Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie budú financované štátom

Z návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vyplýva, že financovanie cirkevných a súkromných zariadení poradenstva a prevencie by sa mali financovať zo štátneho rozpočtu. Túto novelu už schválila vláda. Zároveň vláda odsúhlasila, aby parlament rokoval o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by sa mali financovať zo štátneho rozpočtu na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť. Zároveň na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok.

prevencia a poradenstvo

Zdroj Pexels, Autor Mikhail Nilov

Prečítajte si: Duševné násilie nemusí páchať len partner. Môžu to byť aj deti, kolegovia či kamaráti

Cieľom zmeny je zabezpečiť rovnaký model financovania pre všetky poradenské zariadenia bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie doposiaľ získavali finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí alebo samosprávnych krajov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom roku.

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár