vždy pýtajú, kým musia byť, aby získali lásku, pozornosť, istotu a stabilitu v rámci rodiny. Ak zistia, že starostlivosť o rodiča je cestou k dosiahnutiu týchto pocitov, môžu prevziať rolu opatrovateľa, aj keď to pre nich presahuje ich vývojové schopnosti.

Ako ovplyvňuje rodičovstvo deti

Parentifikácia môže závažne ovplyvniť emocionálny a duševný vývoj detí. Deti, ktoré sú nútené prevziať dospelé povinnosti, často trpia úzkosťou, depresiou a problémami so školou. Táto záťaž môže viesť k chronickému stresu a emocionálnym ťažkostiam. Následky parentifikácie môžu siahať až do dospelosti. V dôsledku nezdravého vzťahu k starostlivosti o iných na úkor seba samých môžu mať problémy s vytváraním zdravých vzťahov a stanovením hraníc. Aj, keď niektoré deti rozvíjajú pozitívne zručnosti, ako je empatia a komunikácia, to závisí od toho, ako je situácia riadená v rodine.

Parentifikácia kradne deťom detstvo.

Prekonanie parentifikácie

Deti, ktoré prekonali parentifikáciu, nevyhnutne nepotrebujú liečbu, ale v prípade akýchkoľvek negatívnych dôsledkov, ako je úzkosť alebo depresia, môže byť prospešná odborná pomoc od psychoterapeuta. Čím skôr sa identifikuje nezdravý vzťah medzi rodičom a dieťaťom, tým lepšie pre dieťa. Dôležité je pristupovať k situácii bez odsudzovania a uznať, že rodina väčšinou koná podľa svojich možností, aj keď to nemusí byť vždy zdravé.

Hľadanie liečby môže byť užitočné nielen pre deti, ale aj pre dospelých, ktorí boli v detstve parentifikovaní. Ak máte podozrenie, že ste toto zažili, neváhajte vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Týmto spôsobom môžete zlepšiť svoje vlastné rodičovské stratégie a predísť, aby sa nezdravá dynamika opakovala v ďalších generáciách.

Image by Freepik

 

 

 

Zdroj foto: freepik.com

Zdroj článku: Parents.com/ What Are the Warning Signs of Parentification?

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *