Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Študenti duálneho vzdelávania majú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

Štátna školská inšpekcia realizovala inšpekciu na desiatich stredných odborných školách (SOŠ), kde sledovala stav realizácie záverečných skúšok. V uvedených SOŠ konalo záverečné skúšky 64 žiakov v 7 učebných odboroch a štvrtinu z nich tvorili žiaci v systéme duálneho vzdelávania.

“Žiaci v praktickej časti záverečnej skúšky dosiahli lepšie výsledky ako v jej teoretickej časti, známka z odborného výcviku na konci 3. ročníka bola lepšia ako výsledok z oboch častí záverečnej skúšky a súčasne žiaci v duálnom vzdelávaní vykazovali celkovo horšie výsledky ako žiaci mimo neho. Navyše, v porovnaní s minulým školským rokom možno badať trend zhoršenia vo všetkých výsledkoch,” povedala hlavná školská inšpektorka Alžbera Štofková Dianovská.

Na základe inšpekcie sa zistilo, že študenti majú lepšie výsledky z praktickej záverečnej skúšky. Avšak študenti SOŠ majú problém aplikovať požadované teoretické vedomosti v praxi, samostatne pracovať so zariadeniami a preukázať pracovné zručnosti pri prepájaní teórie s praxou, v uplatnení skúseností a zručností získaných počas praktickej prípravy. Značné rezervy sa u niektorých žiakov prejavili aj pri správnom uplatňovaní odbornej terminológie, pri zdôvodňovaní názorov a v argumentácii, čo súviselo s menej rozvinutými  komunikačnými kompetenciami.

duálne vzdelávanie

Zdroj Pexels, Autor Cottonbro studio

Prečítajte si: Rezort školstva zverejnil Index dostupnosti materských škôl

“Zamestnávatelia ako i majstri odborného výcviku síce uviedli, že dôvodom horších výsledkov žiakov v duálnom vzdelávaní je dištančné vzdelávanie v 1. ročníku, avšak minulý rok prebiehalo dištančné vzdelávanie oveľa dlhšie a výsledky skúšok boli lepšie. Konštatujeme, že na zhoršenie výsledkov mala vplyv aj kvalita praktického vyučovania,“ povedala hlavná školská inšpektorka.

Na základe týchto zistení štátna školská inšpekcia na úrovní škôl odporúča okrem modernizovania strojového vybavenia školských dielní, vypracovať témy obidvoch častí záverečných skúšok v súlade s cieľovými požiadavkami na profil absolventa v danom učebnom odbore a hlavne objektívne hodnotenie žiakov počas celého štúdia..

 

Zdroj: ssi.sk

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *