Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Vďaka dochádzkovému elektronickému systému je na slovenských školách bezpečnejšie

Dochádzkový elektronický systém prispieva k bezpečnejšiemu prostrediu na školách počas povinného vyučovania i pobytu žiakov v školských kluboch detí alebo krúžkovej činnosti.

Vďaka dochádzkovému elektronickému systému majú prehľad zákonní zástupcovia aj žiaci samotní.

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka Základnej školy Karloveská v Bratislave Eva Horníková pre TASR uviedla, že za bezpečnosť na základných školách je zodpovedný Riaditeľ. Podľa Horníkovej by v každej škole mal byť bezpečnostný kamerový systém, ktorý pomôže zachovať bezpečnosť na školách a zároveň je nástrojom na odradenie vandalizmu, ničenia majetku alebo fyzických útokov či šikany. 

škola

Zdroj Pexels, Autor Thirdman

K bezpečiu na školách tiež prispieva nácvik poplachu a evakuácie žiakov a zamestnancov školy, ktorý je uskutočňovaní jedenkrát do roka na každej slovenskej škole.

Prečítajte si: Slovenské školy prejdú bezpečnostným auditom

Ministerstvo vnútra sa aktuálne zaoberá témou ochrany života a zdravia, zároveň už takmer rok funguje pracovná skupina, ktorá pripravuje bezpečnostný audit na školách. O bezpečnostnom audite na školách sme vás informovali v našom článku Slovenské školy prejdú bezpečnostným auditom.

 

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

     

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár