Začnite písať

RODIČOVSTVO VZŤAHY

Citové puto mamy a dcéry ovplyvňuje dcéru na celý život

Mamy sú často aj bez svojho špeciálneho pričinenia vzormi pre svoje dcéry. Malé dievčatká trávia s mamami mnoho času, pozorujú ich, chcú sa na ne podobať. Kopírujú ich správanie, mimiku aj gestá. Rastú s pocitom, že chcú byť ako ony, ich matky. Príde však obdobie, kedy môže byť toto vzácne puto narušené. Z malých dievčat sa stávajú mladé ženy a na svojich mamách odrazu nevidia nič pozitívne. Práve naopak.

Zdroj foto: Freepik

Vzťah mama a dieťa

Už pred narodením si matka s dieťaťom vytvára citové puto. A aj keď po narodení bábätko nedokáže rozlíšiť postavy okolo seba, je vybavené reflexami, vďaka ktorým aj tak dokáže komunikovať s matkou. Vyžaduje si jej pozornosť a túži po opatere a najmä po jej neustálej blízkosti. Má určité potreby, ktoré rodič, väčšinou mama, napĺňa. Dieťa tak pociťuje úľavu a rodičom dôveruje.

Vzťah mama a dcéra

V určitých bodoch je však omnoho špecifickejší vzťah mamy a dcéry a je nesmierne dôležité, ako sa tento vzťah vyvíja od prvých momentov ich spoločného života. A preto sa mnoho podôb tohto vzťahu odvíja od schopnosti matky, pustiť dcéru k ďalším ľuďom. Tým azda najdôležitejším je, dať možnosť dcére a otcovi, vybudovať si pozitívny vzťah, ktorý sa potom odzrkadlí v období hľadania si partnera. Pre zdravý psychický vývoj malého dievčatka je blízkosť mužského vzoru doslova nutnosťou.

Zdroj foto: Freepik_Drazen Zigic

Dcéry obdivujúce matky

Obdobie, kedy sa dcéry chcú podobať svojim mamám, je najintenzívnejšie najmä v predškolskom veku. Toto obdobie však môže byť pre ženy aj varovaním, že nepotrvá večne. V dcérach vidia samé seba a tento obraz sa im nadovšetko páči. Musia byť však pripravené na moment, kedy sa z ich dcér stávajú lepšie verzie ich samých a kedy nastane moment, že sa budú musieť vnútorne popasovať s faktom, že vyrastú v dospelé, samostatné a výnimočné bytosti. A už nemusia toľko lipnúť na mamách, nemajú potrebu sa im podobať a dokonca vo svojom vnímaní začnú reflektovať aj na chyby, ktoré mamy robia. V danom momente je ťažké, rozmýšľať uvážlivo a pre dobro mamy aj dcéry. Ak si však mama uvedomí, že je načase dcéru pustiť ďalej, krásny vzťah utrpieť nemusí. Akceptácia mladosti, sviežosti a dcérine roky k dobru, môžu dokonca mamy obohatiť a svojim spôsobom aj omladiť.

Rovnaké pohlavie si vždy rozumieť nemusí

Ak niekto očakáva, že vzťah mamy a dcéry nič nenaštrbí, mýli sa. To, že spolu žijú a komunikujú rovnaké pohlavia, ešte ideálny vzťah nesľubuje. Matky môžu na úspech svojich dcér žiarliť a prejavujú to opovrhujúcim sa správaním voči túžbam, záujmom, či schopnostiam svojich dcér. Tie môžu v dospelosti trpieť pochybnosťami o svojich potrebách, a tiež nedokážu naplno prežívať svoje emócie. Na druhej strane sú mamy, ktoré chcú vedieť o každom kroku svojej dcéry a nedovolia im, prejaviť sa. Pocit, že vedia najlepšie, čo je pre ich dcéry dobré, môže vyústiť v neistotu a bezmocnosť.

Prečítajte si: Poznáme prvé bábätká roka 2024

City, rešpekt, sebeckosť

Matky, ktoré nedokážu voči dcéram prejaviť city a obmedzujú vzájomný fyzický kontakt, môžu spôsobiť dcéram doživotný smútok a nechať ich žiť s pocitom, že si za to môžu samé. Naopak mamy, ktoré sú až príliš previazané s dcérami a všetko s nimi prežívajú, zbavujú dcéry vlastnej identity. A nemôžeme opomenúť ani sebecké matky, ktoré žijú iba povrchný vzťah s dcérami, ktorý je len akýmsi pozlátkom pre okolie. V skutočnosti sa dcéry cítia izolované a neľúbené.

Dospievanie dcér a obeta matiek

Aj prílišná obetavosť matiek môže spôsobiť dcéram psychické problémy. Ak matka zaobchádza so sebou neuvážene a neprikladá význam svojim potrebám, nedáva tým dobrý príklad dospievajúcej dcére. Pojem sebaláska znie často opovrhujúco, ale tým, že dokáže žena matka milovať samú seba a neobetuje sa iba pre dobro ostatných, dáva najzdravší príklad svojej dcére. Je dôležité, aby tak ako matky, aj ich dcéry poznali svoju hodnotu. Mali predstavy, sny a ideály, ktoré sa snažia počas života napĺňať. Zdravá miera záujmu o svoju osobu, dokáže vniesť do života mladej ženy určitú dávku sebavedomia a zvýši tak hodnotu vzťahu mamy a dcéry.

Prečítajte si: JUDr. Katarína Filipovičová: V centre záujmu pozornosti by malo byť v prvom rade dieťa

Nikdy nebudem ako moja matka

Vzťah rodičov ovplyvňujú budúce vzťahy dcér. A je to fakt. Aký vzor podávame v rodine dcéram, taký vzťah si vybudujú so svojimi partnermi. Práve z tohto dôvodu často z úst pubertálnych a dospievajúcich dcér počuť vetu „Nikdy nebudem ako moja matka“. No mama je prvou láskou, najbližším človekom, spojencom. Či už ako priateľka, alebo večne popredu, prípadne prenasledujúca, no vždy pri nás. To, o čo sa snaží po celý život, oceníme až neskôr, ale to ako žije vo vzťahu, sa nás bude týkať aj v starobe. Preto je dôležité, nebyť v partnerských vzťahoch obeťou. Netrpieť neprípustné. Dcéra to vidí a povedome sa učí poslušnosti, ktorá z nej robí rovnakú obeť, akou je aj matka.

Zdroj foto: Freepik_prostooleh

Matky musia naučiť dcéry povedať „nie“

Nesúhlas nesmie bolieť. Nesúhlas by mal jasne vyjadriť váš postoj. Preto sa nebráňte partnerským prejavom lásky pred dcérami, nešetrite bozkami, ani objatiami, ak je vám to príjemné. A pokojne povedzte nie, pokiaľ to tak v danom momente necítite. Dcéry musia poznať svoju hodnotu a spoznajú ju cez svoje matky, ktoré si sebahodnotu vo vzťahu s partnerom zdravo budujú. Dcéra vyjadrí svoju lásku k inej osobe presne tak, ako ju uchopí jej matka. Kým otec je prvým mužským vzorom pre dcéru, matka ju učí intímne komunikovať.

Zdroj titulná foto: Pixabay

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár