Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Na podporu inkluzívneho vzdelávania pôjde 6 miliónov eur

Na projekty posilnenia pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a prostredia generačnej chudoby na nástup do škôlky a školy sa prerozdelí viac ako šesť miliónov eur. Tieto financie sa použijú na realizáciu lepšej pripravenosti detí vo veku do šesť rokov, pretože podľa ministerstva školstva je najdôležitejším obdobím každého dieťa ranný vek.

Vo výzve z plánu obnovy uspelo desať z 32 žiadostí. Výzva bola zameraná na podporu zdravého, kognitívneho, sociálneho psychomotorického vývoja. Podporené projekty sa môžu realizovať do roku 2026 s trvaním minimálne dva roky. Rezort školstva má v krátkom čase pristúpiť k uzatváraniu zmlúv s úspešnými žiadateľmi. Do výzvy sa mohli zapojiť nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, príspevkové organizácie a účelové zariadenia cirkvi.

materská škola

Zdroj Pexels, Autor Yan Krukau

Prečítajte si: Študenti duálneho vzdelávania majú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

„Chceme zapojiť asistentov ranej starostlivosti, ktorí budú prácou s rodinami v domácom prostredí pomáhať prekonávať existujúce bariéry, rozvíjať kognitívne a motorické zručnosti detí a pripravovať ich tak na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania,“ ozrejmilo ministerstvo školstva.

Podľa ministerstva školstva je kľúčové, aby sa zvyšovala zručnosť detí, ale aj rodičov, ktoré sa o detí starajú práve v ranom veku.

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár