Začnite písať

RODIČOVSTVO

Prečo čítať deťom knihu na dobrú noc?

Rodičia často stoja pred výzvou, ako presvedčiť deti, aby šli včas do postele. Medzi osvedčenými metódami, ktoré vedú k úspechu, patrí spoločné čítanie kníh pred spaním. Prečo je tento spoločne strávený čas taký cenný?

Rodičia často stoja pred výzvou, ako presvedčiť deti, aby šli včas do postele. Medzi osvedčenými metódami, ktoré vedú k úspechu, patrí spoločné čítanie kníh pred spaním. Prečo je tento spoločne strávený čas taký cenný?

Všetci rodičia to značne dobre poznajú. Kedykoľvek oznámia deťom, že je čas ísť spať, tak sa zvyčajne stretávajú s rôznymi výhovorkami. Deti zvyknú prosiť o ďalších pár minút pred televízorom, tvrdia, že vôbec nie sú unavené, a že ráno budú v poriadku, aj keď pôjdu spať o niečo neskôr. Takáto situácia je bežná v mnohých rodinách. No existuje spôsob, ako deťom zjednodušiť odchod do postele – spoločné čítanie knihy predtým, ako zhasnú svetlá. Tieto intímne okamihy s rodičmi sú pre deti mimoriadne cenné a často ich motivujú k tomu, aby sa uložili spať včas.

Magické chvíle rozprávok pred spaním

Kedykoľvek rodič číta svojmu dieťaťu, vytvára sa medzi nimi zvláštne puto. Veľa rodičov si na túto aktivitu nájde čas predovšetkým pred spaním. V týchto chvíľkach sa spája intimita s rodičom a výhodami, ktoré čítanie prináša.

Jednou z hlavných výhod čítania je cesta do sveta fantázie. Často sa hovorí, že knihy nám umožňujú preniesť sa do iného sveta, ďaleko od každodenných starostí, do miest plnej mágie a dobrodružstva. Tieto cesty do imaginárnych svetov otvárajú dvere k hlbokým rozhovorom medzi rodičom a dieťaťom, často na témy, ktoré by sa v bežnom živote nemuseli objaviť. Prostredníctvom týchto diskusií rodič môže lepšie pochopiť, ako ich dieťa vníma svet okolo seba. Zároveň môžu deti získať náhľad do perspektívy dospelých, čo rozširuje ich horizonty a ponúka im iný pohľad na veci.

V týchto intímnych chvíľach môže dieťa často odhaliť myšlienky alebo pocity, ktoré by inak zostali skryté. Môže ísť o ich tajné priania, obavy alebo snívanie. Tieto chvíle sú cenné nielen preto, že sa dieťa môže otvoriť rodičovi, ale aj, preto, že rodič má možnosť bližšie spoznať svoje dieťa a jeho vnútorný svet. Vďaka tomu sa vytvára hlbšie a silnejšie puto medzi rodičom a dieťaťom.

Až príde čas na večerné rituály a budete svoje deti pripravovať na spanie, vezmite si chvíľku na zdieľaný čas s nimi. Zvoľte ich obľúbenú knihu alebo im predstavte nový príbeh. A nezabudnite, v tých chvíľach pre nich robíte oveľa viac, než len pripomínate známy príbeh.

Image by Freepik

Prečítajte si: Zuzana Mračková: Význam spoločných chvíľ v partnerstve

Ako vzbudiť u detí väčší záujem o čítanie?

  • Zaujímavé otázky stimulujú zvedavosť

Keď čítate deťom príbehy pred spaním, otvára sa vám okienko do ich vnútorného sveta. Skvelým nástrojom na rozšírenie tejto perspektívy sú zaujímavé otázky. Otvorené otázky môžu odhaliť, ako dieťa vníma situácie, ako sa cíti, a ako sa rozhoduje. Keď napríklad príbeh rozoberá tému priateľstva medzi hrdinami, môžete svoje dieťa poprosiť, aby vám povedalo viac o svojich priateľoch a o ich vzájomných vzťahoch.

  • Spoločné čítanie: Vy a vaše dieťa

V prvých krokoch učenia sa čítať môže dieťa cítiť únavu po prečítaní iba niekoľkých riadkov. Skúste metódu spoločného čítania: vy prečítate jednu stranu, dieťa nasledujúcu. Týmto spôsobom príbeh postupuje plynulejšie, dokončíte ho rýchlejšie a čítanie sa stáva príjemnou spoločnou aktivitou.

  • Kreativita dieťaťa: Kľúč k hlbšiemu porozumeniu čítania

Keď dieťa začne tvoriť vlastné príbehy, začne mať aj hlbšie porozumenie pre čítanie. Začne rozpoznávať popisy scén, interakcie medzi postavami, úvodné pasáže, koncovky ako aj zvláštnosti v budovaní napätia v príbehu.

  • Tvorte spoločné príbehy

Miesto toho, aby ste pred spaním vždy len čítali, skúste spolu s dieťaťom tvoriť vlastné príbehy. Zvoľte si tri predmety z detskej izby a spoločne vytvorte zaujímavý príbeh, kde každý predmet zohrá svoju rolu. Ako rodič môžete byť inšpiráciou pre dieťa – nechajte, preto voľne plynúť svoju kreativitu a motivujte dieťa, aby urobilo to isté.

Miesto toho, aby ste pred spaním vždy len čítali, skúste spolu s dieťaťom tvoriť vlastné príbehy. Zvoľte si tri predmety z detskej izby a spoločne vytvorte zaujímavý príbeh, kde každý predmet zohrá svoju rolu. Ako rodič môžete byť inšpiráciou pre dieťa – nechajte, preto voľne plynúť svoju kreativitu a motivujte dieťa, aby urobilo to isté.

Image by Freepik

Zoznámte ich s novými slovíčkami a výrazmi

Počas čítania môžu v texte nastať momenty, keď narazíte na slovíčka, ktoré sú pre vaše dieťa nové. Je to perfektná príležitosť, ako ich dieťaťu vysvetliť a rozšíriť tak jeho slovnú zásobu. Postupne môže začať tieto nové výrazy a slovíčka prirodzene používať vo svojej reči.

Zamyslite sa nad tajomstvami v ilustráciách

Aj keď deťom pred spaním čítate ich obľúbenú knižku, ktorú už poznajú naspamäť, môžete ju objavovať novým spôsobom – cez jej ilustrácie. Povzbuďte deti k podrobnejšiemu pozorovaniu daných obrázkov. Pýtajte sa ich, čo presne na ilustráciách vidia, aké pocity by mohli postavy prežívať či aký význam môžu mať v kontexte celého príbehu. Neprehliadnite drobné detaily, ktoré sa skrývajú na obrázkoch a stimulujte deti, aby použili nové slová, ktoré sa naučili z daného príbehu.

Opakovanie je kľúčom k porozumeniu

Často môže prísť pocit, že čítanie tej istej knihy znova a znova je jednotvárne. Avšak deti milujú povedomé a s obľúbenými knihami si vytvárajú silné vzťahy. Opakované čítanie obľúbených príbehov nesie množstvo výhod pre ich vývoj. Zdôrazňuje hodnotu slovnej zásoby a pomáha im lepšie rozumieť textom, čo je základom ich budúcej akademickej dráhy. Schopnosť porozumieť textu je základom úspešného zvládnutia skúšok a písomiek v škole.

Až príde čas na večerné rituály a budete svoje deti pripravovať na spanie, vezmite si chvíľku na zdieľaný čas s nimi. Zvoľte ich obľúbenú knihu alebo im predstavte nový príbeh. A nezabudnite, v tých chvíľach pre nich robíte oveľa viac, než len pripomínate známy príbeh.

Ak si chcete prečítať viac článkov, tak kliknite tu na našu webovú stránku.

Keď čítate deťom príbehy pred spaním, otvára sa vám okienko do ich vnútorného sveta. Skvelým nástrojom na rozšírenie tejto perspektívy sú zaujímavé otázky. Otvorené otázky môžu odhaliť, ako dieťa vníma situácie, ako sa cíti, a ako sa rozhoduje. Keď napríklad príbeh rozoberá tému priateľstva medzi hrdinami, môžete svoje dieťa poprosiť, aby vám povedalo viac o svojich priateľoch a o ich vzájomných vzťahoch.

Image by Freepik

 

Zdroj foto: freepik.com

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *