Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov školstvo

Slovenskí učitelia starnú: Najviac učiteľov v dôchodkovom veku je v Bratislavskom kraji

učitelia

Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu realizoval štúdiu o starnutí učiteľskej populácie Slovenskej republiky, z ktorej vyplýva, že najviac učiteľov v dôchodkovom veku je v Bratislavskom kraji. 

Štúdia je dôležitá z hľadiska zabezpečenia potrebného počtu kvalifikovaných učiteľov.

„Náš vzdelávací sektor čelí mnohým výzvam, medzi ktoré patrí aj nedostatok učiteľov. Starnutie učiteľskej populácie súvisí s týmto nedostatkom, pretože starší učitelia sa postupne stávajú neaktívnymi, či už pre dôchodok alebo zdravotné dôvody.“– Ministerstvo školstva

Prečítajte si: Štátna školská inšpekcia predložila ministrovi školstva Správu o stave úrovni vzdelávania na slovenských školách

Najväčší podiel vyučujúcich v dôchodkovom veku je v Bratislavskom kraji, následne v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Najvyšší priemerný vek dosahujú učitelia odborných predmetov, ako sú technické, poľnohospodárske a spoločenskovedné odbory. Rovnako tiež učitelia ruského jazyka a fyziky. Najmladší v priemere sú učitelia všetkých cudzích jazykov (okrem ruského), biológie a odborných predmetov v školách umeleckého priemyslu.

učitelia

Zdroj Pexels, Autor Cottonbro studio

Inštitút vzdelávacej politiky preto odporúča zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania, zapojiť viac absolventov iných ako pedagogických smerov do vyučovacieho procesu a podporiť kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Navrhuje tiež flexibilnejšie pracovné podmienky pre starších učiteľov a programy mentorovania, ktoré by umožnili prenos skúseností medzi generáciami učiteľov. Rovnako aj poskytnutie podpory v oblasti zdravia a duševnej pohody.

 

 

Zdroj: TASR, www.minedu.sk

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár