Začnite písať

ROZHOVORY

Barbara Skálová Kapciová: Učím mamy rozmýšľať ako manažérky

Barbara Skálová Kapciová

Barbara Skálová Kapciová, banková manažérka momentálne na materskej dovolenke a zakladateľka projektu Mamažment, prináša revolučný pohľad na materskú dovolenku. S cieľom premeniť toto obdobie na čas radosti a osobného rastu, poskytla Barbara návod mnohým rodičom – mamičkám aj oteckom, ako sa vysporiadať s realitou nesplnených cieľov a zvládať výzvy rodičovstva s manažérskym myslením. Mamažment nie je len o efektívnom upratovaní, ale o učení sa, ako si užiť materskú dovolenku ako plnohodnotnú a obohacujúcu etapu života.

1. Ako ste vnímali a adaptovali sa na zmenu zo svojej pozície manažérky v bankovníctve k úlohe matky pracujúcej na plný úväzok? Aké konkrétne výzvy a prekvapenia prinieslo materstvo, ktoré ste ako manažérka v profesionálnom svete nezažili?

Pre mňa to bolo a je najkrajšie obdobie v živote. Ešte nikdy som nebola tak naplnená šťastím, láskou, pokojom a obrovskou pokorou, že môžem byť s Tami doma.  Adaptovala som sa veľmi ľahko, materskú si užívam a pokladám ju za svoje najkrajšie obdobie v živote. Zároveň na nej zažívam najťažšie momenty. Ako každá mama.

Ja som začala pracovať už v 16tich, počas strednej, celú vysokú a  po nej, kým sa nenarodila Tami. Toto obdobie vnímam tak, že prvý raz venujem energiu len jednému človiečiku, ktorý mi ju vracia miliónkrát. Samozrejme, že som sa nezaprela. Dôkaz je to, že počas materskej vznikol aj projekt Mamažment, takže moje potreby sú naplnené. Svoje adaptovanie vnímam veľmi dobre.

Ako výzvu som vnímala obrovskú zodpovednosť a fakt, že teraz od mojich rozhodnutí závisí malý človiečik. Prekvapila ma neskutočná sila, ktorú v sebe mám a láska, akú som dovtedy nepoznala. Už rozumiem, o čom mamy hovoria. A to sa v profesijnom živote nenaučíte, je to neprenosná skúsenosť.

Prečítajte si: Ľubomír Schramm: Otecko a zakladateľ projektu Otcovia za zmenu

2. Ako sa vaše schopnosti a perspektívy z manažérskej kariéry pretransformovali alebo pomohli v role matky? Stretli ste sa s momentmi, keď boli vaše predchádzajúce skúsenosti obzvlášť užitočné alebo naopak nedostačujúce?

Určite mi manažérska prax pomohla v mojom fungovaní na materskej v role matky, a to aká mama som, aká chcem byť, nevnímam prepojenie. Je to niečo prirodzené, čo vychádza z môjho vnútra. Prepojenie vnímam  v mojom prístupe k materskej, čo sa, ale odráža aj na vzťahu k Tami. Organizácia času, pokoj. Určite aj moje potreby, ktoré sa na materskej vynárajú.

Manažérska prax mi pomohla nájsť balans a zodpovedať si, akú chcem materskú mať. Čiže som si stanovila ciele a pracujem na nich. Ako nedostačujúce som asi vnímala to, že už v práci som často chcela veci spraviť hneď, niekedy som mierne chaotická. Rozvahe a pokoju ma naučila až Tami. Život mi ju dal ako dar, ale zároveň je mojím najväčším učiteľom.

Manažérka na materskej, ktorá učí rodičov k správnemu manažovaniu.

Manažérka na materskej, ktorá učí rodičov k správnemu manažovaniu.

3. Môžete opísať typický deň alebo týždeň vo vašom živote, kde súčasne zvládate roly matky, partnerky a profesionálky? Aké stratégie používate na udržanie tejto rovnováhy, a čo robíte v čase, keď cítite preťaženie?

Typický týždeň je u nás nemožné opísať, keďže moja materská je dosť akčná. Máme  veľa zážitkov, ale zároveň milujeme byť doma, ráno sa hrávať. Takže niektoré dni v týždni má Tami krúžky, kde chodí od malička, chodíme veľa von, ale varím, upratujem a zároveň pracujem, čo je aktuálne v noci, keď sa viem najlepšie sústrediť. Takže myslím, že môj týždeň nie je ničím zvláštny, ale nie je stereotypný. Snažím sa dodržiavať rutinu kvôli Tami, tá ju potrebuje. Sú dni, keď rozhoduje o programe ona, keď máme zabehnuté miesta a zase dni, keď vymýšľam výlety. Ale áno, okolie vravieva, že stále niekde sme, niečo vymýšľame.

Keď cítim preťaženie, musím sa stopnúť. Mám v týždni vždy voľný deň. Keď to príde, hovorím o tom manželovi a snažíme sa nájsť riešenie. Pomáha mi veľmi spomaliť, plánovať si aktivity a priorizovať (to mám z praxe). Vedomie, že svet sa nezrúti. Veľmi mi pomáha cvičenie a najradšej chodím do kina. To je pre mňa najväčší relax.

4. Ako sa líši vaše rozhodovanie a prístup k problémom v domácnosti oproti rozhodovaniu v profesionálnej sfére? Ako ste aplikovali svoje manažérske zručnosti na domáce prostredie a naopak, čo ste sa naučili z materskej dovolenky, čo môžete využiť v profesionálnej kariére?

Tak idem postupne. Rozhodovanie sa líši v tom, že teraz som citlivejšia a miernejšia. Predsa veľa rozhodnutí sa týka Tami, sú ovplyvnené láskou. V praxi to často boli rozhodnutia, ktoré boli nutné pre dosiahnutie cieľa. Alebo som súhlasila s riešením mojich nadriadených, keďže možno nie vždy súhlasím na 100%, ale verila som ich vízii. Jednoducho som bola striktnejšia. Teraz som prísna, mám pravidlá, ale v každom rozhodnutí je láska.

Na domáce prostredia som aplikovala veľmi veľa, na základe mojej praxe vznikol Mamažment. Takže manažérska prax je mojou každodennou inšpiráciou. Naopak, čo som sa naučila, je spomaliť. A budem mať odvahu povedať nie. Tami mi dodala odvahu, povedať a rozhodovať sa tak, ako to cítim.

Verím, že mama, ktorá je na seba pyšná sa vráti na pracovný trh oveľa sebavedomejšia.

5. Ako ste sa dostali od štúdia politológie k manažmentu v bankovníctve? Aké boli vaše motivácie a ako sa vaša kariéra vyvíjala?

Veľmi som túžila pracovať v obore, ktorý som vyštudovala. Na vysokej som sa zameriavala na oblasť ľudských práv, porušovanie práv žien. Verila som, že budem pracovať v tejto oblasti. Stále niekde vo vnútri tú ambíciu mám. Ale už ubehlo veľa rokov a neviem či by mi nechýbal kontakt s daným prostredím. Ku koncu vysokej som dostala možnosť pracovať na Startupe, kde som začínala ako brigádnik a neskôr som pôsobila projektová manažérka. Môj vtedajší šéf bol a vždy bude mojím najväčším učiteľom a vzorom. Naučil ma všetko čo viem, naučil ma byť sebavedomou na stretnutiach. Veriť si a veriť svojim snom. Keď projekt skončil, našla som si inú prácu, kvôli vtedajšej situácii ako store manager.

Na banku ma nahovoril môj švagor, ktorý pracoval v bankovníctve veľmi dlho. Necítila som sa naplnená, mala som veľa ambícii, chcela som prostredie, kde je dynamika a možnosť sa posúvať.  Povedal mi, že ak chcem tvrdo pracovať a vypracovať sa, banka je pravé miesto. Mala som ambíciu na manažérsku pozíciu, ale mám rada obchod (vraj som obchodníčka po pradedkovi) 😀 A korporátne prostredie ma lákalo. Považujem to za jedno z najlepších rozhodnutí v živote. V banke som mala možnosť pracovať so skvelými manažérmi, veľa ma naučili a dali mi šancu, rýchlo som sa kariérne posunula. No a v neposlednom rade, spoznala som svojho manžela, ktorý je mojou veľkou inspiráciou. Moja motivácia bola vždy posúvať sa ďalej, viesť tím. Mám a vždy som mala veľké sny. Jeden si práve plním.

Barbara, ktorá stojí za vznikom skvelého projektu Mamažment.

Barbara, ktorá stojí za vznikom skvelého projektu Mamažment.

6. Čo vás motivovalo k poskytovaniu poradenstva pre mamičky na materskej? Aké konkrétne problémy a výzvy ste si všimli, že mamičky na materskej najčastejšie čelia, a ako sa snažíte tieto problémy riešiť?

Určite realita, ktorej mamičky každodenne čelia. A tou je nedostatok času, pochybovanie o sebe. Viem a verím tomu, že Mamažment, ako som ho vytvorila, je skvelý nástroj aplikovateľný na materskú. Obrovskou výzvou pre mamy a najčastejším problémom, ktorý riešime je podhodnotenie svojej práce. Či už je vedomé alebo nie. Mamy celé dni pracujú s veličinou čas, čo, ako a kedy spravia. Preto je doležité ho využívať efektívne.

Ako výzvu vnímam uvedomenie si hodnoty svojej práce. Tej reálnej, ktorú každý deň robíme. Mamy pokladajú svoju prácu za samozrejmú a často neviditeľnú. A to sa odráža aj v ich sebavedomí, vnímaní hodnoty role matky. S touto emóciou fungujú celú materskú, a to sa potom odráža na ich psychike. Veľmi sa ma dotýka, ak o sebe mamy pochybujú. Ja viem, aká je realita. Preto sa v prvom rade snažím zmeniť ich pohľad na seba a ich hodnotu. Mamažment je aj o uvedomení si hodnoty svojej práce. A hodnoty seba ako ženy, mamy.

7. Môžete poskytnúť viac detailov o obsahu a štruktúre vášho ebooku „Ako používať TO DO LIST ako každodenný nástroj“? Ako ste pristupovali k jeho písaniu a aké sú hlavné výhody jeho použitia pre mamičky?

Ebook som napísala s cieľom zhrnúť základy Mamažmentu, ako som ho vytvorila. Mamažment je môj vlastný prístup k materskej. Aplikovala som svoju manažérsku prax a modifikovala pre potreby materskej dovolenky. Vytvorila som TO DO LIST špeciálne pre mamy, pretože na materskej sa nemôžete celý deň zameriavať len na povinnosti. Je to základný nástroj manažovania. Preto klasické TO DO LISTY, ako zoznamy úloh zlyhávajú.

K písaniu som pristupovala veľmi zodpovedne. Viem, že podľa mojich tipov fungujú mnohé mamičky. A preto, cítim veľkú zodpovednosť voči každému slovu, ktoré som tam napísala. Viem, že každá mama má v sebe obrovský potenciál a Mamažment je kľúčom k spokojne prežitej materskej. Lebo pokoj a spokojnosť so sebou ako mamou je veľmi dôležitá.

8. Aké špecifické témy a otázky sú najčastejším predmetom vašich online poradenstiev? Ako prispievajú tieto stretnutia k lepšiemu time managementu a celkovému blahu mamičiek na materskej?

Najdôležitejšie  je  uvedomenie si významu manažovania, ukazujem prepojenie manažérskej praxe a materskej. Svoje manažérky učím jednu vec a to: Ak chceme niečo zaviesť do praxe, musí nám to dávať zmysel a pridanú hodnotu. Až vtedy dokážeme určité veci aplikovať aj v náročnejších situáciách, ktoré ako mamy denne zažívame. Takže základ je pochopiť význam a následne prechádzame do praxe, kde ich prevediem softskills a hardskills Mamažmentu.

Ako prvé z reakcií mojich manažérok viem, že  od základov zmenia svoj pohlaď na materskú, na to akú rolu v nej majú a ich pocit z nej. A to, pre mňa veľa znamená. Pretože na odpovede a riešenia si postupne prichádzajú samé. Ja im ukazujem cestu, dávam nástroje. Som vďačná, že mám za sebou komunitu veľmi kriticky zmýšľajúcich žien s nesmiernym odhodlaním. A za to som na ne veľmi pyšná.

Jej EBOOK a ďalšie skvelé služby nájdte na jej stránke mamazment.sk

Jej Ebook a ďalšie skvelé služby nájdete na stránke https://mamazment.sk/e-book

9. Môžete identifikovať niekoľko špecifických chýb, ktoré mamičky robia v riadení svojho času a poskytnúť príklady, ako ich môžu efektívne napraviť?

Nerada popisujem, že robia chybu, pretože každá žena, odkedy je mamou, chce robiť to najlepšie, čo vie. Čiže z môjho pohľadu stačí zmena. Je toho viac, ale uvediem jeden príklad. Prehľad toho, čo robím. Písanie denných činností nám na začiatku pomáha zistiť, čo naozaj robíme. Lebo našu realitu na materskej netvoria len veľké úlohy a výzvy, ale tie maličkosti a každodennosť, ktoré, ale mamy často považujú za neviditeľnú prácu. Takže najskôr zistiť, čo naozaj robím, kde plynie ten môj čas, ktorého mám málo. A následne s tým vieme pracovať. V čom sme dobré, na čom budeme stavať a naopak, kde je priestor na zmenu.

10. Aká je účasť otcov na vašich kurzoch? Aké sú ich hlavné obavy alebo problémy, s ktorými sa stretávajú a, ako sa líši ich prístup k time managementu oproti mamičkám?

Otcovia pribúdajú do našej komunity, samozrejme tvoria menšinu. Ale je ich stále viac. Veľmi sa teším, že naberajú odvahu a Mamažment nevnímajú, len ako ženskú tému, aj keď spočiatku bol zameraný na ženy. Otcovia sú často s deťmi doma. Sú plnohodnotní rodičia. Dotýkajú sa ich moje vzťahové témy. A dosť intenzívne.

Nedávno ma dojala správa od jedného otecka. Napísal mi, že mi ďakuje, jeho žena ho po 2 rokoch od narodenia syna bez slova objala. Keď otvoril dvere a prišiel z práce. Na základe môjho videa. Zmenilo im to vzťah. On začal nahlas hovoriť, že vníma, čo jeho partnerka robí. Ani sám nevedel, prečo to nehovoril nahlas. Jedno video a jedno objatie.

Stále budem tvrdiť, že ja som tá, ktorá dáva návod, informáciu, ale je to úspech žien a mužov, ktorí tieto informácie spracujú, kriticky vyhodnotia a prenesú do reálneho života. To oni si zasluhujú obdiv. Ale komunita oteckov sa rozširuje a tomu sa veľmi teším.

11. Prečo je efektívny time management kriticky dôležitý na materskej dovolenke? Ako pomáha mamičkám udržať si mentálne zdravie a dosahovať osobné ciele?

Pretože často konáme v náročných a  vypätých situáciách. Máme veľa úloh, zažívame nepredvídateľné situácie, potrebujeme dosiahnuť ciele. Krátkodobé – uvariť, dlhodobé – zbaviť sa dudlíka. Stanovovanie cieľov je podobné manažérskej praxi, však? Je dôležité v tom celom kolobehu nezabúdať na seba. Je nemožné sa zameriavať iba na povinnosti alebo na to, čo nestíhame. Je dôležité dať veciam systém a zmeniť to, ako veci robíme. Aby sme sa rozhodovali ako manažérky.

Určite je to nástroj, ktorý dodáva pokoj, hodnotu každej mame. Sú si vedomé svojej hodnoty. Verím, že mama, ktorá je na seba pyšná sa vráti na pracovný trh oveľa sebavedomejšia. My nie sme zavreté v jaskyni a mrzí ma, keď niekedy takto zosmiešňujú materskú samé ženy. Toto sa musí zmeniť.

Barbara so svojou dcérkou Tami.

Barbara so svojou dcérkou Tami.

12. Ako prispôsobiť a udržať efektívny time management, ak čelíme neočakávaným situáciám, ako sú napríklad choroby alebo iné rodinné krízy?

Nepredvídateľné situácie sú realita každej mamy. Choroba, rozliaty olej, neporiadok, rozbitý pohár, čokoľvek. My s nimi žijeme každý deň. Práve vtedy je dôležité manažovať. Vedieť prispôsobiť ciele danej situácii. Vedieť vyhodnotiť, že takáto situácia je dôvodom nesplnenia cieľa, nie moja neschopnosť. Je dôležité vedieť pracovať a prijať fakt, že je to súčasť života. Manažment neznamená byť zameraná len na cieľ a výkon. Ide o to, vedieť zvoľniť.

Mamažment vznikol s cieľom materskú si užiť, nie len byť strojom na upratovanie. Učím mamy, ako pracovať s realitou, akou sú nesplnené ciele. A to im pomáha zvládať realitu materskej. A rozmýšľať ako manažérky.

13. Aké sú vaše osobné a profesionálne ciele na najbližšie roky a, ako sa chystáte ich dosiahnuť?

Osobné ciele je byť dobrá mama. Ukázať Tami každý jeden deň, ako veľmi ju milujem. Byť silná. Žiť život s mojou veľkou rodinou, za ktorú ďakujem. Plniť si sny, ciele. Mám veľa osobných cieľov, s kamarátkou sme pred pár mesiacmi vyliezli na Gerlach, absolvovali sme dámsku jazdu v Španielsku, letela som s Tami sama lietadlom. Začala som na materskej šoférovať. Mám toľko cieľov 😊, stanovujem si ich každý deň a mnohé mi prinesú do života priatelia, najmä rodina a ja sa snažím chytiť každej výzvy.

Profesionálne sú budovať Mamažment. Ja svojmu projektu verím, cítim silnú komunitu, ktorú za sebou mám. Každý deň pracujem na zlepšení môjho projektu. Určite je moja ambícia posunúť sa aj medzi zamestnávateľov. V súčasnosti zamestnávatelia venujú malú pozornosť rodičom, ktorých sú doma s deťmi. S dobrým človekom vie firma stratiť kontakt až na 3 roky a viac. A zmena práce po materskej je veľmi častým javom.

Verím, že vzdelávania počas materskej zo strany zamestnávateľov, záujmom o nich, prinesie veľké zmeny. Priala by som si, aby firmy vedeli, že ich zamestnankyne večer o šiestej sedia na kurze a učia sa manažérskym zručnostiam. Tie neskôr určite uplatnia aj v práci. Je to obdivuhodne, že sa mamy chcú tato vzdelávať aj počas materskej. A máloktorý zamestnávateľ to vie. Takže moja ambícia je posunúť projekt určite ďalej a organizovať osobné stretnutia a eventy, kde máme možnosť komunikovať osobne. Projekt vznikol pred rokom a niečo a je neskutočné kam sa posunul a ja mám z toho veľkú radosť, ale čaká ma ešte veľa práce, na ktorú sa teším.

14. Aké kľúčové odporúčania a rady by ste chceli poskytnúť ostatným mamičkám, aby efektívne zvládali riadenie času na materskej dovolenke?

Určite sledovať projekt Mamažment. Nie je to len o efektívnom zvládaní času, aj keď je to jeden z pilierov. Mamažment je ucelený prístup k materskej. Cieľom je, aby boli ženy na materskej pokojné a spokojné. Ak vidia zmysel v týchto vetách, teším sa na nich a budú na správnom mieste 😊

Ďakujeme Barbare Skálovej Kapciovej za jej čas a úprimné zdieľanie svojich skúseností. Jej inovatívny prístup a odhodlanie pomáhať rodičom na materskej dovolenke je skutočnou inšpiráciou. Prajeme jej všetko najlepšie v jej ďalších cieľoch a tešíme sa na budúce úspechy, ktoré prinesie projekt Mamažment.

 

Barbara Skálová Kapciová

Barbara Skálová Kapciová

Barbaru Skálovú Kapciovú nájdete aj na jej instagrame pod menom mamazment.

 

Zdroj foto: osobný archív Barbary Skálovej Kapciovej

 

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *