Začnite písať

ZDRAVIE

Pomôžme spoločne predčasniatku Yonimu kúpiť kočík a re-operáciu

Podporujeme aspoň jeden príbeh dieťatka, ktoré potrebuje našu pomoc. 

 

Yonatan je bystrý chlapček s prudko nákazlivou pozitívnou náladou, hovorí plynule okrem slovenčiny aj po anglicky. Toho roku má veľkú novinku –  je prváčik. Zobúdza sa každé ráno v radostnom očakávaní  nových dobrodružstiev v základnej škole ROZMANITA.sk.

Narodil sa extrémne predčasne, v 6. mesiaci tehotenstva a po trojmesačnej adaptácii v nemocnici mu bola diagnostikovaná detská mozgová obrna – kvadruparéza, teda postihnutie všetkých štyroch končatín a syndróm nehybnosti. Jeho motorické schopnosti sú na úrovni 6 až 9 mesačného dieťatka. Stimuláciou a intenzívnym pravidelným cvičením dosahujeme výsledky a postupnú vertikalizáciu – stoj a nakročenie s podporou. Aj keď je plne odkázaný na kočík, či vozík a celodennú asistenciu, nemôže poľaviť v rehabilitáciách, pretože v tomto veku je mozog ešte stále plastický a dokáže sa učiť.

Po rokoch úsilia aj opakovaných operáciách je možné zvrátiť niektoré chybné pohybové vzorce, aby Yoni smeroval k čiastočnej samostatnosti.

Koncom novembra by mal Yoni absolvovať re-operáciu, ktorá je nutná vzhľadom k tomu, že vyrástol. Zákrok zabráni skracovaniu abduktorov na stehnách (mikrofasciotomia a implantácia skrutiek do stehennej kosti), čím sa predíde luxácii bedrových kĺbov a pomôže vertikalizácii i nakročeniu. Na Slovensku sa, žiaľ, takýto typ operácie nerobí. Liečba v Rakúsku bola pre Yoniho doporučená aj slovenskými detskými ortopédmi, pretože uňho priniesla vynikajúce výsledky. (Podľa platnej legislatívy o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti môže Všeobecná zdravotná poisťovňa preplatiť len časť nákladov vzniknutých v zahraničí, a to do výšky sumy, koľko by stála obdobná operácia na Slovensku. Finančná účasť VŠZP bude vyčíslená až po absolvovaní operácie v zahraničí.)

Yoniho blízky musia najprv zaplatiť plnú sumu za operáciu, sprievod matky a pooperačné rehabilitácie – čo predstavuje  6340 eur –  a až po predložení dokladov uvidia, akú čiastku im v lehote 6 mesiacov preplatia.

Navyše Yoni vyrástol a potrebuje dlhodobejšie riešenie prepravy – nový kočík. Jeho rodičia našli typ kočíka, ktorý by Yonimu vydržal viac ako 5 rokov. Cena kočíka Delta Buggy L2 s výbavou je 4900 eur. (Podľa platnej legislatívy o pomôckach, Úrad práce a Sociálnych vecí prepláca po schválení žiadosti len časť nákladov na pomôcku a to do výšky max 1600 eur. Finančná účasť ÚPSVAR bude vyčíslená až po schválení žiadosti.)

Preto Yoniho rodičia potrebujú našu pomoc. Ak chcete Yonimu pomôcť prispejte spoločne s nami. 🙂

Yoni

Zdroj: ludialudom.sk

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *