Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Materské školy navštevuje len tretina detí z marginalizovaných rómskych komunít

Z prieskumu štatistického zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR zameraného na marginalizované rómske komunity vyplýva, že Materskú školu navštevovala v roku 2020 necelá tretina (32 percent) detí z marginalizovaných rómskych komunít. V celkovej populácii detí predškolského veku to bolo 87 percent. 

Okrem toho, že deti z marginalizovaných rómskych komunít chodia do materských škôl málo, tak v nich trávia aj menej času, ako deti z celkovej populácie.

„Celodennú starostlivosť (viac ako päť hodín) každý deň v týždni využívalo 59 percent detí z marginalizovaných rómskych komunít navštevujúcich škôlku v porovnaní so 73 percentami detí z celkovej populácie,“ vyplýva z prieskumu.

Navyše podľa prieskumu je zaraďovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít so špeciálnych škôl trikrát vyšší než detí z celkovej populácie. Podľa odborníkom je to príčina pretrvávajúcej segregácie rómskych žiakov v samostatných školách a triedach a vytváranie etnicky homogénnych rómskych tried na základných, ale aj špeciálnych školách.

rómske deti

Zdroj Pexels, Autor Cottonbro Studio

Prečítajte si: Na podporu inkluzívneho vzdelávania pôjde 6 miliónov eur

Úlohou štatistického zisťovania, ktoré bolo pripravené v spolupráci so Štatistickým úradom SR a ktorého zber dát sa realizoval v teréne koncom roka 2020, bol zber reprezentatívnych a porovnateľných údajov o úrovni a rozdelení príjmov, úrovni chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa realizuje v celej EÚ. Okrem vzdelávania prináša analýzu oblastí, ako bývanie, zamestnanosť, zdravie, príjem či skúsenosť s diskrimináciou.

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *