Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Podľa štátnej inšpekcie školy riešia šikanu nedostatočne

Štátna školská inšpekcia vníma nedostatočný charakter väčšiny preventívnych programov a aktivít škôl v súvislosti s riešením šikany. Zároveň identifikovala aj absenciu pravidelného monitoringu zameraného na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov.

„Objavujúce sa problémy s disciplínou riešia školy realizáciou preventívnych programov a aktivít zameraných na podporu wellbeingu žiakov. Ale aj napriek tomu sa v školách s určitou mierou šikanovania stretávame,“ zdôraznila hovorkyňa Štátnej školskej inšpekcie Katarína Matejková.

Dôvodom, prečo nedosahujú výraznejší úspech pri riešení šikanovania, je fakt, že tieto riešenia majú väčšinou charakter jednorazových prednášok, ktorým chýba jasne stanovený cieľ a pravidelnosť.

Hovorkyňa Matejková tiež Skonštatovala, že v niektorých školách chýba pravidelný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov. Zároveň školy, ktoré monitoring vykonávajú, s jeho výsledkami ďalej nepracujú, alebo ich nevyužívajú efektívne.

Prečítajte si: Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie budú financované štátom

Situáciu by podľa Štátnej školskej inšpekcie mohlo zlepšiť, keby školy nespájali funkciu výchovného poradcu s kariérnym poradcom alebo koordinátorom vo výchove a vzdelávaní. Vykonávanie viacerých činností podľa inšpekcie skracuje priestor na vykonávanie výchovného poradenstva.

šikana

Zdroj Pexels, Autor Mikhail Nilov

Šikanovanie na školách potvrdili aj zistenia Štátnej školskej inšpekcie od 2542 žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl realizované počas školského roka 2022/2023. Vyplynulo z nich, že svedkami šikanovania bolo 33,7 percenta žiakov a 16,8 percenta bolo šikanovaných. Ako najčastejšie miesta, kde dochádzalo k šikanovaniu, označili žiaci triedu počas prestávky alebo priestory školy pred alebo po vyučovaní.

„S uvedeným problémom sa zdôverili rodičovi, spolužiakovi aj triednemu učiteľovi, ale najmenej školskému koordinátorovi prevencie. Viac ako polovici z nich pomohol spolužiak.“ – Katarína Matejková.

Viac ako polovica žiakov pritom pripustila problémy s disciplínou na vyučovacích hodinách a so správaním niektorých spolužiakov. V priebehu prestávok 12,1 percenta žiakov potvrdilo vysmievanie sa spolužiakom a 24,1 percenta označilo bitky či hádky.

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár