Začnite písať

školstvo

Rozvrátená alebo milujúca rodina? Petícia za stiahnutie Učebnice Občianskej náuky

Na Slovensku máme aktuálne petíciu – výzvu neformálnej iniciatívy na opätovné posúdenie a následné stiahnutie Učebnice Občianskej náuky pre 6.ročník základnej školy.

Dôvody pre znovu posúdenie a následné stiahnutie vyššie uvedenej učebnice sa týkajú kapitoly Moja rodina. Autorky učebnice, v kapitole Moja rodina, podľa názoru tvorcov petície používajú nevhodný, devalvujúci a manipulujúci jazyk. Vytvárajú ním taký obsah, ktorý je zavádzajúci a predstavuje deťom, pracujúcim s textami z tejto učebnice, toxické stereotypy týkajúce sa vnímania rodiny. U detí, ktoré majú rozídených alebo rozvedených rodičov, prípadne u detí žijúcich v ťažkých životných situáciách to môže viesť k priamemu zraňovaniu alebo retraumatizácii. Obsah a prevedenie kapitoly považujú tvorcovia petície za mimoriadne škodlivé pre zdravý psychický vývin detí.

Medzi dôvody petície jej iniciátori tiež uviedli, že:

Autorky učebnice používajú v kapitole Moja rodina slovné spojenia: harmonická rodina a rozvrátená rodina. Význam slova harmónia definujú v učebnici ako súlad, slovo rozvrat priamo nedefinujú. Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovo rozvrátiť ako zničiť celistvosť, súdržnosť, súlad.

V časti textu – Život v harmonických a v rozvrátených rodinách jasne vyplýva, že autorky učebnice považujú deti z rozvedených rodín za deti z rodín rozvrátených: „Častým javom v súčasnosti je rozvrat manželstva, rozvod manželstva. V rozvrátených rodinách spôsobujú napätie už každodenné problémy.“

Z textu rovnako vyplýva, že medzi rozvedenými rodičmi nemôže byť súlad. Text priamo stigmatizuje deti, ktoré majú rozvedených rodičov ako rozvrátené – žijúce v rozvrátenej rodine.

Prečítajte si: Projekt Vysmiata Duša Mamky upozorňuje, že šestonedelie pre dušu ženy nestačí

Na názor na spomínanú petíciu sme sa pýtali aj jednej rozvedenej ženy, ktorá svoje deti vychovávala mimo manželstva.

„Výraz „rozvrátená rodina“ mi pripomenulo moje detstvo, keď rozvedené rodiny boli skôr raritou a rozvádzalo sa hlavne pre veľké problémy ako násilie, alkohol a pod. A aj to len v nevyhnutnom prípade. Väčšina z nás (myslím narodených v 70-ich rokoch minulého storočia) vyrastala v úplnej rodine a nemala o tom ani predstavu, ako to v skutočnosti môže byť v inej situácii.
Naša spoločnosť nesie v sebe hlboké zranenia a stáva sa, že pocit toho, že je dobrá, potrebuje dokázať sťahovaním druhých. Vzorec „iný je horší = ja som dobrý“ je nebezpečný a nikam nevedie, lebo s vyspelosťou nemá nič spoločné. Keď už v škole podporujeme negatívne rozlíšenie detí podľa rodinného zázemia, prispieva to k úpadku hodnôt. Pripomína mi to obdobie pred 1989, keď sa nálepkovalo podľa toho, koho rodičia sú členmi KSČ, kto má v rodine disidenta a pod. Pritom to dané dieťa za to vôbec nemohlo, ale ak to zobralo ako súčasť svojej identity, mohlo to mať veľmi negatívne následky.
Som za to, aby sme otvorene hovorili o potrebe milujúcej rodiny, lebo možnosť zažiť lásku a bezpečie je základom pre zdravý vývoj dieťaťa. Čo môžeme spraviť, je uznanie rôznej definície milujúcej rodiny. Milujúca môže byť aj rodina, kde rodičia nie sú zosobášení, nežijú spolu, jeden z nich alebo obaja majú nového partnera alebo dieťa vychovávajú adoptívni rodičia či starí rodičia. Namiesto riešenia, čo je tradičná rodina a rozvrátená rodina a toho, aký to má dopad na deti, preferujem presadenie pojmu MILUJÚCA RODINA. Tá je presne to, čo dieťa potrebuje. Pocit, že je milované a pocit bezpečia.
Takže samotné stiahnutie učebnice nestačí, je potrebné vymyslieť, čo namiesto neprospešných vecí deťom ponúknuť. Aby sa v nich rozvíjalo zdravé sebavedomie. Lebo s negatívnymi hodnoteniami, ktoré pochádzajú z hlbokých zranení, sa budú stretávať aj inde. Podstatné je, ako dokážu reagovať.
Svoje deti vediem k vnímaniu názorov ostatných v duchu myšlienky: „Ty ma nedokážeš opľuť. Ty dokážeš iba pľuť. O tom, či sa budem cítiť opľutá, rozhodujem ja.“ Som vďačná, že nešťastne sformulovaná učebnica nenechala chladnými mnohých a otvorila sa debata, ktorá je príležitosťou k zmene. Ak dokážeme ukočírovať svoje vášne a naším cieľom nebude iba likvidácia učebnice, ale zmena k lepšiemu v celej spoločnosti, môže to mať skvelý výsledok. Nielen v kruhu žiakov 6.triedy, pre ktorých je učebnica pôvodne určená.“ – Katarína
Zdroj foto: Pexels
Tagy

Zanechaj nám svoj komentár