Začnite písať

RODIČOVSTVO

Je v poriadku, ak deti nechcú chodiť na krúžky?

Prázdniny sú obdobím detských a rodinných hier, na ktoré si počas voľných dní nájdu čas aj dospelí. Aspoň na chvíľu vypnú a ponoria sa do detskej fantázie a radosti. Počas pracovných dní na hranie veľa priestoru niet. A to je jeden z dôvodov, prečo malým školákom zháňame krúžky, kde by plnohodnotne strávili čas v spoločnosti svojich vrstovníkov. Tiež býva dosť komplikované, prispôsobiť pracovné tempo a pracovný čas detským záujmom, v čom krúžky jednoznačne pomáhajú. Čo však robiť, ak naše deti na krúžky chodiť nechcú? A je to vlastne v poriadku, keď sa chcú len hrať?

Autor fotky: Pexels_Ksenia Chernaya

Dôležitosť detských krúžkov

Krúžky vypĺňajú voľný čas a rozvíjajú detskú osobnosť. Pokiaľ deti ťažšie nadväzujú vzťahy, práve na správne zvolených krúžkoch môžu vyniknúť a medzi deťmi s rovnakými záujmami, sa uvoľniť. Ak sa deti naopak cítia spokojné aj vo svojom školskom kolektíve a obľubujú školský klub a tvorivé práce, či pobyt von, krúžky tohto druhu sú pre ne postačujúce a naplňujúce. Rodičia však majú na krúžky aj celkom iný pohľad a hľadajú pre svoje ratolesti pravidelnejšiu športovú aktivitu alebo iný druh vzdelávania. V každom prípade je socializovanie sa detí posunom vo vývoji, no je potrebné prihliadať na povahu dieťaťa, množstvo krúžkov, ako aj na fakt, že deti nemusia mať vždy náladu alebo chuť na krúžok ísť.

Prečítajte si: Radka Makušová Svetlíková: Mamičkám odporúčam, aby detičky neporovnávali, pretože každé si ide svojim tempom

Počet či náročnosť krúžkov môže deti psychicky ničiť

Alarmujúce nastavenie pracovného času rodičov nepraje rodinám, v ktorých deti nie sú krúžkom naklonené, no nie je možné, aby zostávali bez dozoru doma samé. V takomto prípade aj menej spoločenské deti, či malí introverti krúžky navštevovať musia, čo ich psychike neprospieva a na krúžky chodia s odporom. Ani vysoký počet krúžkov alebo nevhodne zvolený krúžok kvôli jeho náročnosti deťom na harmónii nepridá. Vzniká tak začarovaný kruh a doma máme smutné dieťa, ktoré by sa radšej hralo vo svojej izbičke a vytváralo si vlastný svet fantázie. Čo s tým?

Je problém, ak dieťa krúžky odmieta?

Ani nie. Všetko totižto vyplýva z povahy dieťaťa, jeho nastavenia, vyspelosti. Dieťa však nesmierne rýchlo dozrieva a to, čo bolo pred týždňom, už môže byť zajtra úplne inak. Preto pokiaľ majú rodičia priestor na to, aby krúžky nahradili hravými činnosťami v domácom prostredí, z hľadiska vývinu dieťaťa ide o rovnako dôležitý proces ako keby vývoj prebiehal prostredníctvom krúžkov. Psychika detí sa potrebuje predovšetkým zharmonizovať so zážitkom uspokojenia. Rozvíjať svoje nadanie, či záujem je tak možné aj doma. Treba ale myslieť na mnohé iné dôležité faktory.

Autor fotky: Pexels_Artem Podrez

Formovanie osobnosti dieťaťa

Krúžky môžu mať rôzne zamerania. Od hry na hudobný nástroj alebo tanca až po iné športové aktivity. Deti môže tešiť dramatický krúžok, či tvorivé dielne a v neposlednom rade aj určitá forma vzdelávania v jazykových, geografických, či informačných krúžkoch. Všade sa dieťa stretne s úspechom aj s neúspechom, čomu sa doma z väčšej časti vyhýba. Preto, kým sa rozhodnete podporiť dieťa v odmietaní krúžkov, bolo by vhodné zistiť príčinu, prečo krúžkom nedáva šancu.

Prečítajte si: Lulu Vitek: Rovnako ako sa narodí dieťa, narodí sa aj rodič

Odpor, lenivosť, obavy

Otázku, prečo dieťa nechce chodiť na krúžky, by si najskôr mal položiť rodič. Je odmietanie krúžkových aktivít spôsobené samotným rodičom? Jeho očakávaniami? Nebol krúžok nevhodne zvolený nad schopnosti dieťaťa? Odmietanie je nesmierne dôležité správne pomenovať. Ak prídeme na to, že ide len o pohodlnosť, lenivosť dieťaťa, nemusíme krúžok hneď rušiť. S trpezlivosťou a presvedčivosťou je vhodné trvať na tom, aby dieťa s krúžkom neprestávalo. Pokiaľ však zistíme iné dôvody, tlačiť na dieťa by bolo najväčšou chybou a ak je to čo i len trochu možné, ponechajme dieťa doma v bezpečnom prostredí, kde mu doprajeme priestor na dozrievanie.

Autor fotky: Pexels_Anton Belitskiy

Zdravá miera tolerancie

Rodič je zodpovedný za zdravý vývoj svojho dieťaťa. Musí zvážiť, kedy ide o poškodzovanie a znižovanie sebavedomia a na druhej strane, kedy dôrazne, ale za to láskavo viesť dieťa k tomu, aby sa naučilo prijímať autority a spoločnosť. Občas je to skutočne ťažké, nakoľko sú rodičia obmedzovaní svojimi možnosťami, ale vyplniť na maximum čas deťom krúžkami, na ktoré chodia s nechuťou a vracajú sa domov unavené a frustrované, tiež nie je správny smer. Aj v tomto prípade platí, že najlepšie je, skúsiť sa vydať zlatou strednou cestou.

Zdroj titulnej foto: Autor fotky: Pexels_Aleks

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár