Začnite písať

Uncategorized

Nika Macinská: Ako pochopiť a prekonať manipuláciu vo vzťahoch

Nika Macinská o manipulatívnom správaní

Manipulatívne správanie v partnerských vzťahoch môže byť veľmi zradné a náročné na identifikáciu. Nika Macinská, odborníčka na vzťahy, hovorí o tom, ako manipulácia prebieha v cykloch a ako je ťažké rozpoznať jej skutočnú povahu.

Cykly manipulácie

Podľa Niki Macinskej manipulácia v partnerských vzťahoch často prebieha cyklicky. Partner, ktorý manipuluje, môže najprv poskytovať prejavy náklonnosti a lásky, len aby následne prešiel k ponižovaniu a dehonestovaniu. Tento vzor môže byť zmätočný a často vedie obete k pochybnostiam o sebe samých.

Druhy manipulátorov a ich správanie

Macinská upozorňuje, že existuje viacero druhov manipulátorov, pričom každý z nich môže mať odlišné správanie. Spoločným znakom však je, že manipulátori nepreberajú zodpovednosť za svoje činy a často obviňujú iných za svoje zlyhania.

Prečítajte si: Vanesa Legát: Ako nájsť pravú hodnotu a naplnenie v materstve

Emočné následky

Dôležitým aspektom, na ktorý Macinská poukazuje je, ako sa človek cíti vo vzťahu. Ak máte podozrenie, že ste obetou manipulácie, je dôležité vyhľadať podporu. Macinská zdôrazňuje, že mnohé jej klientky sa báli o svojich skúsenostiach hovoriť, pretože sa obávali, že im nikto nebude veriť.

Dvojaké tváre manipulátora

Manipulátori často pred ostatnými ľuďmi udržiavajú masku sympatického a starostlivého človeka, zatiaľ čo doma môže byť ich správanie úplne iné. Tento rozpor môže byť pre obete veľmi mätúci a často vedie k pocitu izolácie.

Cesta von

Macinská hovorí: „Cesta von z manipulatívneho vzťahu je náročná, ale nie nemožná.“ Podporuje hľadanie pomoci a odbornej podpory ako kľúčové kroky k prekonaniu tejto situácie.

Manipulácia v partnerských vzťahoch je vážnym problémom, ktorý si vyžaduje povedomie a vzdelávanie. Je dôležité rozpoznať varovné signály a poskytovať podporu obetiam. Aktívne zvyšovanie povedomia a poskytovanie bezpečných priestorov a zdrojov sú kľúčové kroky v boji proti manipulácii v partnerských vzťahoch.

 

Tagy
Predchádzajúci článok

Zanechaj nám svoj komentár